Alūksnes augstskolā būs daudz jauninājumu

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes filiālē nākamajā studiju gadā būs vairāki jauninājumi. Par to šonedēļ vizītes laikā Alūksnē informēja RPIVA rektore Dace Markus un augstskolas direktors Aivars Kehris.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) Alūksnes filiālē nākamajā studiju gadā būs vairāki jauninājumi. Par to šonedēļ vizītes laikā Alūksnē informēja RPIVA rektore Dace Markus un augstskolas direktors Aivars Kehris.
Viņi šonedēļ bija ieradušies Alūksnē, lai tiktos ar Alūksnes domes un rajona padomes jauno vadību, kā arī savas augstskolas filiāles darbiniekiem. D.Markus atzīst, ka saruna pašvaldībā bija ļoti konstruktīva.
" Alūksnes rajonā un pilsētā ir mainījusies vadība, tāpēc mums bija svarīgi izzināt jauno amatpersonu redzējumu par izglītību un iespējamo sadarbību ar augstskolu. Bija patīkami dzirdēt, ka līdzšinējo augstskolas filiāles darbību viņi vērtē pozitīvi. Mūsu augstskola veic pētījumus par to, kādi speciālisti reģionos ir nepieciešami. Arī pašvaldībā runājām par to, kādu pētījumu tuvākajā laikā vēlētos veikt vietējā pašvaldība, lai izzinātu, kādi speciālisti reģionā nepieciešami un kurus perspektīvā varētu apmācīt mūsu augstskola. Tika uzsvērts, ka rajonā trūkst vidējā līmeņa vadītāju un augstākā līmeņa vadītāju vairākās jomās. Tas liek domāt, ka augstskolai ar Alūksnes rajona pašvaldībām izveidosies laba sadarbība. Mums ar Aivaru Kehri kā kādreizējiem alūksniešiem ir patīkami izjust šādu atbalstu," stāsta D.Markus.
A.Kehris uzsver, ka RPIVA vadība ir iecerējusi tiekties ar visu pašvaldību jaunajiem vadītājiem visos reģionos, bet tikšanās Alūksnē ir pirmā. "Tas nav nejauši, jo augstskola patiesi augstu vērtē Alūksnes filiāles darbu un filiāles nozīmi šajā reģionā. Šī filiāle līdzinās izglītības un kultūras centram. Ir prieks, ka augstskolā kultūras tradīcijas ir augstā līmenī," saka A.Kehris.
Būs jauna bibliotēka
Viņš atzīst, ka tikšanās laikā domē radās savdabīga ideja par Alūksnes attīstības sekmēšanu. "Armands Musts uzsvēra, ka Alūksnei ir raksturīgs neliels provinces sindroms, kuru varētu novērst ar kultūrizglītības darba intensifikāciju. Noteikta loma tajā tika paredzēta arī augstskolai. Pilsētas dome ir iecerējusi izveidot darba grupu, kas organizēs kādreizējo alūksniešu saietu. Tajā runātu par to, kā katrs varētu sekmēt Alūksnes attīstībā. Mēs kā kādreizējie alūksnieši to atbalstām. Tāpat tiks meklēti risinājumi tam, lai studenti pēc augstākās izglītības iegūšanas atgrieztos Alūksnē," klāsta A.Kehris.
Viņš norāda, ka augstskola arī turpmāk vēlas sadarboties ar vietējām pašvaldībām, bet ir arī kāda ideja, kā palīdzēt finansiāli.
"Augstskolas Alūksnes filiāle nesen saņēma jaunu datortehniku, tādēļ ir iecere līdzšinējos datorus uzdāvināt kādai Alūksnes rajona pamatskolai, kurai tas visvairāk nepieciešams. Plānojot savu darbību Alūksnē, augstskolai būtu nepieciešama vēl kāda telpa studiju procesam, un mēs esam gandarīti, ka arī šajā ziņā pašvaldība ir solījusi mūs atbalstīt. Tāpat mēs ļoti ceram, ka septembrī Alūksnes filiālē varēsim atklāt bibliotēku atsevišķās telpās. Tas ļaus papildināt grāmatu fondu ar jaunām grāmatām. Paredzēts, ka bibliotēka atradīsies ēkā, kurā ir filiāle. Mēs ceram uz filiāles kādreizējo studentu atsaucību, ka viņi varētu jaunajai bibliotēkai sponsorēt kādu grāmatu vai jaunas mēbeles. Ir arī iecere no septembra izsniegt studentiem jauna tipa studentu apliecības - plastikāta kartes, kas reizē būtu arī vienotā lasītāju karte un ļautu saņemt grāmatas arī citās Latvijas bibliotēkās, tostarp citu augstskolu bibliotēkās," saka A.Kehris.
