Alūksnes ezers ir vidēji bagāts ar zivīm

Apstiprina Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.

Apstiprina Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus
Zemkopības ministrijas Valsts aģentūra "Latvijas zivju resursu aģentūra" izstrādājusi un apstiprinājusi Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Aģentūras komisija lēmusi, ka ezera kvalitāte atbilst zivsaimniecības vajadzībām. Izstrādājot ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, analizēta informācija par zivju barības bāzi, ezera līdzšinējo zivsaimniecisko izmantošanu, zivju krājumiem, kā arī analizēta iespējamā ezera zivsaimnieciskā izmantošana turpmāk. Noteikumi izstrādāti pēc Alūksnes pilsētas domes un Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgās pašvaldību aģentūras "Alja" padomes priekšsēdētāja Jāņa Cīmiņa ierosmes. Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Evita Aploka informē, ka, lai novērtētu zivju dabiskās barības bāzi Alūksnes ezerā, 5.septembrī astoņās vietās ievākti zooplanktona (dzīvnieku organismu kopums ūdenstilpē) un zoobentosa (dzīvnieku organismu kopums ūdenstilpes dibenā) paraugi un veikti aprēķini par īpatņu skaitu un biomasu.
Ezerā ir desmit sugu zivis
Zemkopības ministrijas Valsts aģentūras izdarītās analīzes ļāvušas secināt, ka Alūksnes ezera zooplanktons ir samērā nabadzīgs, kas rudenim ir raksturīgi, taču sugu sastāvs liecina, ka veģetācijas periodā zivju mazuļi un planktonēdājas zivis ar barību ir nodrošinātas. Savukārt zoobentosa analīze liecina, ka īpatņu izplatība ezerā ir nevienmērīga un atkarīga no grunts sastāva. Pēc zoobentosa biomasas un īpatņu skaita Alūksnes ezers tiek raksturots kā vidēji bagāts.
E.Aploka stāsta, ka šī gada septembrī veiktajā kontrolzvejā konstatētas desmit zivju sugas – repsis, līdaka, plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, vīķe, asaris un ķīsis. Analizējot zivju krājumus, secināts, ka kopumā Alūksnes ezera zivju pamatmasu veido asari, plauži, raudas, līdakas un līņi, mazāk ir ruduļu, pliču un repšu. Zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumos norādīts, ka zivju sugu īpatsvars kontrolzvejā, kā arī to augšanas tempa rādītāji liecina par iespēju intensīvāk izmantot asaru, plaužu, raudu, līdaku un līņu krājumus.
Iesaka mākslīgi palielināt līdaku krājumu
Jaunajos noteikumos novērtēts dabisko zivju krājumu izmantošanas potenciāls, kas atbilstoši ezera ikgadējai galveno makšķerēšanā izmantojamo zivju sugu kopējai produktivitātei varētu būt līdz 62 tonnām gadā. Iespējamajā ezera zivsaimnieciskajā izmantošanā tiek ieteikts mākslīgi palielināt līdaku krājumus, kā arī iespējams ielaist zandartu, zušu un līņu mazuļus, divvasaru karpas un sudrabkarūsas.
Ezera zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumi nosaka, ka Alūksnes ezerā ir aizliegta rūpnieciskā zveja, amatierzveja, tomēr makšķerēt ezerā var, ievērojot vispārējos makšķerēšanas noteikumus. Tie nosaka, ka, lai nodrošinātu ezera izmantošanu racionālas makšķerēšanas organizēšanai, ezera izmantotājam vai nomniekam reizi trijos gados jāielaiž zivis atbilstoši ekspluatācijas noteikumos rekomendētajiem apjomiem.

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnes muzejam bijis veiksmīgs darba gads

  Muzejs kļuvis saistošāks un pieejamāks apmeklētājiem.Muzejs kļuvis saistošāks un pieejamāks apmeklētājiem Atskatoties uz Alūksnes Novadpētniecības un...

 • Svētkos pārbauda pārtikas kvalitāti

  Pārtikas un veterinārā dienesta Alūksnes pārvaldes inspektori veic pārbaudes ziemas saulgriežu un gadu mijas svētku laikā.Pārtikas un veterinārā...

 • Jauno gadu sāk ar jaunām iecerēm

  „Saulstariņi” plāno kļūt aktīvāki."Saulstariņi" plāno kļūt aktīvāki Alūksnes rajona bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām apvienības "Saulstariņi"...

 • Seimu vadīs telefonhuligāns

  Lietuva Kaimiņvalsts Seimu turpmāk vadīs Arūns Vaļinsks – cilvēks, kurš savulaik apsūdzēts telefonhuligānismā, jo ziņojis par viesnīcā paslēptu...

 • Vai attiecību kvalitātei piešķirat lielu nozīmi?

  Arnis, students no Alūksnes - Laikam problēma ir tā, ka tam es vispār nepievēršu īpaši lielu nozīmi, ja reiz līdz šim brīdim pat nebiju aizdomājies...

 • Mācīsimies runāt par savām izjūtām

  Prasme iespējami precīzāk nodot un uztvert informāciju laikam gan ir viena no sarežģītākajām cilvēkam nepieciešamajām prasmēm, ko sākam apgūt jau...

 • Varēji vismaz pateikt

  Armands nevarēja ciest veikalus. Nē, ne jau iestādes kā tādas, bet gan to saucamo šopingu.Armands nevarēja ciest veikalus. Nē, ne jau iestādes kā...