Akciju sabiedrībai “Simone” - jauna vadība

Alūksnes novada dome jaunajā sasaukumā nostrādājusi gadu. Tās priekšsēdētājs Arturs Dukulis paguvis visās pašvaldības kapitālsabiedrībās Alūksnē nomainīt vadību: aprīlī tas notika SIA “Rūpe”, maija vidū – SIA “Alūksnes nami”, bet kopš 9.jūlija – arī akciju sabiedrībā “Simone”. “Simones” līdzšinējais vadītājs Jānis Bukāns ar 8.jūliju atbrīvots no amata uz savstarpējās vienošanās pamata - kopš 9.jūlija valdes loceklis ir balvenietis Mārtiņš Kaļva.
To, cik efektīvi strādās jaunā vadība visos trijos uzņēmumos, rādīs laiks, bet jau tagad zināms, ka darba netrūks. “Simones” jaunajam vadītājam būs jāpieņem atbildīgi un izšķiroši lēmumi, piemēram, vai attīstīt sadarbību ar SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” siltumenerģijas ražošanā, jo pirmo piedāvājumu pašvaldība noraidīja, bet uzņēmums gatavo jau nākamo.

Atbrīvo, savstarpēji
vienojoties
Pēdējo četru gadu laikā “Simone” ir nomaksājusi tautā saukto “zviedru kredītu”, šobrīd parādu uzņēmumam nav, bet ir kredītsaistības. Pērn pabeigti projekti, apgūstot Eiropas fondu naudu un rekonstruējot katlumāju Parka ielā, daļu siltumtrašu. Atbilstoši Alūksnes novada domes nolikumam, domes priekšsēdētājs ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, tostarp “Simonē”, veic to darbības lietderības kontroli, līdz ar to lēmums par vadības maiņu “Simonē” nav visu deputātu balsojums, bet A.Dukuļa lēmums. Viņš norāda – tas nav vienas dienas lēmums, jo par vadības maiņu “Simonē” novada domē runāts jau vairākus mēnešus. “Pērn īstenotajiem siltumtrašu un katlumājas projektiem ievilkās gala termiņš – tas, ka pieņem objektu ekspluatācijā, nenozīmē, ka pie tā nav jāstrādā, jāgatavo dokumentācija un viss pārējais. Pārrunājot “Simones” līdzšinējo vadīšanas stilu ar J.Bukānu, bija vairāki punkti, par kuriem abi bijām vienisprātis, ka labākais risinājums būtu jauns vadītājs, turklāt cilvēks ne no sava novada. Tie nav finanšu disciplīnas pārkāpumi, bet saimnieciski un organizatoriski jautājumi, komunikācija ar klientiem,” saka A.Dukulis.
Jautāts raksturot “Simones” finanšu situāciju, A.Dukulis norāda – tā ir tāda pati kā citās iestādēs, kas sniedz pakalpojumus: ja ir maksātspējīgi klienti, tad problēmu nav un otrādi. Komentāros par jauno vadītāju A.Dukulis ir atturīgs - lai nostrādājot dažus mēnešus un tad katrs pats varēšot pārliecināties. “Šim amatam izvērtēju vairākus kandidātus, kuri tika uzrunāti, ieteikti – M.Kaļva atstāja pārliecinošu iespaidu, viņam ir arī atbilstoša izglītība. Gribu uzsvērt, ka M.Kaļva nav domē strādājošajiem radinieks,” saka A.Dukulis.

