Alūksne īsumā

Alūksne Lai nodrošinātu Bībeles muzeja darbību, kā arī kultūras vērtību – Bībeles seno eksemplāru - saglabāšanu un veicinātu tūrisma attīstību, Alūksnes novada dome reliģiskajai organizācijai “Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze” bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā labuma organizācijas statusa laiku, bet ne ilgāk par 10 gadiem, nodevusi telpas Pils ielā 25a.

Alūksne Saskaņā ar Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļas, kurai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss,  iesniegumu Alūksnes novada domes lēmums paredz nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Pils ielā 74 vides informācijas centra “Vides labirints” ekspozīciju un izstāžu izvietošanai, sabiedrības vides izglītības darbam. Tās nodotas uz laiku, kas nav ilgāks par 10 gadiem.

Alūksne Novada domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības aģentūras “Alja” konsultatīvās padomes nolikums. Tas nosaka, ka padomē darbojas pieci locekļi, kuru lēmumiem ir ieteikuma raksturs. “Padome palīdzēs ģenerēt idejas un izstrādāt priekšlikumus zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai, licencētās makšķerēšanas un saistošo noteikumu pilnveidei, kā arī ieteikumus finansējuma izlietošanai,” skaidro aģentūras direktors Māris Lietuvietis. Tagad ir jāgatavo nolikums zušu izsolei, arī makšķerēšanas sacensību un citu pasākumu norisei ieteikumus dos padome. Tai ir tiesības sniegt konsultācijas par novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu, uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ekspertus un amatpersonas, izveidot darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Tā ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem. Par darbu padomē atlīdzību nesaņem.

Alūksne Rīt pulksten 18.00 Alūksnes pilsētas tautas namā deju soļus Alūksnes un Apes novadu deju skatē izdejos abu novadu kolektīvi, parādot, kā apguvuši Dziesmu un deju svētku lieluzveduma “Tēvu laipas” koprepertuāru. Skatē piedalīsies 15 kolektīvi, tostarp 2 Apes novada deju kolektīvi. Jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu sniegumā žūrija vērtēs trīs svētku repertuāra dejas – divas pēc izlozes un vienu izvēles, savukārt senioru kolektīvam jādejo divas dejas, no kurām viena būs izlozes un viena – izvēles. Viņu sniegumu vērtēs žūrija astoņu cilvēku sastāvā.

Mārkalne Novada dome nolēmusi izdalīt 4683 latus no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Mārkalnes pamatskolas dabaszinātņu kabineta kosmētiskajam remontam. Nesen darba grupa secinājusi, ka skola var turpināt darbu kā patstāvīga iestāde. Arī valstī tagad tiek runāts par mazo skolu attīstību. Skolas direktore Daina Gailāne atzīst, ka šobrīd neviens nevar dot garantijas skolas pastāvēšanai nākotnē. Tomēr viņa uzsver, ka līdz ar mācību iestādes likvidēšanu tiktu apdraudēta pagasta attīstība. “Šis ir skolas jubilejas gads, tāpēc jau trīs gadus cenšamies remontēt telpas. Skolā strādāju 28 gadus un ļoti labi zinu, cik daudz ir bijuši lieli projekti, lai varētu izremontēt visu skolu. Taču tas nav izdevies, tāpēc ir krāta nauda, lai to darītu pakāpeniski,” viņa skaidro. Pašlaik skolā mācās 46 skolēni un 10 pirmsskolas sagatavošanas grupas audzēkņi. Tiek ieviesta jauna izglītības programma ar novirzienu komerczinību pamatu apguvei.

Alūksne Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāk aktīvu sezonas vakanču gadatirgu pasākumu organizēšanu visā Latvijā. Vakanču gadatirgiem (izstādēm) aģentūra aicina pieteikties ikvienu darba devēju, kurš vēlas atrast darbiniekus – gan sezonai, piemēram, lauksaimniecībā vai tūrismā, gan uz noteiktu laiku vai arī ilgstoši. Vairāk informācijas - aģentūras filiālē.

Alūksne Novada domes sēdē tika pieņemts lēmums izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2000 latus grāmatas par Jāni Selgu un Liliju Līci izdošanas līdzfinansējuma. Grāmatu izdos izdevniecība SIA “SELJA”.

Alūksne-Liepna 3.martā pulksten 00.30 ceļa Alūksne-Liepna 33.kilometrā automašīnu “VW Passat” 0,83 promiļu alkohola reibumā vadījis 1989.gadā dzimis Liepnas iedzīvotājs.

Alūksne 4.martā pulksten 17.00 Pils ielā autoostas teritorijā sabiedriskā vietā alkohola reibumā atradušies trīs jaunieši - 1994.gadā dzimis Gulbenes iedzīvotājs, 1997.gadā dzimis Lejasciema pagasta Sinoles iedzīvotājs un 1992.gadā dzimis Alūksnes iedzīvotājs. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Alūksne 4.martā pulksten 12.50 Mālupes ielā savstarpējā konflikta laikā 1958.gadā dzimis vīrietis nodarījis miesas bojājumus 1971.gadā dzimušai sievietei. Sievietei, kas bijusi alkohola reibumā, konstatēti vairāki sasitumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Citu datumu laikraksti

 • Aktīvi piedalās skatēs

  Apes un Alūksnes novadu radošie kolektīvi virzās aizvien tālāk un aktīvi piedalās dažādās skatēs. Limbažos, Smiltenē un Valkā turpinās Vidzemes...

 • Alūksne īsumā

   Alūksne Policija jau informēja, ka 18.februārī pulksten 12.40 Latgales ielā pie mājas nr. 8 neatļautā vietā ielas braucamo daļu šķērsojusi...

 • Vai paliksim bez sabiedriskā transporta?

  Pasažieriem Vidzemes un Zemgales reģionā jau visai drīz var nākties samierināties ar vietējo reģionālo pārvadājumu samazināšanos – nesegto pagājušā...

 • Notiks tradicionālais slēpojums

  Alūksnes novada ziemas sporta centrā „Mežinieki” 2.martā notiks tradicionālais slēpojums „Alūksne 2013”. Šīm sacensībām rit jau trešais gadu desmits,...

 • Horoskopi

  22. – 28.februārisAuns Brīvdienas tiks pavadītas jaukā ģimeniskā atmosfērā. Var nākties darīt darbus, kuri nepadodas tik labi, kā gribētos....