Alūksnes novadā būs jauns karjers

Alūksnes novadā būs vēl viens karjers: jaunā smilts – grants un smilts atradne “Skujenieki” atradīsies Alsviķu pagasta Karvā. Jaunais karjers pieder privātpersonai, bet SIA “Sorma” būs tā izstrādātāja.
Alūksnes novada domes septembra sēdē deputātiem bija jālemj par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu minētajā karjerā līdz 2041.gadam, tomēr jautājuma izskatīšana tika atlikta. Jāuzsver, ka blakus jaunā karjera teritorijai šobrīd notiek pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjers” rekonstrukcija, apgūstot arī Eiropas fondu finansējumu.

Kurš uzņemsies atbildību?
Deputāts Verners Kalējs domes sēdē, skatot šo jautājumu, vērsa uz to uzmanību un uzsvēra, ka šī teritorija ir definēta arī kā valsts aizsargājamā teritorija un Karvas muižas parka teritorija. “Tiks izbūvēts diezgan dārgs un labs ceļš. Dažu metru attālumā no jaunizbūvētā ceļa tiks veikta grants un smilts ieguve gandrīz astoņu hektāru platībā. Atļauju uzņēmējs ir ieguvis un saskaņojis, bet vai tad novada pašvaldībai nav nekādas teikšanas par to, kas notiek? Piemēram, ja būs tik lietaina vasara un rudens kā šogad – kas notiks? Būs liels ūdens daudzums, jauno ceļu pie karjera izskalos – kurš par to atbildēs? Kādu atbildību par objektu uzņemsies persona, kam karjers pieder, un uzņēmums, kas veiks tā izstrādi? Teikts, ka nodomu protokols par to pievienots domes sēdes materiāliem, bet – nav. Kaut kas notiek un pa kluso tiek sakārtots. Vai ir veikta tuvējo māju iedzīvotāju aptauja?” jautā V.Kalējs.

Pagasta ieteikumus ņem vērā
Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfe Agnese Forstere uzsver – Alūksnes novada teritorijas plānojums paredz, ka nedrīkst rakt tuvāk par 50 metriem no kaimiņu robežas. “Tiešā ceļa tuvumā rakt nedrīkstēs! No visu apkārtējo māju īpašniekiem ir saņemta rakstiska piekrišana – vairāki pat ir atļāvuši rakt tuvāk par 20 metriem no savas robežas,” viņa saka.
Alsviķu, Zeltiņu un Ilzenes pagasta pārvalžu vadītāja Ingrīda Sniedze atzīst – jau kopš maija tiek strādāts pie šā jautājuma. “Sākotnēji izskanēja vēlme rakt ne tuvāk kā 10 metrus no pašvaldības autoceļa ass, bet pagasta pārvalde uzstāja, ka nedrīkst rakt tuvāk par 30 metriem, pamatojoties uz Aizsargjoslu likumu. Savukārt par krautnēm gribēja noteikt, ka tās nedrīkst atrasties tuvāk par 5 metriem no pašvaldības autoceļa ass, bet pagasta pārvalde uzstāja, ka īslaicīga krautņu izvietošana pašvaldības autoceļa aizsargjoslā nedrīkst būt tuvāk par 20 metriem no ceļa ass. Ir arī noteikts, ka, rokot dīķus, to mala nedrīkst būt tuvāk par 30 metriem no pašvaldības ceļa ass,” skaidro I.Sniedze.

Jautājumu skatīs oktobrī
V.Kalējs rosināja atlikt jautājuma izskatīšanu, jo sēdes materiāliem nav pievienota visa vajadzīgā dokumentācija. Tam piekrita lielākā daļa pārējo deputātu, tāpēc nolēma jautājumu atgriezt izskatīšanai tautsaimniecības komitejas sēdē oktobrī. Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis uzsver – Alsviķu pagasta pārvalde ir izsniegusi tehniskos noteikumus, kuros atrunāta kārtība, ko drīkst un ko nedrīkst darīt izstrādes laikā, ceļu nodalījuma joslā, un atrunātas citas nianses. “Ir ņemti vērā visi pagasta ieteikumi, ir saņemts arī saskaņojums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Visi dokumenti bija pievienoti sēdes materiāliem – tiesa, tie bija apjomīgi un prasīja rūpīgu izlasīšanu,” pēc sēdes “Alūksnes Ziņām” atzīst I.Berkulis.


Citu datumu laikraksti

 • “Pienenītē” daudz jaunumu

  “Pienenītē” daudz jaunumu

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” jaunais mācību gads sācies ļoti darbīgi un radoši – tapušas ziedu un dārzeņu kompozīcijas,...

 • Kopīgi atzīmēs senioru dienu

  Alūksnes pensionāru biedrība “Sudrabs” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību sestdien, 30.septembrī rīko svinīgu pasākumu par godu Starptautiskajai...

 • Izglītot – skolotāju Jauniņu ģimenes aicinājums 7

  Izglītot – skolotāju Jauniņu ģimenes aicinājums

  (Turpinās no 1.lappuses)“Būt skolotājam jābūt dzīves aicinājumam. Ja nepatīk bērni vai skolotāja darbs, to nevar darīt,” ir pārliecināta alūksniešu...

 • Svētdien Apes tirgū - 200 tirgotāju

  Svētdien Apes tirgū - 200 tirgotāju

  Tradicionālais Pierobežas rudens gadatirgus Apē notiks 24.septembrī pulksten 9.00. Kā ierasts, pirkt un pārdot gribētājus tas pulcēs brīvdabas...

 • Rudens saulgriežu jampadracis

  1.oktobrī Alsviķos no pulksten 10.00 notiks rudens jampadracis ar andelēšanos, bet pulksten 13.00 ikviens aicināts uz svinīgu koncertu “Saule brida...

 • “Mans dārzs manai veselībai”

  Alūksnes invalīdu biedrība 5.oktobrī ikvienu interesentu aicina uz pasākumu “Mans dārzs – manai veselībai”, kurā popularizēs veselīga uztura nozīmi...