Jāatgūst alūksniešu uzticība
A.Dukulis uzskata – viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko “Simonei” un tās jaunajam vadītājam būs jārisina, ir par karsto ūdeni, jo šobrīd no visiem dzīvokļiem, kur varētu piegādāt karsto ūdeni centralizēti, “Simones” klienti ir tikai aptuveni 40 procenti iedzīvotāju - pārējie izmanto alternatīvu, sildot ūdeni ar elektrību. “Iepriekšējos gados, kad “Simone” nevarēja visu vasaru nodrošināt karsto ūdeni, daļa iedzīvotāju no tā atteicās vispār, tādēļ tagad ir jādomā, kā cilvēkiem pierādīt, ka “Simones” piegādātais karstais ūdens izmaksātu lētāk. Pazaudēt klientu ir viegli, bet, lai dabūtu atpakaļ, pie tā ir jāstrādā. Tādēļ jaunajam vadītājam būs jāgādā, lai atgrieztu alūksniešos uzticību, ka “Simone” spēj kvalitatīvi un par pieņemamu cenu nodrošināt karsto ūdeni,” saka A.Dukulis.
Viņš uzsver, ka jaunajam vadītājam būs jāgādā arī par “Simones” attīstību, jo pērn projekta laikā nomainīja tikai daļu siltumtrašu. “Ja nebūs iespēju iegūt finansējumu no malas, jāgādā, lai atjaunotu  arī pārējās pilsētas siltumtrases, kur šobrīd ir lielākie siltuma zudumi. Jāpanāk, lai ir jauni pieslēgumi siltumtrasei. “Simonei” jāstrādā tā, lai daļu nopelnītās naudas var ieguldīt attīstībā,” saka A.Dukulis.

Sezona bijusi pozitīva
Bijušais “Simones” valdes loceklis Jānis Bukāns “Alūksnes Ziņām” atzīst, ka nevēlas neko komentēt, jo atbrīvots pēc paša lūguma. Bet par to, kā “Simone” aizvadījusi pirmo apkures sezonu, kopš īstenots projekts par siltumtrašu un Parka ielas katlumājas rekonstrukciju, pastāstīt piekrīt un atzīst, ka tā bijusi pozitīva. “Ir mazinājušies siltuma zudumi trasēs. Tagad, kad ir vairs tikai viena katlumāja, strādāt ir kļuvis vieglāk, mazāk ir avārijas gadījumu. Kopumā ir uzlabojumi, tomēr īsti objektīvi nevaram spriest, ņemot vērā, ka aizvadītā ziema bija ļoti īsa un ar pilnu jaudu nedabūjām strādāt. Visprecīzāk secinājumus varēs izdarīt pēc nākamās ziemas. Tad arī pārskatīs apkures tarifu – manuprāt, tarifam nevajadzētu būtiski mazināties, ja tas vispār notiks, bet paaugstināts gan tarifs netiks,” saka J.Bukāns.
Viņš norāda, ka “Simonei” palielinājies klientu loks, jo izveidoti jauni pieslēgumi siltumtrasei. Jau pieslēgta Alūksnes Jaunā pils, autoostas ēka, Alūksnes novada Sociālās palīdzības centrs, Alūksnes mūzikas skola, Alūksnes mākslas skola, pēc rekonstrukcijas siltumtrasei tiks pieslēgts arī Alūksnes tautas nams. Savukārt interesi par pieslēgšanos izrādījusi Alūksnes poliklīnika un ēkas Pils ielā 66 īpašnieks SIA “Alta S”, SIA “Tornis DT” par veikalu ēkām Jāņkalna un Torņa ielā. Iespēja pieslēgties siltumtrasei radīta arī Pils ielas 68.ēkai, kur īpašniekam atliek ierīkot sistēmu savā ēkā.
“Uzņēmums ir atkopies, parādu attiecībā pret piegādātājiem nav. Ir kredītsaistības, ko atbilstoši grafikam uzņēmums maksā,” saka J.Bukāns.
1.jūlijā bija piedāvājumu atvēršana “Simones” izsludinātajam iepirkumam par kurināmā piegādi 2014./2015.gada sezonai. J.Bukāns norāda, ka tika saņemti deviņi pieteikumi, pretendents ar viszemāko cenu bija SIA “SGA Plus”, kam ražotne atrodas Ziemera pagasta Māriņkalnā un kas jau savulaik ir “Simonei” piegādājis kurināmo. Nosacījums bija iepriekšējais - “Simone” iepirkumu kurināmajam izsludināja pēc megavata jeb siltumatdeves, nevis piegādātā daudzuma. Šāda kārtība uzņēmumā tika ieviesta, kad par tā vadītāju kļuva J.Bukāns. Tādējādi atkrīt strīdi par atvestā kurināmā kvalitāti un daudzumu, jo uzņēmējs ir ieinteresēts piegādāt labas kvalitātes šķeldu.

