“Alūksnes namiem” ierosināta krimināllieta par grāmatvedības datu viltošanu

VID Finanšu policijas pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa šā gada 1.februārī ir ierosinājusi krimināllietu pēc Krimināllikuma 217.panta 2.daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma pazīmēm par Alūksnes pilsētas domes uzņēmuma..

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa šā gada 1.februārī ir ierosinājusi krimināllietu pēc Krimināllikuma 217.panta 2.daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma pazīmēm par Alūksnes pilsētas domes uzņēmuma SIA "Alūksnes nami" grāmatvedības dokumentu viltošanu.
Pašlaik notiek lietas izskatīšana un grūti paredzēt, kad tā beigsies. Pagājušā gada augustā VID Vidzemes reģionālās iestādes Audita daļa "Alūksnes namos" uzsāka kompleksu nodokļu auditu par laika posmu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim, kura laikā konstatēja vairākus būtiskus pārkāpumus. Jāuzsver, ka "Alūksnes nami" jau ir vērsušies Administratīvajā tiesā un pārsūdzējuši audita laikā konstatēto.
Nevar identificēt dokumentus
Veicot komplekso nodokļu auditu, tika secināts, ka uzņēmums "Alūksnes nami" ir nepamatoti atskaitījis priekšnodokli, ir nepamatoti palielinājis ražošanas izmaksas un samazinājis ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo vērtību, un grāmatvedības reģistros uzrādījis dokumentus, kurus nevar identificēt, konstatēt to esamību un izsekot to norisei. Ir secināts, ka uzņēmums nepamatoti piemērojis 9 procentu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi sniegtajiem kasiera pakalpojumiem, saņemot no apsaimniekojamo namu dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem samaksu par ūdensapgādi, kanalizācijas notekūdens novadīšanu, sauso atkritumu izvešanu, uzņēmumam nepiedaloties šo preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā.
Uzņēmums "Alūksnes nami" ir nepamatoti samazinājis ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo vērtību par pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summu saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", nepielietojot taksācijas periodam piemērojamo koeficientu. Uzņēmums 2003.gadā ir pieļāvis būtiskas matemātiskās starpības starp grāmatvedības reģistru datiem un VID Alūksnes nodaļā iesniegtajām deklarācijām, nepamatoti veicis PVN gada proporcijas pārrēķinu par 2003.gadu, neiesniedzot VID Alūksnes nodaļā koriģētās PVN deklarācijas.
Turklāt ar 1999.gada 1.februārī noslēgto darba līgumu "Alūksnes namos" grāmatvedības uzskaiti kārtoja grāmatvede Aija Ķestere, bet no 2003.gada 10.novembra saskaņā ar darba līgumu "Alūksnes namos" galvenā grāmatvede ir Inita Brice. Audita laikā konstatētas sevišķi būtiskas starpības starp "Alūksnes namu" VID Alūksnes nodaļā iesniegtajām PVN deklarācijām un uzņēmuma grāmatvedības reģistru datiem tieši 2003.gada novembra PVN deklarācijā.
No amata
neatstādinās
Gatavojot rakstu, dažādu apsvērumu dēļ daudzas amatpersonas atteicās "Alūksnes Ziņām" sniegt komentārus par darbībām "Alūksnes namos". Alūksnes domes revidente Inga Bebre uzsvēra, ka viņai "nav, ko komentēt." Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš uzsver, ka Latvijā ir viens pamatlikums - Satversme, kurā teikts, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā, ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.
