Alūksnes novada skolu tīkla skarbā nākotne

Alūksnes novada pašvaldības darba grupa nākusi klajā ar ziņojumu par to, kāds būs izglītības iestāžu tīkls Alūksnes novadā no 2021.gada. Nākotnes perspektīva ir diezgan pesimistiska – niecīgā skolēnu skaita dēļ novadā, visticamāk, būs tikai četras pamata un vidējās izglītības skolas: Alūksnes pilsētā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes novada vidusskola, Ziemeru pamatskola Māriņkalnā un Liepnas pamatskola. Likvidētas tiktu Pededzes, Malienas, Bejas un Strautiņu pamatskolas.

Vērtē vairākus mēnešus
Darba grupa izveidota šopavasar, lai izstrādātu kritērijus ilgtspējīga izglītības iestāžu tīkla izveidei un priekšlikumus tā finansēšanai saskaņā ar novada attīstības programmu. Darba grupā bija Aivars Fomins (grupas vadītājs) un Janīna Čugunova, Druvis Mucenieks, Arita Prižavoite, Ingus Berkulis, Evita Ņedaivodina, Inga Grizāne, Gunta Kupča. Šo mēnešu laikā veikta apjomīga situācijas analīze par izglītības iestāžu un izglītojamo skaitu novadā, izglītības iestāžu piepildījumu un izglītības kvalitāti. Izvērtēta izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskais nodrošinājums 2018.gadā un apkopoti nepieciešamie darbi infrastruktūras uzlabošanā līdz 2023.gadam. Izvērtētas izglītojamo iespējas nokļūt uz izglītības iestādi šajā mācību gadā un atpakaļ uz mājām, sagatavoti priekšlikumi skolēnu pārvadājumu izmaiņām. Izvērtēts arī izglītības iestāžu nodrošinājums ar pedagogiem šā gada 1.septembrī un prognoze uz 2021.gadu.

Skolu daudz, skolēnu maz
Ar darba grupas ziņojumu šonedēļ Alūksnes novada pašvaldības sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā iepazīstināja Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča. Viņa uzsvēra – visu izglītības kvalitāti nevar ne aprakstīt, ne nomērīt, ne salīdzināt.
“Manuprāt, kopš 2009.gada, kad izveidoja Alūksnes novadu, pie izglītības jautājumiem ir ļoti daudz strādāts. Visas reorganizācijas ir bijušas pamatotas, nevis pārsteidzīgi lēmumi. Šie jautājumi ir aktuāli joprojām un būs arī nākotnē vairāku iemeslu dēļ. Lai gan optimistiskā skolēnu skaita prognoze ir, ka 2022.gadā mums būs teju tikpat skolēnu novadā, cik šogad septembrī, tomēr jādomā par to, ka esošais skolu skaits novadā tomēr ir liels, esošais skolēnu skaits lielās skolu ēkas piepilda nepietiekami. Ēkām nepieciešams ievērojams finansējums infrastruktūrai un materiāltehniskajai bāzei, svarīga ir arī mācību vide. Aktuāls ir arī pedagogu nodrošinājums – šobrīd mūsu novada vidējais skolotājs ir cienījamos gados,” sacīja G.Kupča.

Grūti organizēt mācību
procesu
G.Kupča atzina, ka šobrīd daļā skolu nav iespējams organizēt mācību procesu, ja neveido apvienoto klašu komplektus. “No pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai papildus netiek izdalīts, un vienīgā iespēja organizēt mācību procesu ir apvienotajās klasēs. Ne vienmēr komplektos var apvienot līdzīgus vecumus – nākas veidot arī neloģiskus komplektus, nākas samazināt stundu skaitu, un rezultātā ir skolotāji, kuri strādā divās trīs skolās. Ieviešot jauno kompetenču izglītības modeli, skolotājiem savstarpēji jāsadarbojas – arī ikdienā, nevis tikai atbraucot, novadot stundas un aizbraucot,” sacīja G.Kupča. Viņa uzsvēra, ka šobrīd skolās ir arī nepietiekams infrastruktūras nodrošinājums, jāveic ieguldījumi.

Sāksies diskusijas
Ziņojuma teksts jau ir nosūtīts visām novada izglītības iestādēm. G.Kupča uzsvēra, ka izmaiņas plānots ieviest dzīvē tikai tad, kad 2021.gadā būs pilnībā pabeigti vērienīgie remontdarbi ģimnāzijā un vidusskolā, apgūstot Eiropas fondu finansējumu. “Par jebkuru jautājumu var ļoti daudz diskutēt, ko tagad arī darīsim,” viņa sacīja.
Par ziņojumu un tajā paustajiem ieteikumiem Alūksnes novada izglītības iestāžu tīklam tagad  plānots attīstīt diskusijas ar visu izglītības iestāžu un vecāku pārstāvjiem. Pirmā šāda tikšanās plānota 23.novembrī. Arī “Alūksnes Ziņās” noteikti turpināsim analizēt paredzamās izmaiņas.

Darba grupas sagatavotie secinājumi un priekšlikumi izglītības iestāžu tīkla izveidei Alūksnes novadā
Ziņojums tapis, ņemot vērā izglītojamo skaita samazināšanos un prognozi līdz 2022.gadam, izglītības iestāžu piepildījumu ar skolēniem, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, lai sekmētu jaunā izglītības satura ieviešanu un kvalitatīvas izglītības iegūšanu Alūksnes novadā, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu un telpu racionālu izmantošanu, lai izveidotu optimālu izglītības iestāžu tīklu no 2021./2022. mācību gada.
● Pēc ERAF projekta ,,Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanas pamata un vidējās izglītības iegūšanu nodrošināt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Alūksnes novada vidusskolā, Liepnas pamatskolā un Ziemeru pamatskolā.
● Pirmsskolas izglītības pieejamību nodrošināt Ziemeru pamatskolā, Liepnas pamatskolā, Alūksnes novada vidusskolā, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs ,,Pienenīte” un ,,Sprīdītis”, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte”, Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pūcīte”, Malienas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Mazputniņš”, Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zemenīte”, Jaunannas pirmsskolas izglītības iestādē.
● Profesionālās ievirzes izglītības programmu pieejamību nodrošināt Alūksnes mūzikas skolā, Alūksnes mākslas skolā, Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā.
● Interešu izglītības programmu pieejamību nodrošināt Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, visās pamata un vispārējās vidējās izglītības un atbilstoši pieprasījumam profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
● Plānveidīgi nodrošināt finansējumu nepieciešamajiem kapitālieguldījumiem un mācību vides mūsdienīgam nodrošinājumam izglītības iestādēs, kuras izglītības funkciju nodrošinās no 2021./2022. mācību gada.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē – 54 jaunas darbavietas 3

  Alūksnē – 54 jaunas darbavietas

  Turpinās no 1.lappusesŠonedēļ Alūksnē savu darbību uzsāka uzņēmums SIA “efn Nord”, kura pārstāvji septembra beigās uz tikšanos aicināja iedzīvotājus,...

 • Alūksne īsumā

  Apes novads ◆ 31.oktobrī Apes novadā kāds vīrietis uzglabājis 12 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Vīrietim noformēts administratīvā...

 • Alūksnē attīsta rūpnieciskās apbūves zonu

  Alūksnē šoruden uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2....