“Aljas” šāgada ieceres

Ir apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Alja” šāgada darba plāns. Paredzēts, ka “Alja” turpinās gan iesāktos darbus, gan arī ieviesīs jauninājumus.

Turpinās cīņu ar
kormorāniem
Par to diskutēja deputāti janvāra tautsaimniecības komitejā, plānu apstiprinot domes janvāra sēdē.
Deputāts Modris Lazdekalns norādīja, ka pietrūkst informācijas par to, kāda bijusi 2016.gada plāna izpilde, kas arī liedz izdarīt objektīvus secinājumus par šogad plānoto. “Plānā ir noteikts skaits – 50 – jūras kraukļu jeb kormorānu populācijas samazināšanai iestādes budžeta ietvaros. Ja budžetā ir nauda tikai 10, kā tad pārējos 40? Man ir ierosinājums rakstīt, ka samazināt kormorānu populāciju līdz 50 putniem,” rosināja M.Lazdekalns.
Aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis skaidroja, ka Dabas aizsardzības pārvalde iesniegumā prasa norādīt konkrētu skaitu, lai dotu atļauju medīt šādu skaitu nemedījamo putnu, un apņēmās plānā to precizēt. Jāuzsver, ka Indzera ezerā paredzēts nomedīt līdz 30 jūras kraukļiem. Deputāts Laimonis Sīpols interesējās, vai jauno multifunkcionālo ēku nevajadzēs aprīkot, piemēram, ar mēbelēm, jo esot paredzēta tikai portatīvā datora iegāde. Ieviešot papildinājumus, tagad plānā noteikts, ka veiks multifunkcionālās servisa ēkas mēbeļu un aprīkojuma iegādi, bet  transportlīdzekļu remonttelpai iegādās remonta darbgaldus un plauktus. Iegādāsies arī planšettipa portatīvo datoru inspektoru ikdienas darbam ārpus aģentūras telpām makšķerēšanas karšu un Alūksnes ezera licenču elektroniskai pārbaudei

Aktualizēs ekspluatācijas noteikumus
“Alja” šogad paredzējusi veidot līdaku nārsta vietas Alūksnes ezera krasta zonās. Zivju resursus Alūksnes ezerā papildinās ar līdakām un sīgām, bet Indzera un Sudala ezeros -  ar zandartiem.
Aktualizēs Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Alūksnes ezeram pēc pēdējiem zinātniskajiem pētījumiem 2014./2015.gadā. Pirmo reizi tiks izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Vaidavas ezeram, bet Indzera ezeram pirmo reizi taps ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi.
Iecerēts uzlabot esošās laivu nolaišanas vietas - pastiprinot, nolīdzinot segumu Tempļakalna un Ozolu ielā, bet ārpus pilsētas teritorijai izbūvēt jaunas laivu nolaišanas vietas Alūksnes ezerā Šūpalās un Pārmetnī, Indzera ezerā - Indzera pussalā. Savukārt Alūksnes pilsētas teritorijā domāts izbūvēt laivu nolaišanas vietu pie mākslas skolas. Turpinās niedru pļaušanu.

Vai nekropļo komercdarbības vidi?
Deputātiem diskusija raisījās par “Aljas” ieceri papildināt laivu nomas aprīkojumu, iegādājoties SUP dēļus (liels slīddēlis, kuru, stāvot kājās, dzen uz priekšu ar aira palīdzību – red.). “Pērn “Alja” iegādājās smailītes, kuras daudzi izmantoja, un jaunus katamarānus. Tagad ir pieprasījums pēc SUP dēļiem, kas atkal ir kaut kas jauns un modes kliedziens, tādēļ ir iecere tādus iegādāties,” pamatoja M.Lietuvietis.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers norādīja, ka pieprasījums pēc laivu nomas pakalpojumiem palielinās, tomēr Valsts kontrole pašvaldībai esot uzsvērusi, ka tai nevajadzētu sniegt maksas pakalpojumus. “Ja būtu kāds uzņēmējs, kurš uzrodas un spēj šādā apjomā šo pakalpojumu nodrošināt, pat palielināt, pašvaldība to varētu neveikt. Tiesa, tiklīdz tas nav peļņu nesošs uzņēmējdarbības veids, pašvaldība šādus uzņēmējus nesagaidīs. Pašvaldībai tas ir jādara, bet līdztekus jāaicina uzņēmēji nodarboties ar šo pakalpojumu vai arī pašvaldībai jārada atbilstoša infrastruktūra, kas izsoles kārtībā uz nomu jānodod uzņēmējam,” pauda Dz.Adlers. Pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Egle skaidroja, ka gadījumi, kad pašvaldībai nav jāiesaistās komercdarbībā, ir tad, ja tirgus nodrošina konkrētu pakalpojumu. Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova piebilda, ka domē sāks analizēt visus pašvaldības sniegtos maksas pakalpojumus, lai izvērtētu, kurus paturēt un no kā atteikties. Pašvaldības grāmatvedības nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvede Valentīna Fedotova piebilda, ka pašvaldībai rakstiski ir jāpierāda, ar kādu pakalpojumu netiek kropļota komercdarbības vide, tostarp lētākas cenas dēļ. “Ja tomēr pakalpojumu pašvaldība piedāvā, tad ir jāveido SIA vai kapitālsabiedrība,” sacīja V.Fedotova. Deputāts Ainars Melders piebilda, ka tad noteikti vajag izvērtēt arī SIA “Alūksnes nami” sniegtos  naktsmītņu pakalpojumus.

