Alūksnē atkal ir zvērināts notārs

Šonedēļ Alūksnē darbu sākusi Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Baiba Jaunbērziņa. B.Jaunbērziņa Gulbenē kā notāre praktizē jau 15 gadus. No oktobra trīs dienas nedēļā viņai pieņemšanas ir arī Alūksnē telpās pilsētas centrā.

Alūksnē – trīs dienas nedēļā
B.Jaunbērziņa atzīst – jau līdz šim starp klientiem vairāki bija no Alūksnes novada. Darbā Alūksnē viņa nokļuvusi ar Tieslietu ministra rīkojumu pēc tam, kad šogad Alūksnē darba attiecības pārtrauca zvērināta notāre Mārīte Rateniece.
“Alūksnē klientus pieņemšu pirmdienās, trešdienās un piektdienās, bet Gulbenē – otrdienās un ceturtdienās. Pieņemšanas stundas abās praksēs būs vienādas – no pulksten 10.00 līdz 15.00. Pieņemšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta. Piesakot vizīti, jau tiks pārrunāts risināmais jautājums, lai varu pilnvērtīgi sagatavoties gaidāmajai vizītei, bet klientam vēlams jau iepriekš iesniegt nepieciešamos dokumentus, ja tas iespējams. Tiekoties apspriedīsim jau gatavo dokumentu projektu un pārrunāsim nianses,” stāsta B.Jaunbērziņa.

Pamatā – mantojuma lietas
Viņa atzīst, ka notāram galvenokārt nākas kārtot mantojuma lietas, jo ar tām saskaras gandrīz katrs iedzīvotājs. Bezstrīdus mantojuma lietas notāri Latvijā kārto kopš 2003.gada, pirms tam to darīja  tiesa. Šobrīd Latvijā zvērināti notāri ir vislielākie speciālisti jautājumos par mantošanas lietām.
“Svarīgi būtu, ka cilvēks jau laikus sāktu plānot savu mantojuma nodošanu – kam, kādā apjomā. To var pārrunāt ar notāru, kurš dos padomu, kā cilvēkam savus nodomus realizēt. Pēc laika izteikto gribu var arī mainīt vai atcelt. Nereti ir situācijas, kad pie notāra atnāk mantinieki un stāsta, ka mirusī persona bija to un to nodomājusi, bet tas nestrādā, jo mutiski izteiktas vēlmes personas lemtspējas zušanas vai nāves gadījumā vairs nav juridiski apstiprināmas. Īpaši par to būtu laikus jādomā personām, kuras dzīvo nereģistrētā laulībā,” rosina B.Jaunbērziņa.

Laulības šķiršana - diskrētāk
Kopš 2011.gada 1.februāra notārs veic arī laulības šķiršanu bezstrīdus situācijās, kas ir ātrāk, vienkāršāk un diskrētāk, nekā šķirt laulību tiesā. B.Jaunbērziņa uzsver – pie notāra laulību var izšķirt, ja laulātie spēj savā starpā vienoties. “Notārs palīdz, lai nerastos strīdus situācijas, kuru dēļ nākas vērsties tiesā. Jāatzīst, ka cilvēki pie notāra šķiras diezgan bieži. Tiesa, atnākšana pie notāra vēl nenozīmē laulības šķiršanu – cilvēki ir savstarpēji vienojušies, iesniedz pieteikumu notāram un likumā noteiktās 29 dienas nogaida, jo tas ir laiks, lai savu lēmumu vēl pārdomātu. Ir gadījumi, kad tā arī notiek un lieta tiek izbeigta. Ir arī tādi gadījumi, kad pie notāra nāk atkārtoti un grib tomēr šķirties, saprotot, ka tā ir vienkāršāk,” viņa saka.
Pie notāra var noslēgt arī laulības līgumu. B.Jaunbērziņa atzīst – laulības līgumu slēgšana mazpilsētās nav populāra.

Uz konsultāciju – bez maksas
Pie notāra var vērsties arī citos gadījumos, piemēram, lai apstiprinātu norakstus, tulkojumus, lai apliecinātu vai sagatavotu jebkādu privātu civiltiesisku darījumu, lai palīdzētu sagatavot dokumentus, konsultētu, jo notāra konsultāciju gadījumos, ja tai seko notariālās darbības, var saņemt arī bez maksas. B.Jaunbērziņa uzsver – līdz šim darījuma ar nekustamo īpašumu sagatavošanai un slēgšanai Latvijā vēl nav noteikta notariālā forma caur elektronisko procesu, tādēļ  īpašuma atsavināšanu var veikt arī privātā kārtā. “Protams, mājas kārtībā veikta darījuma gadījumā vienalga jāvēršas pie notāra pēc nostiprinājuma lūguma. Taču, ja darījums notiek pie notāra no paša sākuma līdz pat īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, tad notārs var, piemēram, pieprasīt dažādas atļaujas, kas nepieciešamas, lai darījumu pēc tam reģistrētu zemesgrāmatā, lai dzēstu atzīmes iepriekš veiktos reģistros, pārbaudīt dažādus faktus par īpašumu un tamlīdzīgi. Turklāt pie notāra viss process notiks elektroniski – līdz pat nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatā, un cilvēkam pašam nebūs jāstaigā pa iestādēm,” skaidro B.Jaunbērziņa.
Viņa uzsver - arī norēķini var notikt caur notāra glabājumu kontu, kas ir drošs veids abām pusēm: gan pircējam, gan pārdevējam, jo notārs pārskaita finansējumu pārdevējam tikai tad, kad darījums ir noformēts.

