Alūksnes autoostas teritorijā beidzot gaidāmas pārmaiņas

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers oktobra tautsaimniecības komitejā skaidroja - iebraukšana autoostas teritorijā, tāpat kā līdz šim, plānota no Pils ielas, kas ir tranzītiela, bet, lai netraucētu uz tās satiksmi, tad izbrauktuvi uzņēmums vēlētos veidot jaunā vietā – uz Ojāra Vācieša ielas pusi.
Tā kā zeme šajā vietā, blakus
O. Vācieša ielai (iepretim Sarkanā Krusta ēkai virzienā uz Pils ielas pusi – red.), pieder Alūksnes novada pašvaldībai, uzņēmums SIA “KR 5” vērsies pašvaldībā, rosinot atļaut tur ierīkot izbrauktuvi. Pašvaldībai pieder arī zeme vietā, kur atrodas pilsētas sabiedriskā tualete. Savukārt zeme autoostas ēkas aizmugurē, kur stāvēšanai novieto autobusus, pieder uzņēmumam.
Komitejā diskutējot par SIA “KR 5” iesniegumu, deputātam Ainaram Melderam interesēja, kas nākotnē notiks ar autoostu. “Autoosta stāv kā bardaks pilsētas centrā jau vairākus gadus. Vai ir iegūts Ceļu satiksmes un drošības direkcijas atzinums par to, ka izbrauktuvi var ierīkot citā vietā?” viņš jautāja.
Dz. Adlers atzīst – autoostas pakalpojumus, pasažieru uzņemšanu un izlaišanu sniedz pavisam cita privāta kapitālsabiedrība. “Pašlaik tas notiek  autoostas teritorijā. Kā būs nākotnē – nezinu, bet sarunās uzņēmējs ir apliecinājis, ka plāno saglabāt autoostas funkcijas esošajā vietā. Pašvaldība šobrīd neplāno izveidot autoostu un atrast vietu, kur šādu pakalpojumu sniegt. Likums nenosaka, ka pašvaldībai būtu jādefinē vieta, kur atrasties autoostai. Kad uz Alūksni regulārus reisus veica autobusi no Krievijas, viņi vērsās pašvaldībā, un mēs ierādījām viņiem vietu pasažieru uzņemšanai O. Vācieša ielas stāvlaukumā,” saka Dz. Adlers.
(Turpinās no 1. lappuses)

Skicē – tirdzniecības centrs
Pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis norāda – būvniecības ieceres uzmetumā iezīmēts, ka Alūksnes autoosta arī turpmāk plānota esošajā teritorijā. “Direkcijas atzinuma nav, bet pašlaik ir nepieciešams tikai Alūksnes novada domes deputātu konceptuāls lēmums par to, atbalstīt vai neatbalstīt uzņēmuma lūgumu par izbrauktuves ierīkošanu uz pašvaldības zemes,” saka I. Berkulis.
A. Melders tomēr paliek pie sava un uzskata, ka deputāti nevar šādu lēmumu pieņemt, kamēr nav direkcijas atzinuma par to, kā tas ietekmēs vai neietekmēs satiksmes plūsmu un organizāciju. “Pašlaik neredzu pamatojumu tam, lai izbrauktuvi veidotu jaunā vietā. Jautājums arī, ko plāno nākotnē autoostas teritorijā būvēt un veidot? Ieceres skicē ir redzams, ka nākotnē tur taps tirdzniecības centrs. Neiebilstu tam, bet tad vajag šo teritoriju izveidot pilsētvidei atbilstošu,” saka A. Melders.

Rosina attīstīt sarunas
Deputāts Laimonis Sīpols uzskata – tā kā autoostas teritorija pieder privātuzņēmumam, tad tā varā ir rīkoties un lemt, būt vai nebūt tur autoostai. Deputāts Modris Lazdekalns aicināja atbalstīt uzņēmuma ierosinājumu un nākotnē pašvaldībai kopā ar uzņēmēju attīstīt sarunas par to, kas un kur atradīsies. “Jo tālāk no krustojuma izbrauktuve, jo labāk. Zaļā zona, protams, ir svarīga, bet pašlaik konkrētā zaļā zona ir arī drusciņ bīstama – tie, kuri staigā kājām, gan jau zina, ka vasaras mēnešos virs tās daudz lido putni un pieķēza teritoriju,” saka M. Lazdekalns.
Deputāte Viola Aija Kaparšmite uzdeva retorisku jautājumu, kas tad tagad Alūksnē vairs ir autoosta? “Tas ir viens mazs kabinets, kurā var nopirkt biļetes, un neliela uzgaidāmā telpa,” viņa saka.

