Aktivitātes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

Esam Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ar gaišu un saulainu nosaukumu “Pienenīte”. Kā pieneņu pūkas mazuļi katru pavasari izlaidumā izlido uz skolu un iesakņojas jaunā zinību pasaulē.

Esam Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) ar gaišu un saulainu nosaukumu "Pienenīte". Kā pieneņu pūkas mazuļi katru pavasari izlaidumā izlido uz skolu un iesakņojas jaunā zinību pasaulē. Tas, cik stipras būs šīs "saknes", ir atkarīgs no tā, kā mazais ir juties pie mums, "Pienenītē". Vēlamies, lai katra diena mūsu iestādē bērniem būtu tikpat gaiša, saulaina un jauka, kāds ir mūsu iestādes nosaukums.
Mūsu bērnudārzā virziens ir tautas tradīciju saglabāšana, ar mērķi izveidot patstāvīgu, uzņēmīgu un mainībai atvērtu personību; attīstīt katra bērna aktivitāti; veidot "Es" apziņu; radīt bērnos interesi par skolu, vēlmi mācīties un sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei, atbilstoši mazpilsētas kultūrvidei, saglabājot nacionālo identitāti.
Panākumu atslēga ir sadarbība
Katram bērnam ir iespēja izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo pieredzi. Ar gadskārtu ieražu, svētku un folkloras palīdzību veidojam pozitīvu attieksmi pret latvisko kultūrvidi, izpratni un piederības izjūtu Latvijas valstij. Gan bērni, gan vecāki zina, pieņem un atzīmē tautas tradīcijas. Ar gandarījumu vērojam audzēkņu izaugsmi katrā grupiņā.
Atzīmējot latviešu tautas gadskārtu svētkus, neaizmirstam arī Latvijas valsts svētkus. Sagaidot Lāčplēša dienu, pie mums labprāt ciemojas Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona kareivji. Viņi stāsta par savu ikdienas dzīvi, atbild uz bērnu jautājumiem. Šī tradīcija turpinās jau vairākus gadus.
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai bērni mācījās tautas dejas, dzejoļus un dziesmas par Latviju, iepazina Latvijas novadus, to tautas tērpus, īpašu uzmanību pievēršot tieši Alūksnes tautas tērpam. Svētkus bagātināja mīļi gaidīts ciemiņš - Roberta vecmāmiņa Māra Krieviņa, kura ir liela rokdarbniece, daudz var pastāstīt par novadu tautas tērpiem un tradīcijām. Bērni ar lielu sajūsmu klausījās viņas stāstījumā. Šāda sadarbība ar vecākiem un vecvecākiem ir panākumu atslēga, tā stiprina ģimeni un audzina cieņu pret vecāko paaudzi. Savukārt darbinieki ir pateicīgi visiem, kuri viņus saprot un atbalsta. Šajos svētkos tradicionāla ir cienāšanās ar lielo svētku kliņģeri, tas šogad bija milzīgs "85".
Skolotājām jāseko visam līdzi
Sagatavošanas grupas skolotājas atzīst, ka "Pienenītē" bērni ir ļoti spējīgi un ātri visu apgūst. Viņu intereses ir tik dažādas, ka reizēm pedagogiem ir jāmeklē informācija, lai varētu izsmeļoši atbildēt uz bērnu jautājumiem. Mazuļu ikdienā parādās jaunas spēles, rotaļlietas, mīļlietiņas. Skolotājām nepārtraukti jāseko līdzi jaunākajam bērnu literatūrā, televīzijas pārraidēs, pat datorspēlēs.
Pēdējos gados bērnu apmācības metodes ir kļuvušas demokrātiskākas. Bieži vien bērni paši izvēlas nedēļas tēmu, par ko vēlas vairāk uzzināt. Skolotājām tad jāstrādā radošāk. Patīkami, ka pedagogiem ir iespēja paaugstināt kvalifikāciju kursos un semināros. Izmantojam katru izdevību, lai uzzinātu un iemācītos ko jaunu.
Skolotāja Skaidrīte Melne īsteno jaunas un netradicionālas metodes. Ierosmi tam viņa gūst studijās Latvijas Universitātē, teātra studijā, semināros, kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un vasaras nometnēs. Pavasarī "Pienenītē" tradicionāli svin Teātra svētkus, Skaidrīte tajos piedalās Circeņa Cirčas lomā.
"Tālās ekskursijās ar bērniem nebraucam, bet apmeklējam Alūksnes kultūras pasākumus. Esam bijuši kinoteātrī "Liesma" tā 45 gadu jubilejas pasākumā, vērojām interesantu izstādi, noskatījāmies filmu, aprunājāmies ar kinomehāniķi. Viņa bērnus iepazīstināja ar kino attīstības vēsturi. Apmeklējam muzeju un dažādus svētkus. Domāju, ka esam aktīva grupa," stāsta S.Melne.
Māca cienīt vecākus cilvēkus
"Septembrī Valsts jaunatnes interešu centrā Rīgā organizēja zīmējumu konkursu "Mana Latvija". Alūksnes rajona bērni piedalījās konkursa albuma tapšanā, starp tiem arī trīs mūsu grupas bērni - Annija Ķīse, Elīna Zelča un Rihards Lielgalvis. Viņi tagad ar prieku rāda draugiem skaistos atzinības rakstus. Mūsu grupai patīk spēlēt teātri. Šoruden iestudējām pasaku "Ežuka jaunais katliņš" un ar šo uzvedumu uzstājāmies bērnudārzā. Aktīvi iepazīstam Alūksnes ievērojamākās vietas, audzinot bērnos patriotiskas jūtas, cieņu un lepnumu par pilsētu un novadu.
Grupā bērni ir droši un patstāvīgi, vēlas aktīvi darboties, izzināt apkārtni, labi kontaktējas ar pieaugušajiem un savā starpā, cenšas pamatot savu viedokli. Mēs, skolotājas, rosinām bērniem izteikt domas un spriedumus, lai viņi jūtas nozīmīgi. Cenšamies vienmēr veicināt bērnu pašapziņu, jo tikai tas, kas ciena sevi, var cienīt citus. Lai bērni lepotos ar savu ģimeni - vecākiem un vecvecākiem, grupā katram bērnam uz skapīša veidojam savdabīgu "ģimenes koku". Tajā attēloti mazo vistuvākie cilvēki. Priecājos, ka bērni ir radoši un atraisīti, zinātkāri, līksmi, droši, papildus mācās dejas, estētikas skoliņā, mākslas un mūzikas skolās," lepojas S.Melne.
Bērni ir attapīgi un centīgi
Skolotāja Maija Sūna priecājas par savas grupas bērniem - viņu centīgumu un spējām. Īpašs prieks par Ritvaru un Inesi, jo viņiem sākumā bija grūti iejusties. Skolotāja M.Sūna vēlas, lai vecāki vairāk pārrunātu ar bērniem ikdienas notikumus bērnudārzā: ko viņi jaunu mācījušies, uzzinājuši, atklājuši. Tas rosinātu bērnus vairāk atcerēties un attīstītu stāstītprasmi. Skolā bērniem šī prasme būs nepieciešama. M.Sūna priecājas, ja vecāki interesējas par bērnu attīstību, jautā, piedāvā palīdzību, tādejādi veicinot sadarbību bērnu audzināšanā.
Skolotāja palīdze Aina Daņilova atzīst, ka bērni ir attapīgi un gudri. Dažkārt bērniem rodas saskarsmes problēmas, bet vienmēr blakus ir pieaugušie. Viņu satrauc tas, ka bērni pārāk daudz skatās dažādas filmas, it īpaši šausmu filmas. Ja bērni mazāk laika pavadītu pie televizora, bet vairāk sarunās un kopīgos ģimenes pasākumos, tas būtu lietderīgāk. Patīkami, ja pēc brīvdienām un svētku dienām bērni ar prieku stāsta, kā kopā ar vecākiem jauki pavadījuši laiku, gājuši pastaigās un atpūtušies.

