Alūksnē būs konkurss par sakoptākajiem īpašumiem

Alūksnes pilsētas dome izsludinās konkursu par sakoptāko īpašumu Alūksnē, lai veicinātu privātmāju, daudzdzīvokļu māju un ražošanas sektoru sakopšanu.

Alūksnes pilsētas dome izsludinās konkursu par sakoptāko īpašumu Alūksnē, lai veicinātu privātmāju, daudzdzīvokļu māju un ražošanas sektoru sakopšanu.
"10.aprīlī Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks un pilsētvides plānotāja Antra Lielmane pārbaudīja pilsētas teritoriju, lai izvērtētu pašreizējo sakoptību. Diemžēl nācās pārliecināties, ka ne visur īpašnieki pēc ziemas paguvuši sakopt savus īpašumus. Daudzviet atklājās aina, kas liecināja par ilgstošu pamestību un nevērību pret īpašumu, kā arī Alūksnes pilsētas domes saistošo noteikumu "Par ēku, būvju un to teritoriju uzturēšanu Alūksnes pilsētā" neievērošanu. Atgādinām, ka par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams naudas sods līdz 50 latiem. Nesakopto teritoriju īpašniekus un apsaimniekotājus aicinās novērst nekārtības," stāsta Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Evita Aploka.
Aprīlis ir Spodrības mēnesis, tādēļ Alūksnes pilsētas dome aicina alūksniešus rūpēties par savu īpašumu sakopšanu un uzturēšanu kārtībā arī turpmāk, kā arī sakārtot būves un žogus savos īpašumos.
Alūksnes pilsētas domes konkursam par sakoptāko īpašumu pretendentus varēs pieteikt, sākot ar 1.jūniju, Alūksnes pilsētas domes kancelejā vai pa tālruni 26164870 (Antrai Lielmanei).
"Aicinām vērtēšanai ieteikt gan savus īpašumus, gan arī kaimiņu sakopto pagalmu, glīti veidoto žogu, neparasti apzaļumoto lodžiju, savdabīgo pieeju priekšdārza veidošanā vai puķu dobju ierīkošanā. Pretendentus vērtēs žūrija, bet uzvarētāju apbalvošana iecerēta Alūksnes Pilsētas svētkos," saka E.Aploka.

Citu datumu laikraksti

 • Pieejama informācija par ES finansējumu

  Eiropas Savienības informācijas aģentūras bibliotēka aicina izmantot “Welcomeurope” izdoto “Eurofunding 2007” katalogu, kurā apkopota informācija par...

 • Aicina sabiedrību paust viedokli

  Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments aicina sabiedrību paust viedokli par Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu...

 • Kurā vietā Alūksnē?

  Uz 3.aprīlī publicēto jautājumu pareizi atbildējuši vienpadsmit lasītāji. Izlozē laimējās Velgai Podniecei. Attēlā bija redzama ēka Alūksnē, Raiņa...

 • Par pensiju indeksāciju

  Labklājības ministrija atgādina, ka 1.aprīļa indeksācijas rezultātā pensijas kopumā palielināsies vidēji par 3,78 latiem, vecuma pensijas – vidēji...

 • Veiksmīgi prezentē Alūksni

  No 29.marta līdz 1.aprīlim Alūksnes pilsētas dome un Alūksnes pilsētas domes un Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgā pašvaldību iestāde “Alja”...

 • Nolemj būt Alūksnes novadā

  Dienā, kad Latvija ar Krieviju parakstīja robežlīgumu, Ziemeru pagasta padomes sēdē pieņēma ne mazāk vēsturisku lēmumu – par iekļaušanos topošajā...