Jāiekļaujas pilsētvidē
Dz. Adlers rosināja deputātus uzņēmēja vietā nebūvēt domās šo teritoriju, bet paust nostāju – piekrīt  vai nepiekrīt veidot nobrauktuvi uz pašvaldības zemes. “Ja piekrītam, tad nākamajā reizē varam aicināt uzņēmēju pašvaldībā prezentēt jau konkrētu būvniecības ieceri un virzīt no pašvaldības puses nosacījumus, ko mēs vēlētos redzēt šajā teritorijā. Piemēram, es vēlētos, lai ēka un teritorija pēc rekonstrukcijas iekļautos pilsētvidē un Alūksnes vēsturiskajā centrā. Lai tā radītu pievilcīgu vidi, nevis taptu kārtējā metāla būve pilsētas centrā. Esmu pārliecināts, ka ar uzņēmēju pašvaldība var atrast kompromisu. Lai satiksmes plūsma būtu loģiskāka un pie ēkas izveidotu vairāk autostāvvietas, atbalstu izbrauktuves izveidi uz O. Vācieša ielu. Būtu forši, ja uzņēmējs šo teritoriju izveidotu tādu, lai Alūksnes pilsētai nebūtu kauns,” saka Dz. Adlers. A. Melders rosināja pašvaldībai ar uzņēmēju noslēgt sadarbības līgumu, kur to visu atrunāt.

Lai mazāk jānozāģē
Pēc diskusijām vairums tautsaimniecības komitejas deputātu akceptēja izbrauktuves izveidi uz O. Vācieša ielu uz pašvaldības zemes, bet saskaņojot turpmākās būvdarbu skices pašvaldībā.
I. Berkulis piebilst – pašvaldības speciālisti kopā ar uzņēmēju šo teritoriju jau apsekojuši, potenciālo izbrauktuves vietu noskatījuši un veidos tā, lai pēc iespējas mazāk vajadzētu nozāģēt tajā augošos kokus. Oktobra domes sēdē par to, vai ļaut nobrauktuvi veidot uz pašvaldības zemes, būs vēl jālemj visiem deputātiem.
Jāuzsver, ka pašlaik līdzīgi jau ir kaimiņos Balvu pilsētā, kur autoostas ēkā rasta vieta arī vairākiem veikaliem.

Mērķis – sakārtot teritoriju un ēku
“Alūksnes un Malienas Ziņas” uzrunāja arī SIA “KR 5” sniegt komentāru par nākotnes iecerēm pilsētas centrā autoostas teritorijā. Uzņēmuma pārstāve Kristīne Švolmane uzsver – pašlaik iecere ir vēl tikai sākuma stadijā un būvprojekts nav tapis.
“Mūsu mērķis ir tikai viens - sakārtot šo teritoriju un ēku. Alūksnes autoosta ir neatkarīgs uzņēmums, kas nomā telpas šajā ēkā. Mūsu uzņēmums telpas tikai iznomā un nekādi neesam saistīti ar Alūksnes autoostas darbību. Visas prasības, kas Alūksnes autoostai ir attiecībā uz nomas telpām, mēs ņemam vērā,” viņa saka un piebilst, ka būvdarbu uzsākšanas laiks pašlaik vēl nav zināms.
Teksts un foto: Līga Vīksna

Kā tas notika?
● 2015. gadā Alūksnes novada pašvaldība no SIA “Alūksnes autoosta” saņēma piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu Pils ielā 72 - autoostas ēku un 3596 kvadrātmetru zemesgabalu. Kamēr Alūksnes novada dome domāja par nekustamā īpašuma Alūksnes pilsētas centrā iegādi, 2016. gada sākumā to nopirka SIA “Valdis”, kuru pārstāvēja toreizējais Alūksnes novada domes deputāts Guntars Švolmanis.

● Alūksnes novada pašvaldība nolēma šo īpašumu pirkt, ar mērķi sekmēt novadā saimniecisko darbību un tūrismu. 2016. gada budžetā pašvaldība īpašuma iegādei līdzekļus nebija paredzējusi. Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers 2016. gada 16. februārī SIA “Alūksnes autoostai” nosūtīja vēstuli, kurā informēja, ka Alūksnes novada domei nekustamā īpašuma Pils ielā 72 iegādei 2016. gada budžetā līdzekļu nav.

● 11. martā Alūksnes novada dome no SIA “Alūksnes autoosta” valdes priekšsēdētājas Jeļenas Žīgures saņēma oficiālu vēstuli. Tajā uzņēmums informē pašvaldību, ka nekustamais īpašums Pils ielā 72 ir mainījis īpašnieku. Starp Alūksnes novada domes deputātiem toreiz raisījās plašas politiskās diskusijas par Dz. Adlera vienpersonisku rīcību, nosūtot SIA “Alūksnes autoosta” šādu vēstuli pašvaldības vārdā, bet neko vairs mainīt nevarēja un īpašums bija pārdots.

● Toreiz intervijā “Alūksnes Ziņām” G. Švolmanis īpašuma iegādes cenu neatklāja un uzsvēra, ka rīkosies ar to pilsētas interesēs.

Citu datumu laikraksti