Noformē dažādas pilnvaras
“Notārs ir jurists, kurš ar savu palīdzību var iesaistīties cilvēka dzīves jebkurā posmā,” saka B.Jaunbērziņa un atzīst, ka Alūksnes novadā pie notāra bieži vēršas, lai noformētu dažādas pilnvaras. “Pilnvara ir uzticības darījums, jo pilnvaras devējs savā vārdā uztic konkrētas lietas. Izdodot šādu dokumentu, jābūt ļoti lielai pārliecībai, ka cilvēks pārstāvniecību patiesi veiks pārstāvāmā interesēs. Dzīvē ir gadījumi, kad tikpat ātri, cik ātri šādu pilnvaru noformē, to grib atsaukt, jo piedzīvota vilšanās. Tādēļ ieteikums būtu šādu lēmumu iepriekš ļoti rūpīgi izsvērt,” saka notāre.
Pilnvaras jānoformē arī gadījumos, kad, piemēram, nepilngadīgs bērns izbrauc uz ārvalstīm, piemēram, ciemoties vai pieredzes apmaiņā, piedaloties kādā starptautiskā projektā. “Pilnvara būs nepieciešama arī, lai vecmāmiņa vecāku ilgstošas prombūtnes laikā varētu pārstāvēt bērna intereses, jo, saskaņā ar likumu, nepilngadīgām personām nav rīcībspējas un bērni nevar paši sevi pārstāvēt, piemēram, gadījumā, ja jārisina kādi jautājumi medicīnas, tiesībsargājošajās vai citās iestādēs,” norāda B.Jaunbērziņa.

Sazināties ar notāru var arī attālināti
Izmantojot “www.latvijasnotars.lv” piedāvātās iespējas, ikviens var veikt jebkuru notariālo darbību arī attālināti. ““On-line” režīmā attālināti var formēt jebkādu apliecinājumu, bet vēršu uzmanību, ka abām pusēm jābūt tādam tehniskajam nodrošinājumam, lai to var veikt -, jābūt stabilam interneta pieslēgumam, cilvēkam jābūt un jāpārvalda elektroniskais paraksts. Zvērināta notāra Alūksnes birojā šāds tehniskais nodrošinājums ir. Pašlaik novērojam, ka Latvijā daudzi klienti vēlētos šo attālināto iespēju izmantot, bet reti kurš to var izdarīt, jo nav atbilstoša tehniskā nodrošinājuma, īpaši attiecībā uz e-paraksta lietošanu,” saka B.Jaunbērziņa.
“Nav noslēpums, ka šobrīd ļoti daudzi latvieši dzīvo un strādā ārzemēs, bet – ja deklarētā adrese paliek Latvijā, uz to sūta ierakstītas vēstules. Vajadzētu pilnvarot kādu personu, kura ir tiesīga tās saņemt, pārvaldīt īpašumus, pārstāvēt šīs personas intereses. Tautieši, kuri ir izbraukuši uz ārvalstīm, cenšas kārtot pilnvaras, bet nereti ir tā, ka ielido Latvijā uz dažām dienām un pēdējā dienā pirms aizbraukšanas atceras, ka pie notāra jānoformē pilnvara. Te jāuzsver, ka to var izdarīt arī attālināti – ar interneta starpniecību,” saka B.Jaunbērziņa.
 
— Teksts un foto: Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Bērni zīmē dzejoļus

  Bērni zīmē dzejoļus

  Līdz septembra beigām Alūksnes pilsētas bibliotēkā izstādē “Zīmēju dzejoli” apskatāmas Alūksnes mākslas skolas audzēkņu darinātās grāmatiņas. Katra...

 • Alūksnes slimnīca – kā ķīlnieki 2

  Alūksnes slimnīca – kā ķīlnieki

  Šis būs stāsts par Alūksnes slimnīcu, par gulbeniešiem un balveniešiem, par Latvijas veselības aprūpes sistēmas lielajiem, melnajiem robiem, par...

 • Liels paldies, ka Alūksnes slimnīca ir!

  Liels paldies, ka Alūksnes slimnīca ir!

  Gulbenietes, četru bērnu māmiņas Inetas Sidorovas-Ragas pieredzes stāsts un pārdomas par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnē, Gulbenē un...