Būs jauna programma
RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone uzsver, ka studentu uzņemšana filiālē jau ir sākusies, jo daži studenti jau ir iesnieguši dokumentus.
"28.maijā gaidīsim visus interesentus uz Atvērto durvju dienu. Mēs priecājamies, ka četri mūsu rajona jaunieši - divi no Gaujienas vidusskolas, viens no Alūksnes vidusskolas un viens no Alūksnes ģimnāzijas - veiksmīgi startēja augstskolas konkursā "Es būšu skolotājs", tādējādi iegūstot tiesības no rudens uzsākt studijas mūsu augstskolā budžeta grupā," saka A.Pētersone.
Viņa norāda, ka filiālē pašlaik strādā pie tā, lai piedāvātu interesentiem jaunu studiju programmu "Sabiedriskās attiecības". "Eiropas noteikumi paredz, ka nākotnē organizācijās, kurās strādā vairāk nekā 20 darbinieku, vajadzēs sabiedrisko attiecību speciālistu - uzņēmuma tēla veidotāju," akcentē A.Pētersone.
D.Markus vērtē, ka konkurence starp augstskolām ir veselīga, bet topošajiem studentiem viņa iesaka būt uzmanīgiem un rūpīgi izpētīt katras augstskolas piedāvājumu, pārliecināties, vai programmas ir akreditētas. Par to pārliecināties var arī internetā Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājas lapā.
Eksāmenus publiskos
Šogad RPIVA Alūksnes filiāles skolotāju programmas studentiem izlaidums būs 22.jūnijā pulksten 18.00. D.Markus uzsver, ka augstskolā ir pieņemts konsekvents lēmums valsts eksāmenus rīkot publiski, kad iedzīvotāji var doties baudīt deju un dziesmu koncertus, ko sniedz absolventi, kārtojot eksāmenu. Savukārt Smiltenē šogad būs RPIVA deju diena, kurā uzstāsies tikai tie kolektīvi, kurus vada augstskolas absolventi vai studenti. Pērn šāds koncerts bija Ikšķilē.
D.Markus rektores pienākumus pilda tikai dažus mēnešus un joko, ka sev par nožēlu jūtas labi šajā amatā. "Es apzinos, cik daudz laika šā iemesla dēļ neveltu savai zinātniskajai darbībai, bet es ceru, ka varēšu pagūt visu. Šovasar vēlos izmantot arī ikgadējo atvaļinājumu, lai atpūstos un aizbrauktu uz savu dzimto novadu. Šovasar esmu uzaicināta piedalīties kultūrvēsturiska cikla pasākumos arī Alūksnes rajonā, kura laikā būs konference un citi izglītojoši pasākumi," saka D.Markus.

Citu datumu laikraksti

  • Ar varu neprotu lauzties aizslēgtās durvīs

    Brīvos brīžos strautiņiete Tija Āboliņa sapņo par ģimenes lauku māju un paklausīgiem bērniem. Ģimene - vīrs Sarmis un bērni Annija un Roberts - ir...

  • Piedalās atceres konferencē

    Vācijā notika starptautiska konference, veltīta Bībeles tulkotāja latviešu valodā E.Glika 300. nāves gadadienas atcerei.Vācijā notika starptautiska...

  • Deputāti atklāj savus ienākumus

    Alūksnes pilsētas domes deputāte, Alūksnes vidusskolas direktore Vija Puzule deklarācijā norādījusi, ka domē pērn nopelnījusi 7807,81 latu.Alūksnes...