Alūksnē būs divi jauni kioski

Alūksnē tomēr būs divi jauni SIA “Plus Punkts” preses kioski, jo Alūksnes pilsētas domes februāra sēdē deputāti nolēma uzņēmumam iznomāt zemes gabalu daļas Dārza ielā 11 un Lielā Ezera ielā 3.

Alūksnē tomēr būs divi jauni SIA "Plus Punkts" preses kioski, jo Alūksnes pilsētas domes februāra sēdē deputāti nolēma uzņēmumam iznomāt zemes gabalu daļas Dārza ielā 11 un Lielā Ezera ielā 3.
Šo jautājumu izskatīja janvāra domes sēdē, bet toreiz sagatavotajos līgumos tika saskatītas vairākas nepilnības par zemes gabalu nomas cenu, izīrējamo zemes platību un saistībām līguma laušanas gadījumā.
Nolemts, ka ar SIA "Plus Punkts" dome slēgs nomas līgumu par zemes gabala daļas 20 kvadrātmetru platībā iznomāšanu Dārza
ielā 11. Nomas maksa noteikta
50 santīmi par vienu kvadrātmetru zemes nomu mēnesī - 10 lati mēnesī. Tādi nosacījumi būs arī līgumā par kioska atrašanos Lielā Ezera ielā 3.
Abi līgumi tiks noslēgti uz pieciem gadiem. Nomnieks - SIA "Plus Punkts" - nav tiesīgs privatizēt vai izpirkt nomas objektu. Papildus nomas maksai SIA "Plus Punkts" ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis un nodokļi, ar kuriem līguma darbības laikā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek vai var tikt aplikts zemes gabals.
Zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai līguma laušanas gadījumā SIA "Plus Punkts" zemes gabals būs pilnībā jāatbrīvo septiņu dienu laikā un jāatstāj tas pilnībā sakārtots un derīgs tālākai izmantošanai - tādā stāvoklī, kāds tas bija līguma noslēgšanas dienā.
Plānots, ka uzņēmums savus kioskus pilsētā izvietos jau šovasar. Kad pirms kiosku izvietošanas Alūksnes būvvaldē rakstīs plānošanas - arhitektūras uzdevumu, tad vienosies, ko uzņēmums labiekārtos Alūksnes pilsētas labā.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...