Aktivitātes Alūksnes vidusskolā

Mūsu skolā mācās un strādā deviņu dažādu nāciju pārstāvji, mēs esam dažādi un ļoti lepojamies ar to.

Mūsu skolā mācās un strādā deviņu dažādu nāciju pārstāvji, mēs esam dažādi un ļoti lepojamies ar to.
2002./2003.mācību gadā mūsu skolas audzēkņi piedalījās 16 olimpiādēs no 21, kuras notika Alūksnes rajonā. 83 skolēni pierādīja spējas un zināšanas 11 mācību priekšmetos. 33 no viņiem izcīnīja godalgotās vietas: 1.vietu - septiņi skolēni; 2.vietu - septiņi skolēni; 3.vietu - 11 skolēni, bet Atzinības rakstus saņēma astoņi skolēni.
Vislielāko interesi un panākumus guva latviešu un krievu valodas, ekonomikas, vizuālās mākslas olimpiādēs, kurām audzēkņus gatavoja skolotājas Inese Kaulakane, Svetlana Koroļova, Ineta Tīlane, Anita Svikle un Vija Puzule.
Jāuzsver, ka 2003.gadā Alūksnes vidusskolas pārstāvji ir piedalījušies visos piemiņas brīžos pie Baltā krusta, represēto atdusas vietās Alūksnē un rajonā, ir notikušas tematiskās līnijas skolā, kas veltītas valsts svētkiem. Mūsu skolas direktora vietniece Ilze Līviņa bija iniciatore 2003.gada 11.novembra skolu jaunatnes lāpu gājienam uz Alūksnes Brāļu kapiem. Skolā ir bijis pasākums politiski represētajiem ar pašu represēto piedalīšanos. Esam iegādājušies (ar daļēju absolventu atbalstu) skolas karogu, kas pēdējā zvana dienā tika iesvētīts. Skolā ir uzņemti tuvāki un tālāki ciemiņi, folkloras kopas, deju kolektīvi (no Jaunlaicenes, Igaunijas Pērnavas skolas, Alūksnes deju kopa "Jukums" un citas).
Mūsu skolā pērn notika 1.Alūksnes iedzīvotāju forums. Mēs turam godā savus novadniekus, esam tikušies ar Kornēliju Apškrūmu, Alfrēdu Dāvidu, Vēsmu Kokli - Līviņu, Daigu un Vilni Sliņķiem, kā arī citiem.
Vidusskolas klasēs palielinās skolēnu skaits. Šajā mācību gadā - 2003./2004. - mums ir jau četras 10.klases, turklāt ļoti lielas skolēnu skaita ziņā. Salīdzinoši 2001./2002.mācību gadā skolā bija 347 audzēkņi, 2002./2003.gadā - 380, bet 2003./2004.mācību gadā - 419 audzēkņi. Droši vien esam viena no retajām skolām, kurās ir audzēkņu skaita palielinājums. Par to ir prieks, kaut gan rodas papildu problēmas, trūkst aprīkojuma klasēm un laika gaitā ir nolietojušās mēbeles.
2002./2003.mācību gadā ar Alūksnes pilsētas domes atbalstu iegādājāmies jaunus krēslus zālei, jo līdz tam to praktiski nebija.
Priecājamies par mūsu sportistu panākumiem. Gandrīz katru nedēļu lasām par Ž.Juškānes, A.Rastorgujeva, I.Baloža, M.Stoļina, R.Tetera - Teterovska, G.Fomina, I.Krasnova, J.Antipina un citu audzēkņu sasniegumiem. Jāuzteic meiteņu volejbola komanda, kas šogad rajona sacensībās ieguva 1.vietu - L.Malteniece, T.Gromova, I.Gerasimina, S.Zvirgzda, V.Pavlovska, O.Tāraude, M.Krivaņiča, K.Cvetkova (skolotājs V.Savkovs).
Ir prieks, ka Bejas pamatskolas administrācija interesējas par savu kādreizējo absolventu sekmēm vidusskolā. Esam gandarīti, ka no šīs skolas pie mums atnāk jaunieši ar labām iemaņām skolēnu pašpārvaldes darbā.
Skolā veiksmīgi norit bilingvālās apmācības process. Labā līmenī mazākumtautību bērniem mācām latviešu valodu, tāpēc mūs nebaida 2004.gada septembris.
"Cilvēki drīkst būt dažādi, jo vairāk tāpēc, ka viņi IR dažādi". (G.Repše)

Citu datumu laikraksti

  • Skrodera amats palīdz iepazīt šejieniešus

    Mājās uz galda novietota Nemitīgās palīdzības Dievmātes fotogrāfija. Apkārt valda ideāla kārtība - neraksturīga vīrietim, kas mūža nogalē saimnieko...

  • Politiskie vēji pagaidām pieklusuši

    Latvijas politiskā dzīve pagājušās nedēļas laikā bija mierīga. Nemanīja ne krievu valodas aizstāvju aktivitātes, ne kreisā politiskā spārna...

  • Alūksnē svinēs Eiropas dienu

    Valsts galvenās kultūras inspektores Alūksnes rajonā Astrīdas Bēteres projekts “Ar mums sākas Eiropa” saņēmis Kultūrkapitāla fonda finansiālu...