Alūksne pulcē avotu pētniekus

Olūksnis - avotaina, mitra vieta, tā skaidro Alūksnes nosaukuma izcelsmi. Alūksnē notika Reģionālā Vides centra rīkotais projekta “Pētīsim un sargāsim savus avotus” seminārs.

Olūksnis - avotaina, mitra vieta, tā skaidro Alūksnes nosaukuma izcelsmi. Alūksnē notika Reģionālā Vides centra (RVC) rīkotais projekta "Pētīsim un sargāsim savus avotus" seminārs.
"Mūsu projekta mērķis ir uzsvērt avotu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, rosināt skolēnu interesi par avotu izpēti un novadpētniecisko ziņu vākšanu, kā arī izstrādāt metodisko materiālu," teica semināra vadītāja Ērika Lagzdiņa.
Reģionālajā seminārā piedalījās rajona skolu bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāji, Gulbenes rajonu pārstāvēja Tirzas vizuālās mākslas skolotāja. Lektori priecājās par kuplo apmeklētāju skaitu.
Dalībnieki kopīgi noskaidroja, kas, pēc viņu domām, būtu saucams par avotu. Pārrunājām, kādās grupās tie būtu iedalāmi, kā labāk veikt sakopšanu, uzskaiti - anketēšanu. Daloties pieredzē par paveikto avotu izpētes jomā, atklājās, ka rajonā jau ir iestrādes un, galvenais, interese darboties šajā jomā. Avotu izpēti nopietni uzsākuši Gaujienas vidusskolas skolēni.
"Gribam beidzot apzināt visus avotus, cik pagastā to ir," stāsta ģeogrāfijas skolotāja Janīna Višķere. Šīs skolas skolniece Ieva Kleine jau vairākus gadus strādā zinātnisko darbu par dzimtās Apes pazemes ūdeņiem, ar ķīmijas skolotājas atbalstu veikusi Apes avotu ūdens ķīmisko analīzi. Ekotūrisma maršrutu "Apes avoti Lieldienās" kopā ar skolotāju Diānu Liepiņu izveidojusi D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolniece Ketija Klempnere. Ūdeņu pētīšanas projektos daudz paveikusi Sikšņu un Tirzas skola.
Avotus iepazinuši Alūksnes rajona skolēni tieši pirms 30 gadiem pēc Dabas un pieminekļu biedrības ierosmes. Avotu uzskaites kartītes (vairumu ilustrē fotogrāfijas) bija atnesis tagadējais LDPAB nodaļas vadītājs Aldis Verners.
"Tagad varētu veikt vides vēstures pētījumu, kā šie avoti mainījušies laika gaitā." Aldis dalījās ziemas ekspedīciju pieredzē, ka avotos, kuru temperatūra ziemā nav zemāka par plus 4 līdz 6 grādiem, viņš varējis sasildīt gumijas zābakos ieautās kājas. Tā paša iemesla dēļ makšķernieki ziemā pie avotiem var sarakt sliekas.
"Tieši tagad, kad uzsnidzis sniegs, var labi saskatīt izplūstošos avotus, kas nereti veido grupas, joslas, pat kaskādes, zemākā temperatūrā kā stalaktīti veidojas leduskritumi," teica semināra lektors, avotu pētnieks Aigars Liepiņš. Tomēr īstu silto (termālo) avotu Latvijā nav. Ar avotiem nereti sajauc meliorācijas sistēmu izplūdes vietas vai pamestus urbumus. Uzzinājām, ka nereti avoti var izzust vai pārvietoties. Varbūt tādēļ vairs nav atrodams avots Drusku kalnā? Pie slavenākajiem Latvijas dabas pieminekļiem ir pieskaitīts Vizikoku Acu jeb savas formas dēļ arī par Galvaskausa avotu iesauktais avots Alsviķu pagastā. Tam, tāpat kā pie Apes Raganu klintīm izplūstošajam Acu avotam, esot dziednieciskas īpašības. Ziemeru pagastā avotainais mežs apstiprināts par dabas liegumu. Vairāki avoti ietilpst dabas takās - Virešos, Apē.
Redzējām diapozitīvus par dažādiem Latvijas avotiem - avotkaļķu un dzelzs savienojumu izgulsnējumus, augu sabiedrības ap tiem, veidus, kā tie ir labiekārtoti.
"Tūristu plūsmas sekas pie avotiem nereti ir bēdīgas," secina A.Liepiņš. "Tādēļ labāk ir vispirms elementāri labiekārtot pieeju avotam un tikai tad reklamēt."
Ē.Lagzdiņa noslēgumā aicināja interesentus līdz 1.decembrim iesniegt RVC savus avotu izpētes metodiskos materiālus. Vērtīgāko veikumu autori tiks uzaicināti uz pasākumu 18.decembrī Dabas muzejā Rīgā. Lektori viesošanos beidza ar Vides labirinta apmeklējumu, kur šobrīd redzamā A.Vernera izveidotā iežu kolekcija sajūsmināja ar uzskatāmību un daudzveidību. Ne tikai fantastiskā fluorescencē mirdzošo akmeņu izstāde, bet arī avotkaļķu gabali ar pārakmeņotajiem augiem saistīja Rīgas ciemiņu uzmanību.

Citu datumu laikraksti

 • Desmit jaunieši saņem Latvijas pilsonību

  Alūksnieši: lepojas ar ievērojamiem cilvēkiem tuvās un tālās mājās.Alūksnieši: lepojas ar ievērojamiem cilvēkiem tuvās un tālās mājās Alūksnes rajona...

 • Vidusskolā būs integrētā nedēļa

  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā projektā “Comenius” 1. līdz 4.klasei risināsies integrētā nedēļa “Pasaka par Zaļo karaļvalsti”.Ojāra Vācieša...

 • Pirmo reizi tiksies rajona dāmu klubiņi

  Pirmo reizi Alūksnes rajona dāmu klubiņiem būs kopīgs pasākums, ko rīkos Kolberģa dāmu klubiņš “Ciemos pie Benitas”.Pirmo reizi Alūksnes rajona dāmu...

 • Laimi saskata lietu kārtībā

  Apeniete Diāna Liepiņa spriež, ka nevar būt neapmierināta ar savu dzīvi. Pasaule ir nedaudz iepazīta, arī cilvēki gan šajā pusē, gan citos...

 • 18.novembris kļūst arvien populārāks

  Pagājušajā ceturtdienā Latvijas valsts atzīmēja proklamēšanas 86. gadadienu. Kā apgalvo masu saziņas līdzekļi, 18.novembra svētki arvien vairāk...

 • Būs rajona olimpiāde angļu valodā

  Trešdien, 24. novembrī, notiks Alūksnes rajona angļu valodas olimpiāde 8., 11. un 12.klašu audzēkņiem.Trešdien, 24. novembrī, notiks Alūksnes rajona...