Reklamēsies un introducēs jaunu sugu
Starp šāgada iecerēm “Alja” min arī reklamēšanos ārpus novada robežām ar mērķi piesaistīt viesmakšķerniekus Alūksnes ezeram “kā izcilai licencētās makšķerēšanas vietai”. Ap Alūksnes ezeru izvietos informatīvas zīmes par licencētās makšķerēšanas organizēšanas nosacījumiem. Plānots izveidot datubāzi, kurā iekļauti nodevas maksātāji par konkrēta ūdens transporta līdzekļa turēšanu novada teritorijā esošā ūdenstilpē (izņemot privātās). Paredzēts uzlabot novada teritorijā esošo ūdenstilpju krastos laivu turēšanas nodevas apmaksas efektivitāti (izņemot privātās ūdenstilpes), papildinot saistošos noteikumus ar sankcijām par laivu turēšanas nodevas nemaksāšanu. Rakstīs arī projektus finanšu piesaistei, rīkos sacensības, introducēs Alūksnes ezerā varavīksnes foreli kā jaunu sugu.
“Alja” iecerējusi arī rīkot kampaņu “Catch & Release” (ķer un atlaid), aicinot makšķerniekus paturēt lomā tik daudz lielo, plēsīgo zivju sugu īpatņu, cik nepieciešams pašam vai ģimenei, bet pārējos atlaist brīvībā.
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Nezaudēsim modrību!

  Sveiciens februārī – Sveču mēnesī, kad priecājamies par to, ka rīti un vakari kļūst arvien gaišāki! Esam aizvadījuši gada pirmo mēnesi. Arī mēs...

 • Vai jaunieši prot krievu valodu?

  60 tūkstoši Latvijas skolēnu kā otro svešvalodu mācās krievu valodu. Daudzi pat septiņus gadus un trīs stundas nedēļā. Bet kāds ir rezultāts? LTV...

 • Karikatūra

  Karikatūra

  “Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “Spodra” laikam rūpējas, lai Alūksnes ielas un ietves būtu patiesi spodras, jo tās ir ledū! Saprotu, ka...

 • Makšķernieki nemierā 2

  Makšķernieki nemierā  2

  Vakar uz Alūksnes novada domes sēdi, kur skatīja arī jautājumu par noteikumiem, kas regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Alūksnes ezerā, bija...

 • Alūksnes makšķernieki uzņem apgriezienus

  Alūksnes makšķernieki uzņem apgriezienus

  Alūksnes ledus komanda “C.Albula/Alūksne” pagājušās nedēļas nogalē piedalījās Latvijas čempionāta zemledus makšķerēšanā pirmajā kārtā Balvu ezerā, no...

 • Alūksnes muzejam – jauna direktore

  Alūksnes muzejam – jauna direktore  7

  Alūksnes muzejam ir jauna direktore – Diāna Pelaka no Apes, kura jau gadu Alūksnes muzejā veic izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem...

 • Rādīs teātri dienu un nakti!

  Rādīs teātri dienu un nakti!

  Alūksnes Kultūras centrā no 10. līdz 12. februārim pirmo reizi norisināsies Vidzemes reģiona amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2016”. Trīs...

 • Alūksnē – divas slidotavas

  Alūksnē izveidotas divas publiskās slidotavas. Viena - uz Alūksnes ezera iepretim Alūksnes Kultūras centram, kas ir arī muzikāli apskaņota. Mūzika...

 • Darbā nevis uz Īriju vai Angliju, bet kaimiņzemi Igauniju

  Darbā nevis uz Īriju vai Angliju, bet kaimiņzemi Igauniju

  (Turpinās no 1.lappuses)Daudzi Alūksnes un Apes novadu ļaudis dodas strādāt uz tuvējo Igauniju. Šādu izvēli cilvēki veic ne tikai tādēļ, ka būtu...