Alsviķu pagastam - jauna vizītkarte

Vairākus gadus izlolota, gaidīta un kopīgiem spēkiem veidota ir grāmata par Alsviķu pagasta vēsturi “Alsviķu vēstures atspulgi”. Alsviķu pagasta teritorija ir bagāta ar krāšņiem dabas stūrīšiem un nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām, bet vislielākā bagātība ir gudri un darbu mīloši pagasta iedzīvotāji. Par to visu var lasīt pirmajā grāmatā par Alsviķu pagasta vēsturi.
Grāmata ir ieskats vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz 20.gadsimta vidum. Tā nav grāmata par mūsdienām un neseno pagātni. “Grāmatā ir iespēja iepazīties ar ziņām par arheoloģijas, arhitektūras un folkloras vērtībām, pagasta veidošanos un attīstību, muižām un citiem saimnieciskiem objektiem, skolām, kultūras dzīvi un ievērojamām personībām. Grāmatā ir atspoguļots tas, ko līdz šim esam izpētījuši un atraduši. Mēs nepretendējam uz vienīgo un galīgo patiesību, bet gan atspoguļojam mūsu cilvēku stāstus un atmiņas,” klāsta Alsviķu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Meļķe. Grāmatas izdošana pagasta iedzīvotājiem ir īpašs notikums – tā gaidīta un lolota vairākus gadus. Pie tam tās veidošanā piedalījās paši iedzīvotāji.

Ideju lolo vairākus gadus
Ideja, ka Alsviķu pagasta vēsturei jāvelta grāmata, S.Meļķei ir jau kopš 2003.gada, kad viņa sāka strādāt bibliotēkā. “Kopš 2002.gada Alūksnes rajona padome (novada dome) un Alūksnes pilsētas bibliotēka izsludina novadpētniecības darbu konkursus, kuros vienmēr piedalījusies Alsviķu bibliotēka. Savākto materiālu ir ļoti daudz, tie visi ir apkopoti mapēs. Tomēr tas nav diez ko ērti un parocīgi. Bieži šķirstot lapas, tās nobružājas, un ar materiālu var iepazīties tikai pie mums bibliotēkā. Četrpadsmit gadu laikā apkopots un savākts liels daudzums vēstures materiālu, kurus tagad apkopojām grāmatā, kurai jākalpo kā mūsu pagasta vizītkartei. Lai mūsu bērni un bērnu bērni to godātu kā svētumu un stāstītu ar degsmi sirdī: es esmu dzimis un audzis, un varbūt arī strādājis šajā pagastā! Ceru, ka šī grāmata būs mīļa ikvienam alsviķietim. Tā tam būtu jābūt, jo cilvēki grāmatu ļoti gaidīja, jautāja, kad varēs turēt rokās un lasīt. Īpaši svarīgi tas bija vecākajai paaudzei,” norāda S.Meļķe. Viņa saka paldies Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim un pagasta priekšsēdētājai Ingrīdai Sniedzei, kuri atsaucās idejai un ļāva tapt skaistai grāmatai.

Iesaistās pagasta ļaudis
Nozīmīgu darbu grāmatas tapšanā ieguldījis vēsturnieks, tekstu autors un grāmatas redaktors Jānis Polis. “Lai arī cik mēs kopā daudz būtu paveikuši, tomēr šī grāmata nevarētu iznākt bez J.Poļa, jo visu darbu apkopojumu paveica tieši viņš. Tāpat nedrīkstam aizmirst mūsu “vēstures patriarhu” Jāni Līci, kurš Alsviķu un tuvākās apkārtnes pētīšanai veltījis visu savu darba mūžu.  Esam priecīgi, ka, veidojot grāmatu, mums nevajadzēja meklēt cilvēkus no malas, bet paši alsviķieši rakstīja, izteica domas, dalījās atmiņās un deva fotogrāfijas,” stāsta S.Meļķe.
Būtisku devumu vairākus gadus informācijas sniegšanā devusi Ruta Birzniece – kādreizējā pašvaldības izdevuma “Atspulgs” izdevēja, Anita Rutka, Ārija Indrāne, arī nu jau aizsaulē devusies pensionētā skolotāja Velta Kerhe. Labi palīgi bija skolēni, kuri palīdzēja tehniskos darbos – Krista Ramane, Laura Liepiņa, Asnāte Pedece, Uldis un Dainis Meļķi, Andris Klempners, Sanda Ziņģe.

