Alnim, iespējams, bijusi trakumsērga

Ceturtdien, 6.novembrī, Ziemeru pagastā Kolberģa mežniecības mežsargs Guntars Svārups uzgāja kritušu alni.

Ceturtdien, 6.novembrī, Ziemeru pagastā Kolberģa mežniecības mežsargs Guntars Svārups uzgāja kritušu alni.
Par to mežsargs ziņoja Alūksnes virsmežniecībai, kas nosūtīja veterinārārstu Dzintaru Zellānu alnim noņemt galvas smadzeņu paraugu analīzēm. Apskates laikā piedalījās arī Kolberģa mežniecības mežziņa vietnieks Andris Mičulis stāsta, ka šāviena pēdas alnim nav atrastas. Dz.Zellāns uzskata, ka alnis varētu būt slims ar trakumsērgu, taču apstiprinājumu saņems tikai pēc analīžu veikšanas Rīgā.
"Ārēji alnis var izskatīties vesels, tomēr tas var būt slims. Par to liecina miesas būve, kuņģa saturs, ievainojumi uz mēles un mutē," paskaidro Dz.Zellāns.

Citu datumu laikraksti