Aizbildināties ar “nesakārtotu likumdošanu” ir prettiesiski

Gadās, ka iestāžu pieņemtie lēmumi jeb administratīvie akti formāli atbilst likuma burtam, taču iznākums ir pavisam nelietderīgs, netaisnīgs vai aplams.

Gadās, ka iestāžu pieņemtie lēmumi jeb administratīvie akti formāli atbilst likuma burtam, taču iznākums ir pavisam nelietderīgs, netaisnīgs vai aplams. Šādos gadījumos amatpersonas mēdz atsaukties uz "nesakārto likumdošanu", "robu likumos" un tā tālāk. Taču lielākoties ar likumiem viss ir kārtībā - problēma ir to nemākulīgā piemērošanā.
Kā izlasīt "nesakāroto likumdošanu"?
Katrs likums ir radīts, lai sasniegtu kādu taisnīgu un lietderīgu mērķi jeb domu. Kā uzsver viens no Latvijas pazīstamākajiem juristiem Egils Levits, diemžēl valoda tikai nepilnīgi spēj atspoguļot cilvēka domas - it sevišķi abstraktus jēdzienus. Vārds parasti nav identisks ar domu. Valoda tikai nosaka virzienu, kur attiecīgā doma ir jāmeklē. Tādēļ jēdziena saturu iespējams apgūt, nevis to vienkārši izlasot (piemēram, likuma tekstā), bet gan to izprotot. "Izlasīšana" un "izprašana" ir divi dažādi jēdzieni. Prasme lasīt vēl nenozīmē prasmi saprast izlasīto. Likums ir ietērpts valodas formā, tāpēc uz likumu automātiski tiek pārnestas visas valodas kļūdas un trūkumi. Likumā ietvertais vārds var nesakrist ar tajā ietverto domu - vienam un tam pašam vārdam var būt vairākas nozīmes.
Tāpēc, lai varētu piemērot likuma tekstu, to ir jāprot izlasīt jeb interpretēt. Interpretēt var pēc dažādām metodēm - gan gramatiski, izlasot tekstu, gan pēc vēsturiskās metodes, noskaidrojot apstākļus, kuru rezultātā šāda norma ir radīta, gan sistemātiski kopā ar citām tiesību normām, gan arī pēc normas jēgas jeb mērķa, ko šai normai vajadzētu sasniegt. Bieži vien, pielietojot dažādas interpretācijas metodes, var nonākt pie atšķirīga rezultāta, tāpēc likumā ir noteikts, ka jāpiemēro tā metode, ar kuru var sasniegt vistaisnīgāko un lietderīgāko rezultātu.
Spilgts ir it kā "nesakārtotās likumdošanas" piemērs, kur patiesībā vainojama likumu lasīšanas neprašana, ir nesenais gadījums, kad kāda dzimtsarakstu nodaļa attiecās reģistrēt jaundzimušo, jo viņš bija dzimis mājas apstākļos, savukārt likumā bija noteikts, ka, lai reģistrētu jaundzimušo, ir nepieciešama ārstniecības iestādes izziņa. Skaidrs, ka šajā gadījumā šādas izziņas nebija, taču atteikums reģistrēt ir absurds - izziņas neesamība nepadara arī bērnu par neesošu. Tāpēc iestāde nekādā gadījumā nedrīkstēja atteikties reģistrēt jaundzimušo.
Ko darīt ar "robiem"?
Protams, visus dzīves gadījumus likumā iepriekš nekad nevar paredzēt. Tāpēc ir paredzēta kārtība, kādā atrisināt šos gadījumus. Proti, piemērot likuma normas pēc analoģijas jeb aizņemties likuma normas no līdzīgiem gadījumiem, kas likumā ir paredzēti. Tāpēc amatpersonai, risinot konkrētus dzīves gadījumus, nevajadzētu aizbildināties ar "robu", bet gan meklēt atbilstošu analoģiju citur likumos. Piemēram, ja kādas pašvaldības saistošajos noteikumos noteikts, ka vientuļās mātes, kas audzina bērnu līdz trīs gadu vecumam, saņem pašvaldības ikmēneša pabalstu - 15 latus, tad pēc analoģijas šādas tiesības ir arī vientuļajiem tēviem, kas audzina bērnu līdz trīs gadu vecumam, lai arī normā nekas par tēviem nav minēts.
Ko darīt, ja ciešat no "nesakārtotās likumdošanas" vai "robiem"?
Ja, pieņemot lēmumu attiecībā uz jums, iestāde ir interpretējusi tiesību normu tā, ka tās rezultāts nav ne taisnīgs, ne lietderīgs vai arī atteikusi jums kādu pakalpjumu, aizbildinoties ar "robu", visticamākais, ka iestādes lēmums vai rīcība ir prettiesiska. Tāpēc vispirms savu viedokli argumentēti izklāstiet iesniegumā šai vai augstākai iestādei. Ja arī pēc tam iestādes lēmums jūs neapmierina, jūs varat: apstrīdēt šo iestādes lēmumu tajā iestādē un termiņā, kas norādīts atbildes vēstulē, vai vērsties ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 (tālrunis 7077900). Iesniedzot pieteikumu, ir jāsamaksā valsts nodeva 10 lati (ko var lūgt arī samazināt) un jāmin pieteikuma pamatojums, bet nav nepieciešamas padziļinātas zināšanas jurisprudencē, jo tiesa pati piemeklēs likuma normas, ja tas būs nepieciešams. Turklāt tiesai var arī lūgt lietu izskatīt rakstveidā, bez pušu uzstāšanās tiesas zālē.

Citu datumu laikraksti

 • Kontrolē pastiprināti

  Pārtikas un veterinārais dienests vasaras karstajā periodā pastiprināti kontrolē, kā tirdzniecības vietās, veikalos, sabiedriskās ēdināšanas...

 • Skatītājus priecē ar pirmizrādi

  Vakar Kolberģa bērnu teātra studija skatītājiem vērtējumam nodeva pirmizrādi - H.Paukša lugu “Raganas trīs noslēpumi”.Vakar Kolberģa bērnu teātra...

 • Karstajā laikā veikalu plaukti kļūst tukšāki

  Gaisa temperatūra dienvidū sasniedz pat 30 grādus, un kāda alūksniete stāsta, ka vakarpusē veikalā vairs nav bijis gāzētā minerālūdens.Gaisa...

 • Izglītos, kā sākt uzņēmējdarbību

  Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā”, kurā kā partneri...

 • Pusaudži var piedalīties grāmatas veidošanā

  “Latvenergo” sācis izglītojošas grāmatas sagatavošanu 5. - 7.klašu skolēniem. Tās tapšanā aicināti iesaistīties skolēni, kas var piedalīties...

 • Aicina pieteikties pagasta konkursā

  Ziemeru pagasta padomes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Sakoptākā sēta 2005”. Tajā noteikts, ka no 8. līdz 14.augustam komisija vērtēs izlozētās...