Noraida pirmo piedāvājumu
Alūksnes novada dome ir noraidījusi SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” piedāvājumu sadarboties un piegādāt pilsētai koģenerācijas stacijā saražoto siltumu. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz SIA “Bek-Konsult” izstrādāto izvērtējumu par iespēju šādi sadarboties. A.Dukulis norāda – piedāvājums noraidīts, jo atzīts par neizdevīgu. “Ja mēs pieņemtu izteikto piedāvājumu, tad “Simone” ilgu periodu būtu dīkstāvē. Aprēķini liecināja, ka “Simone” viena pati var strādāt efektīvāk, nekā daļu siltuma iepērkot no koģenerācijas stacijas,” komentē A.Dukulis. Viņš uzsver – ja iecerētā koģenerācijas stacija atrastos “Simonei” blakus, nevis otrā pilsētas malā Merķeļa ielā, tad šāds piedāvājums būtu izdevīgs. J.Bukāns norāda – ja šo piedāvājumu pieņemtu, tad “Simone” strādātu ar ļoti mazu jaudu un tās saražotā megavatstunda kļūtu dārgāka.
SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” valdes loceklis Jānis Timma atzīst, ka pašvaldības argumentiem par noraidījumu piekrīt daļēji. “Daļēji piekrītam, jo “Simonei” ziemā, lai apkurinātu pilsētu, vajag 7 megavatus stundā, mēs piedāvājam saražot 3 megavatus stundā, līdz ar ko “Simonei” trūkstošie 4 megavati jānodrošina pašai. Lai to izdarītu, tiktu darbināts viens “Simones” apkures
katls, bet, ja gaisa temperatūra zemāka – arī otrs apkures katls, bet tikai ar nelielu jaudu, kas nav efektīvi. “Simonei” būtu apkures katls, ko ikdienā nelieto, savukārt mums ar to jārēķinās un mākslīgi jāsamazina cena. Tie ir iemesli, kādēļ mūsu sadarbības piedāvājums atzīts par neloģisku,” skaidro J.Timma.

Gatavi ražot visu apjomu
SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” Alūksnes novada domei un akciju sabiedrībai “Simone” nesen ir nosūtījusi vēstuli, kur norāda, ka līdz augustam nāks klajā ar jaunu piedāvājumu sadarbībai. Tas paredz, ka uzņēmums ir gatavs ražot un nodrošināt tik daudz siltuma, cik nepieciešams visai pilsētai, piedāvājot zemāku ražošanas tarifu nekā “Simones” ražošanas tarifs. “Mūsu jaunais piedāvājums paredzēs, ka “Simone” paliek pašvaldības uzņēmums, bet vairs neveic siltuma ražošanu. Siltuma ražošanu, iekārtu remontu veiktu mēs, bet “Simone” tikai pārdotu siltumu un iekasētu par to maksu,” jauno piedāvājumu ieskicē J.Timma. Viņš uzsver, ka šobrīd uzņēmums apzina, kā šāda veida sadarbību attīsta citās Latvijas pilsētās, lai varētu precīzi formulēt jauno piedāvājumu un iesniegt pašvaldībā.
J.Timma ir arī Latvijas Koģenerācijas elektrostaciju asociācijas vadītājs. Viņš norāda – šobrīd vieglāk esot nosaukt Latvijas pilsētas, kur vietējais siltumražotājs nesadarbojas ar koģenerācijas staciju, nevis otrādi. “Gulbenē šāda sadarbība jau ir – tāpat kā daudzviet citur, Balvos plāno. Visur primāri tiek izmantota koģenerācija un tad, kad siltuma patēriņš ir lielāks, nekā spēj saražot koģenerācijas stacija, pašvaldības ieslēdz savus apkures katlus. Tas būtu izdevīgi abām pusēm arī Alūksnē, bet ir jāvienojas par loģisko sadarbības modeli,” saka J.Timma. Viņš norāda, ka rosinājuši Alūksnes novada pašvaldību nosaukt summu, par kādu ir gatavi siltumu iepirkt, bet atbildi nesaņēma. “Mēs sākotnēji nosaucām ražošanas tarifu 24,19 eiro par megavatstundu, tad samazinājām uz 22,77 eiro par megavatstundu un arī pēc izvērtējuma veikšanas nezinām, kāda cena tad pašvaldībai būtu izdevīga. Mēs esam atvērti loģiskai sadarbībai, jo gribam Alūksnē strādāt vismaz gadus 20,” saka J.Timma.