Citu datumu laikraksti

 • Katrai puķei savs niķis

  Fitonija. Fitonijas tumšzaļās ovālās lapas ir ar karmīnsarkanu vai sudrabbaltu dzīslojumu, tās nezied.Fitonija Fitonijas tumšzaļās ovālās lapas ir ar...

 • Piedāvā dažādus kultūras pasākumus

  O.Vācieša jubileja. 29.novembrī pulksten 15.00 Alūksnes rajona Trapenes kultūras namā - O. Vācieša atceres pasākumi.O.Vācieša jubileja - 29.novembrī...

 • Vislabāk jūtas mājās

  Jānim Sahņenko ar Lakī sacensības Smiltenē bija pirmās. Lai arī netika iegūtas godalgotas vietas, saimnieks ar pirmo startu ir apmierināts.Jānim...

 • Eiropas Savienība dod, nevis lūdz paņemt

  Līdz šā gada 31. decembrim ikvienam lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras platība ir vismaz viens hektārs, apstrādātājam ir iespējams veikt...

 • Policija informē

  Sabojā dzērienu automātu. Alūksnē, Ezera ielā, sporta zālē sabojāts dzērienu automāts. Policijā iesniegums par to saņemts 25.novembrī.Sabojā dzērienu...

 • Policija meklē

  Alūksnes rajona policijas pārvalde meklē bez vēsts pazudušo Antonu Rengeli (personas kods 051052-12652), kurš pazudis 2003.gada 12.novembrī.Alūksnes...