Alūksnei tagad ir savs karogs

Otrdien sākās Alūksnes Pilsētas svētki, kas ilgs visu nedēļu. Šogad tie ir īpaši, jo svētku pirmajā pasākumā pirmo reizi iesvētīja un pacēla mastā Alūksnes pilsētas karogu, kas turpmāk apliecinās alūksniešu stiprumu.

Otrdien sākās Alūksnes Pilsētas svētki, kas ilgs visu nedēļu. Šogad tie ir īpaši, jo svētku pirmajā pasākumā pirmo reizi iesvētīja un pacēla mastā Alūksnes pilsētas karogu, kas turpmāk apliecinās alūksniešu stiprumu, pašapziņu un piederību savai pilsētai.
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā uz dievkalpojumu, kas veltīts pilsētas karoga iesvētīšanai, otrdienas vakarā pulcējās kupls pulks alūksniešu. Mācītājs Atis Grīnbergs uzsvēra, ka katrs karogs, katra zīme, ko cilvēki lieto, lai paustu savu identitāti, satur kādu simbolismu, un Alūksnes karogam šis simbolisms ir skaidrots dzejā. To darījis Alūksnes karoga idejas autors mākslinieks Ojārs Vēliņš.
Pēc dievkalpojuma sākās svētku gājiens uz Alūksnes administratīvās ēkas laukumu Nacionālo Bruņoto Spēku pūtēju orķestra pavadībā. Tajā devās ne tikai amatpersonas, bet arī daudzi Alūksnes iedzīvotāji - gan jauni, gan veci. Paceļot mastā Alūksnes pilsētas karogu administratīvās ēkas laukumā, pilsētas domes priekšsēdētājs Armands Musts uzsvēra, ka ikvienu cilvēku ar savu dzimto vietu vieno īpaša tuvība un patriotisma jūtas, bet kā šo jūtu ārējais apliecinājums ir karogs. Viņš atzina, ka Alūksnes karoga iesvētīšana un pacelšana mastā pie pilsētas domes ir ļoti nozīmīgs pasākums Alūksnei un tās iedzīvotājiem.
"Šajā pasākumā karogam tika piešķirts garīgs spēks vienot cilvēkus kopīgiem mērķiem, centieniem un interesēm."

Šie ir svētki, kad karogu pirmo reizi nodod atklātībai un ar labiem vārdiem dod tam svētību.
"Sudrabaini pelēkais tonis karogā izvēlēts tādēļ, ka Alūksne atrodas valsts ziemeļos. Turklāt pelēkā krāsa "draudzējas" ar citām krāsām, kas pierobežas pilsētām ir svarīgi. Baltās joslas simbolizē ceļus un krustceļus, bet to krustpunktā atrodas Alūksnes pilsēta ar savu ģerboni. Mēs varam būt lepni, ka mūsu pilsēta saistās ar Ernsta Glika vārdu - pirmo Bībeles tulkotāju latviešu valodā. Sakrustotie zobeni liecina par cīņām, lai pilsēta varētu pastāvēt un būt brīva," klāsta A.Musts.
Viņš klātesošajiem vēlēja, lai pilsētas karogs atgādina ne tikai pilsētas vēsturi, bet arī iedvesmo jauniem darbiem.
"Mēs visi esam tie, kam mūsu pilsētā jāienes savas vērtības un krāsas, jo neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Uzticēsimies savam spēkam un varēšanai! Lai šis karogs apliecina mūsu stiprumu, pašapziņu un piederību savai pilsētai Alūksnei," vēl A.Musts.
Svinīgajā pasākumā apmeklētājiem bija iespēja klausīties Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra (diriģents Sandors Līviņš) koncertu un vērot defilē programmu, vērot sarīkojumu deju kolektīva "Virpulītis" sniegumu (vadītāja Ilze Līviņa) un Nacionālo Bruņoto Spēku pūtēju orķestra defilē programmu.

Citu datumu laikraksti

  • Iesaistās latvāņu apkarošanā

    Pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas aktīvās rīcības dēļ Latvija ieguva atbalstu latvāņu apkarošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu...

  • Izstrādās tehnisko projektu vakarskolai

    Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu rajona padomes 2005.gada budžetā.Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē...

  • Vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam

    Gada pirmajā pusē vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam nodarīts Alūksnes rajonā. Vandāļi un pārgalvīgi braucēji radījuši 264 latu zaudējumus, tas ir...