Pirkt “Simoni” nav gatavi
Pērn pašvaldība saņēma piedāvājumu pārdot “Simoni” vācu uzņēmumu grupai “Danpower”, kas jau savu darbību izvērsusi Igaunijā, bet šobrīd vācu uzņēmums nekādu interesi vairs neizrāda. J.Timma vērtē – ja “Simoni” pārdotu vācu uzņēmumam, tas kā privāts uzņēmums tarifu varētu palielināt bez problēmām, savukārt, ja to gribētu darīt koģenerācijas stacija, Alūksnes novada dome varētu pārtraukt siltuma iepirkšanu no tās un likt, lai siltumu atsāk ražot“Simone”. “Pārdot – tas būtu ļoti riskants lēmums,” domā J.Timma. Jautāts, vai SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” būtu gatava nopirkt “Simoni”, viņš atzīst – šobrīd noteikti ne. “Kad būsim uzbūvējuši Alūksnē koģenerācijas staciju un uzņēmums būs finansiāli stabils, tad var šādu iespēju apsvērt. Manuprāt, domājot sociāli atbildīgi, gan pašas pilsētas, gan iedzīvotāju labā ir prātīgāk atstāt “Simoni” pašvaldības īpašumā,” saka J.Timma.
Viņš paredz – ja Alūksnes novada dome noraidīs arī otro piedāvājumu, SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” ir gatava vērsties Konkurences padomē un Valsts kontrolē. “Likums paredz, ka pašvaldībām siltumenerģija ir jāiepērk, vadoties no ekonomiskā izdevīguma. Mēs piedāvājam lētāk, nekā var saražot pašvaldības uzņēmums – piedāvājuma noraidīšana būtu nelietderīga nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana. Apzināmies, ka pašvaldībai tas ir nopietns lēmums, mums tas ir 20 gadu projekts, tādēļ viss ir rūpīgi jāizvērtē. Šobrīd mēs īsti neizprotam Alūksnes novada pašvaldības attieksmi – vai tur kādam pašam ir slēptas intereses, vai tiešām viņi baidās, vai tiešām viņiem kāds ir iestāstījis, ka tas ir neizdevīgi?” saka J.Timma. A.Dukulis to komentē īsi – katru piedāvājumu “Simone” rūpīgi izvērtēs. ◆