Grāmata ir ļoti unikāla
Gandarīts par iznākušo grāmatu ir J.Polis. “Grāmata ir ļoti unikāla, jo tā ir pirmā pētnieciskā grāmata, nevis vēstures reproducēšana. Es pats uzskatu, ka ir veiksmīgi izdevies savienot dažnedažādus laikmetus, ir izdevies vienā grāmatā apvienot dažādus autorus, pie tam šie autori neviens nav mākslīgi pievilkts pagastam, bet tie visi ir cilvēki, kuriem ir saistība ar Alsviķu pagastu. Starp viņiem ir divi zinātņu doktori – ilzenietis un alsviķietis, vēstures doktors, arheologs Māris Atgāzis un Pededzē dzimušais bioloģijas doktors Dailonis Pakalns. Grāmata ir unikāla ar to, ka ir pirmā Alūksnes novada vēsturē, kas atspoguļo kāda konkrēta pagasta vēsturi, veidošanas procesu, ievērojamus notikumus. Arī Alūksnei nav savas vēstures grāmatas,” teic J.Polis.
Lai gan J.Polis vakar nevarēja būt klāt grāmatas atvēršanas svētkos, viņš ar laikraksta starpniecību sūta paldies visiem, kuri palīdzēja un ar lielu interesi darbojās grāmatas tapšanā. “Grāmatas tapšanā iesaistījās ne vien vietējie iedzīvotāji, bet arī tie, kuri dzīvo tālu no Alsviķiem. Ar lielu mīļumu atsaucās šim projektam, piemēram, tēlnieces Lilijas Līces māsas dēls Aivars Lapše, kurš uzrakstīja unikālas bērnības atmiņas par kara laiku Alsviķos, dzimtu, senču mājām - kaut ko tādu savā mūžā nebiju lasījis! Gribu cildināt arī Nīnu Eihenbaumu, kura cienījamā vecumā ļoti spilgti aprakstīja notikumus Karvā un Alūksnē,” norāda J.Polis.

Katrs pagasts pelnījis savu grāmatu
Citām pagastu pārvaldēm J.Polis iesaka beidzot ķerties pie nopietnas vēstures pētīšanas un atrast katra pagasta unikālās lietas. “Arī es ar savu lielo pieredzi vēstures pētīšanā biju ļoti pārsteigts par dažiem notikumiem un domāju, ka arī zinošiem lasītājiem tas izraisīs izbrīnu. Pirmo reizi var lasīt, piemēram, par igauņu Bībeles tulkotāju Virginu dzimtas saistību ar Alsviķiem. Arī Karvas spēkstacija ir parādība, kas jau sen bija pelnījusi vietu jebkurā valsts vēstures grāmatā. Tikpat spoža un pamatīga ir arī Tūjas brūža vēsture un stāsts par Laiviņu dzimtu. Grāmata vairs nav vienkārša novadpētniecība, bet gan pagasta vēsture, kas pacelta ļoti augstā līmenī,” ir pārliecināts J.Polis.
Grāmata izdota 500 eksemplāros. To atvēršanos svētkos vakar saņēma grāmatas tapšanā iesaistītie cilvēki, grāmata ir pieejama arī visās Alūksnes novada bibliotēkās. Nedaudz vēlāk to būs arī iespējams iegādāties, jautājums par cenu un vietu vēl tiek risināts. Kopējās izmaksas – 3555 eiro. S.Meļķe atzīst, ka šī ir pirmā grāmata, taču ideju nākamajām netrūkst. “Nākamā grāmata varētu būt par strādīgiem un godājamiem iedzīvotājiem, kuru Alsviķu pagastā nav maz,” saka S.Meļķe.

Citu datumu laikraksti

 • Trauksme, kuras varēja nebūt... 2

  Trauksme, kuras varēja nebūt...  11

  “Man nav saprotams, kā var dienas vidū paņemt no bērnudārza kliedzošu bērnu un aizvest! Kā jutās bērnudārza bērni, audzinātājas un galu galā – kā...

 • Atzīmē Starptautisko invalīdu dienu

  Atzīmē Starptautisko invalīdu dienu

  Otrdien Alūksnē atzīmēja Starptautisko invalīdu dienu, uz kuru bija sapulcējušies ne tikai Alūksnes invalīdu biedrības biedri, bet arī pārstāvji no...

 • Svin Dimanta kāzas 4

  Svin Dimanta kāzas

  Kalncempieši Rita un Arvīds Āboltiņi 17.novembrī svinēja 60. kāzu gadadienu. Āboltiņi nodzīvojuši skaistu un saticīgu mūžu, kopā plecu pie pleca...

 • Virešu senioru labais gariņš 2

  Virešu senioru labais gariņš  1

  (Turpinās no 1.lappuses)L.Bondare ir pagasta veco ļaužu labais gariņš. Neskaitot ne laiku, ne finanses, viņa palīdz vientuļajiem sirmgalvjiem mājas...

 • Sveiks jaundzimušos un godinās darbīgos

  Atzīmējot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu, Alūksnes un Apes novados notiks vairāki svētku pasākumi. Paredzēti ne vien svinīgi koncerti un balles,...

 • Sveiks jaundzimušos un godinās darbīgos

  Sveiks jaundzimušos un godinās darbīgos

  Atzīmējot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu, Alūksnes un Apes novados notiks vairāki svētku pasākumi. Paredzēti ne vien svinīgi koncerti un balles,...