"Tādēļ tagad nevar pateikt: tas ir noziedznieks. To varēs teikt, ja būs attiecīgs tiesas lēmums. Turklāt ar represijām nevar nodrošināt sakārtotību "Alūksnes namos". Pirmsvēlēšanu laikā cilvēki vienmēr uzsver, cik daudz darba darāms komunālajā jomā. Tomēr cilvēkiem ir svarīgs rezultāts, nevis process, tādēļ atlaišana no darba nav risinājums. Manuprāt, nav nepieciešamības uz izmeklēšanas laiku atstādināt no amata pašreizējo "Alūksnes namu" direktoru Alvi Bukovski. Ko gan viņš var negatīvu izdarīt? Viņam būs jādara viss, lai pierādītu, ka visās šajās darībās nav nekā noziedzīga. Turklāt krimināllieta ir ierosināta pret "Alūksnes namiem", nevis uzņēmuma direktoru," saka G.Bērziņš.
Viņš norāda, ka iedzīvotājiem vairākkārt ir ieteikts veidot savus namu apsaimniekošanas kooperatīvus.
"Ja ir tik daudz pretenziju par mājas apsaimniekošanu, tad var veidot savus kooperatīvus un darīt, kā pašiem gribas, pašiem cīnīties ar tiem, kas laikus nesamaksā rēķinus. Var veidot arī privātfirmas, kas šos darbus dara, tikai tām būs noteikumi - samaksāt noteiktu summu un noteiktā laikā. Gan jau arī Alūksnē būtu daudz privātfirmu, kas to gribētu darīt. Rodas jautājums, vai pašlaik namu apsaimniekošanas maksas noteiktais apjoms Alūksnē atbilst tam, ko ēkās vajadzētu veikt un ko cilvēki vēlētos," saka G.Bērziņš.
Viņš augstu vērtē to, ko "Alūksnes nami" kā uzņēmums pilsētā ir izdarījuši ēku apsaimniekošanā, uzturēšanā, remontdarbos.
"Manuprāt, tāda kārtība Alūksnē pirms tam nav bijusi. Protams, par atsevišķām niansēm var diskutēt. Mani pārsteidz, ka pašreiz atklātie pārkāpumi ir bijuši tajā laikā, par ko ir sniegts VID atzinums, un ko ir izskatījis arī Alūksnes domes revidents, kas nav atklājis pretlikumīgas darbības. Mani pārsteidz, ja cilvēki, kas strādā "Alūksnes namos", par nelikumībām sāk runāt tikai tad, kad rodas kādas problēmas. Tas neizskatās pēc lietu sakārtošanas, bet gan pēc tieksmes darīt kaut ko negatīvu. Domāju, ka Latvijā nav daudz pašvaldību, kas ir veiksmīgi darbojušās un tiekušās pēc tā, lai pašvaldības uzņēmumos ierosinātu krimināllietas un lai tās izskatītu publiski," uzskata G.Bērziņš.
Nomaksā
audita uzrēķinu
Krimināllikuma 217.panta 2.daļa par uzņēmumam, iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas slēpšanu vai viltošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem vai ar naudas sodu līdz 80 minimālajām mēnešalgām. VID Vidzemes reģionālās iestādes biroja priekšniece Sandra Alksne norāda, ka uzņēmums "Alūksnes nami" audita uzrēķinu ir nomaksājis un ka uz 2005.gada 10.martu uzņēmumam parādu nav.
"Alūksnes Ziņas" noteikti turpinās sekot šīs lietas izmeklēšanas gaitai, jo šajā gadījumā ir skartas daudzu Alūksnes iedzīvotāju intereses, kas ir pelnījuši uzzināt patiesību.

Citu datumu laikraksti

 • Kontrolēs nelegālo nodarbinātību

  RVDI, saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās...

 • Pašvaldība iesūdz tiesā lielākos parādniekus

  Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā izskatīšanai divas lietas par komunālo pakalpojumu parādu piedziņu.Zeltiņu pagasta padome iesniegusi tiesā...

 • Prognozē egļu stādu trūkumu

  Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras nodarīto postījumu dēļ Latvijas mežsaimniecībā sāksies egļu stādu trūkums.Mežizstrādātāji prognozē, ka vētras...

 • Kas ir trihineloze?

  Šogad Latvijā jau reģistrēti vairāki gadījumi, kad cilvēki saslimuši ar trihinelozi, lietojot uzturā nepareizi pagatavotu medījumu gaļu, tāpēc tās...

 • Struktūrfondu likumprojekts ir pieejams sabiedrībai

  Kopš 17.februāra likumprojekts “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” ir pieejams plašākai sabiedrībai.Kopš 17.februāra likumprojekts...

 • Studentus aicina piedalīties eseju konkursā

  Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons ir izsludinājis eseju konkursu augstskolu 2. un 3.kursu studentiem par Latvijas brīvvalsts ievērojamo sabiedriski...