Alūksnes ezera attīstībai top sava koncepcija

Alūksnes pilsētas domes perspektīvās attīstības nodaļā pašlaik notiek darbs pie Alūksnes ezera piekrastes attīstības koncepcijas izveidošanas.

Alūksnes pilsētas domes perspektīvās attīstības nodaļā pašlaik notiek darbs pie Alūksnes ezera piekrastes attīstības koncepcijas izveidošanas. Izteikt viedokli par to tiks aicināti arī iedzīvotāji.
Nodaļas vadītājs Jānis Cīmiņš un speciālisti - pilsētvides plānotāja Antra Lielmane un ainavu arhitekts Edijs Gusts - norāda, ka koncepcijā ir trīs būtiski aspekti. Viens ir saistīts ar veco laivu novietņu, īpaši laivu novietņu "Iekšezers 1", likvidāciju vai renovāciju.
"Šīs laivu novietnes aizsedz skatpunktu no pilsdrupām uz vecās pils apbūves ansambli. Jaunām novietnēm tiek piedāvāta cita atrašanās vieta – nojaukto laivu novietņu nr.19 vietā. Šajā vietā ir iespēja piebraukt ar automašīnu no Peldu ielas puses. Nākotnē tur varētu tikt plānots laukums, kur mašīnām arī apgriezties," stāsta A.Lielmane.
Alūksnes ezera tuvumā veidojas arvien jaunas atpūtas un izklaides vietas, tāpēc topošā Alūksnes ezera attīstības koncepcija paredzēs piekrasti papildināt ar pontonu laipām, kas kalpotu par piestātnēm ūdenstūristiem - apskates objektu apmeklētājiem. Plānots, ka pa vienai pontonu laipai varētu atrasties pie Tempļa kalna, pie glābšanas stacijas Pilssalā, muižas parkā pretī Aleksandra paviljonam un Ezermalas ielas rajonā.
Ezera attīstības koncepcija paredz arī atjaunot un pilnveidot publiski pieejamu peldvietu Ezermalas ielā, rekultivēt piekrastes teritoriju Ozolu ielas rajonā un izveidot kvalitatīvu laivu piestātni.
"Ezers ir publiski pieejams, tādēļ viena attīstības koncepcijas nostādne ir nodrošināt cilvēkiem publisko pieejamību un kvalitatīvas rekreācijas iespējas. Pašlaik veicam Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, tāpēc Madonas reģionālā vides pārvalde mums ir ieteikusi paredzēt rekreācijas zonas pilnveidošanu ap Alūksnes ezeru. Tas ir nopietns norādījums, lai saglabātu izveidoto ezertaku un veicinātu publisku pieejamību gar visu piekrasti," saka A.Lielmane.
Ezera piekrastes attīstība saistās ar Pilssalas attīstību, tostarp stadionu un glābšanas staciju, kurai nepieciešama rekonstrukcija. Koncepcijā ietverta arī starptautiski sertificētā trase ūdens motosporta veidiem, laipu izveide ezertakas labiekārtošanai posmā gar Pleskavas ielas malu. Tālākā nākotnē iecerēts vanšu tilts, kas savienotu Pilssalu ar Tempļakalna ielu.
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Evita Aploka norāda, ka ar Alūksnes ezera attīstības koncepcijas gala variantu iepazīstinās arī pilsētas domes deputātus un viedokli par to aicinās izteikt pilsētas iedzīvotājus. "13.februārī Alūksnes pilsētas domes vadība un vairāki speciālisti tiksies ar Jaunalūksnes pagasta un grupas "93" pārstāvjiem, lai pārrunātu Alūksnes ezera un tam piegulošo zemju attīstības perspektīvas," saka E.Aploka.

Citu datumu laikraksti

 • Vajadzīga gudrība, pacietība un veiksme

  Apenietis Gvido Semjonovs ir mednieks un makšķernieks ceturtajā paaudzē. Gluži tāpat kā skolas gados pats gāja par dzinēju medībās līdzi tēvam, tā...

 • Piebarošana nav pabarošana

  Laiks auksts, un zeme sasalst arvien dziļāk, meža dzīvniekiem grūtāk sameklēt barību.Laiks auksts, un zeme sasalst arvien dziļāk, meža dzīvniekiem...

 • Ir izmaiņas likumā

  Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā...

 • Kādam jābūt cilvēkam, lai viņu uzskatītu par personību?

  Aleksandra Gira, Malienas tautas nama vadītāja: Es uzskatu, ka ikviens cilvēks ir personība un katram ir īpašības, kas viņu padara neatkārtojamu...

 • Personība nav nolemtība

  Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas vienu cilvēku dara atšķirīgu no otra, ļaudis centušies izprast jau sirmā senatnē.Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas...

 • Katrs cilvēks ir personība

  Saskarsmes konsultante Anita Rošāne: Sadzīvē mēs dažkārt par “personībām” dēvējam tos cilvēkus, kuri apveltīti ar īpašām dotībām, kas kaut ko...

 • Turpinās konkurss par logo

  Turpinās Finanšu ministrijas izsludinātais konkurss par logotipu (logo) un lozungu, kuri tiks izmantoti sabiedrības informēšanas kampaņā par vienotās...

 • Piedalies debatēs un brauc uz Romu!

  Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus no visas Latvijas pieteikt savu dalību Nacionālajām debatēm par to, kādu ES vēlas jaunieši.Latvijas...

 • Garantēto ienākumu saņēmēju skaits palielinās

  Garantētie minimālie ienākumi šogad noteikti 27 lati vienam cilvēkam, bet pērn bija 24 lati. Lai gan 3 lati nav daudz, katru mēnesi Alūksnes Sociālās...