Iedzīvotājiem sola nodrošināt maksimāli labu servisu

Akciju sabiedrības “Simone” jaunais vadītājs Mārtiņš Kaļva (26 gadi) atzīst, ka darbs “Simonē” viņam ir ļoti laba karjeras izaugsmes iespēja, turklāt tik jaunam speciālistam un savā specialitātē.
M.Kaļvam dzimtā puse ir Balvi. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot bakalaura grādu un maģistra grādu siltuma, ūdens un gāzu tehnoloģijās, savā specialitātē studējis arī Dānijas Tehniskajā universitātē. M.Kaļvam ir būvprakses sertifikāti, viņš veic arī energoauditus. Līdz šim dzīvoja un strādāja Rīgā par projektu vadītāju uzņēmumā, kas veic ventilācijas, apkures, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, katlumāju un siltummezglu montāžu.
“Jau kādu laiku ar ģimeni meklējām iespēju atgriezties dzimtajā pusē. Mēs esam starp tiem, kuri joprojām uzskata, ka arī novados, ne tikai Rīgā, ir, ko darīt, ka šeit ir lielāks potenciāls un iespējas, jo viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Darba piedāvājums strādāt “Simonē” nāca īstajā laikā – esmu priecīgs, ka mani uzrunāja šim amatam, tādēļ ģimenē pieņēmām lēmumu pārcelties uz Balviem.  Līdz ar to pats tagad dzīvoju Balvos, bet uz darbu katru dienu braucu uz Alūksni,” stāsta M.Kaļva.
Līdz šim viņš vairāk bija nodarbināts būvniecības jomā, tagad – enerģijas ražošanā. “Abas nozares ir līdzīgas, bet ar atšķirīgām niansēm. Man tas ir profesionāls izaicinājums – vadīt vienu no svarīgākajiem uzņēmumiem Alūksnē, būt atbildīgam par to, lai alūksniešiem būtu nodrošināts labs serviss un kvalitatīvs pakalpojums,” saka M.Kaļva.
Viņš norāda – vienmēr ir lietas, ko var izdarīt labāk, bet uzsver arī pozitīvās iestrādes “Simonē”, piemēram, īstenotos maģistrālo siltumtrašu un katlumājas projektus, jaunu pieslēgumu veidošanu. “Šeit ir veiktas ļoti lielas investīcijas, lai alūksniešiem siltumenerģija tiktu piegādāta maksimāli izdevīgākā veidā. “Simonē” strādā zinoši darbinieki. Mēs gribam nodrošināt maksimāli labu servisu un atvieglot siltumenerģijas uzskaites sistēmu, kā arī gādāt, lai tā ir droša, verificēta un nevienam nerastos aizdomas, ka “Simone” kaut ko patvaļīgi dara. Gribu “Simonē” uzlabot servisu, tehnoloģijas, jo – lai arī ir veiktas lielas investīcijas, ir vēl citas lietas, kas jāmaina. “Simonei” ir bijuši ļoti grūti laiki – uzņēmums tos ir pārvarējis. Prieks, ka pašvaldība iestājas par savu uzņēmumu un negrib to pārdot, bet saglabāt esošajā statusā. Tas ir ļoti būtiski iedzīvotājiem, jo pasargā viņus no pēkšņām izmaiņām,” uzskata M.Kaļva.
Jautāts par koģenerācijas staciju sadarbību ar siltuma ražošanas uzņēmumiem, M.Kaļva uzsver - kā katrai lietai, arī koģenerācijas staciju darbībai, ir savi plusi un mīnusi. “Tā ir cita tehnoloģija, kas, iespējams, mūsu gadījumā pašlaik nav aktuāls jautājums. Atstājot “Simoni” kā vienīgo vai lielāko siltuma ražotāju, alūksniešiem ir uzticamas un pārbaudītas vērtības,” saka M.Kaļva. Viņš aicina iedzīvotājus vērsties “Simonē” ar ieteikumiem sadarbības uzlabošanai un jautājumiem, kā arī ir gatavs sniegt konsultācijas par iedzīvotāju iecerēm ēku siltināšanā. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Viens ceļš iedzīvotājiem un rallijam

  Viens ceļš iedzīvotājiem un rallijam  14

  Jānis Krūmiņš: “Zinu, ka par ceļa stāvokli ir neapmierināti arī citi kaimiņi.”“Alūksnes Ziņu” redakcijā vērsās Jānis Krūmiņš no Alsviķu pagasta, lai...

 • Skolām daudz ieceru

  Skolām daudz ieceru

  Alūksnes novada dome saskaņojusi vēl trīs izglītības iestāžu – Bejas un Pededzes pamatskolu, Liepnas internātpamatskolas - attīstības plānus...

 • Negrib pilsētas centrā

  Negrib pilsētas centrā  11

  Par spēļu zāles pārcelšanu citur nav vienprātības arī starp deputātiemAlūksnes novada pašvaldība saņēmusi uzņēmuma, kas nodarbojas ar azartspēļu...

 • Horoskopi

  20. - 26.jūnijsAuns ◆ Lielais pienākumu apjoms neļaus atvilkt elpu. Jo vairāk ir ko darīt, jo vairāk var izdarīt! Var rasties situācijas, kad jābūt...

 • Afiša

  20.jūnijā ◆ 18.00 Alūksnē, Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzeja pagalmā – pasākums “Mūzika – skalpelis garam un dvēselei” (mūzikas gūto emociju...

 • Palīdzēsim ķepaiņiem! 4

  Palīdzēsim ķepaiņiem!  1

  Pirms pāris nedēļām Alūksnē, izmesti grāvī, maisiņā tika atrasti tikko dzimuši kaķēni. Kāda ģimene kaķēnus tur atrada un atgādāja uz “Astēm un Ūsām”...