Alūksnes Pilssalas pārvērtības

Alūksnes novada domes jūnija sēdē deputāti apstiprināja jaunus pašvaldības saistošos noteikumus par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”. Šie noteikumi nosaka kārtību iebraukšanai Alūksnes Pilssalā, Muižas parkā un Tempļakalna parkā, Peldu ielas posmā un paredz transporta plūsmas būtisku samazināšanu tajās.
Pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis norāda - noteikumu mērķis ir saglabāt, aizsargāt un uzturēt šīs īpašās teritorijas, to infrastruktūru, uzlabot sabiedrisko kārtību tajās.
“Alūksnē arvien vairāk objektu gan Pilssalā, gan Tempļakalna un Muižas parkā tiek sakārtoti, atjaunoti, arī izveidoti no jauna cilvēku ērtībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Arvien vairāk vietējo iedzīvotāju dodas kājām vai ar velosipēdiem atpūsties gan Pilssalā, gan vienā vai otrā parka teritorijā, tāpat arī pilsētas viesi tos apmeklē. Transportlīdzekļu kustība šajās teritorijās rada apdraudējumu gājēju un velobraucēju drošībai. Līdz ar to vajag vēl stingrāk ierobežot transportlīdzekļu skaitu un noteikt brauciena mērķi, lai gājēji un velobraucēji, māmiņas ar ratiņiem, ģimenes justos droši šajās teritorijās,” skaidro I.Berkulis.
Arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers uzsver, ka transporta plūsma Pilssalā ir jāsamazina.
Turpinās no 1.lappuses

“No iedzīvotājiem – kājāmgājējiem, riteņbraucējiem – ir saņemti aizrādījumi, ka pa Pilssalas veco tiltu transporta kustība ir par lielu un Pilssalā stāvēšanai novieto pārāk daudz transportlīdzekļu. Mērķis ir samazināt braukšanas caurlaižu skaitu un, piemēram, aģentūrai “Alja” un sporta skolai atstāt tikai pa vienai atļaujai. Līdz šim sporta skolai bija daudz atļauju un pedagogi ar saviem transportlīdzekļiem brauca līdz pat stadionam. Tas nav pareizi. Arī “Aljai” bija caurlaides četrām automašīnām. Turpmāk būs tikai vienai, kas jānovieto stāvlaukumā pie transformatora, nevis pie “Aljas” ēkas durvīm,” saka Dz.Adlers.

Izsniegs mazāk atļauju
Jaunos noteikumus izstrādāja darba grupa, kuras sastāvā bija to pašvaldības iestāžu darbinieki, kam šajās teritorijās veicami darba pienākumi, sabiedriskās kārtības nodrošināšana un kontrole:  pašvaldības policijas, aģentūru “Spodra” un “Alja” pārstāvji, administrācijas darbinieki, domes vadība. “Jāuzsver gan, ka iedzīvotajiem līdz ar jaunajiem noteikumiem nav nekādu izmaiņu, jo arī līdz šim šajās teritorijās iebraukt bija aizliegts, izņemot atsevišķus gadījumus, kas atrunāti noteikumos,” saka I.Berkulis.
Tagad pašvaldības izpilddirektora rīcībā būs 15 atļaujas iebraukšanai šajās teritorijās darba pienākumu veikšanai. Pēc nepieciešamības tās izsniegs darba veicējiem atkarībā no tā, kādi darba pienākumi un cik bieži konkrētajā teritorijā jāveic. “Līdz šim bija noteikts konkrēts skaits, cik atļaujas izsniedzamas pašvaldības un valsts iestādēm, kuru darbība saistīta ar katru konkrēto teritoriju. Kopumā bija 23 atļaujas, tagad būs 15, mainīta arī atļauju izsniegšanas kārtība,” saka I.Berkulis.

Zona uzņēmēju
pakalpojumiem
Īstenojot infrastruktūras projektu, Pilssalā pašvaldība izveidojusi zonu – starp lielo tiltu un “Aljas” ēku -, kur uzņēmēji var sniegt dažādus pakalpojumus. Šobrīd pašvaldība slēdz sadarbības līgumus ar trim uzņēmējiem: kuģīša “Marienburg” un plosta “Kaija” īpašniekiem, kuri jau iepriekšējos gados piedāvājuši izbraucienus pa Alūksnes ezeru, un SIA “SDA”, kas nesen sākusi piedāvāt izbraucienus ar motorlaivu pa Alūksnes ezeru. Šie pakalpojumu sniedzēji Pilssalā drīkst iebraukt rītos, lai, piemēram, nogādātu inventāru, netraucējot Pilssalas apmeklētājiem. Savukārt pašvaldības aģentūra “Alja” peldlīdzekļu nomu vairs neveic.

Rīkos izsoli vietu nomai
“Šie līgumi būs spēkā līdz brīdim, kad pašvaldība rīkos publisku izsoli par pakalpojumu sniegšanas vietas nomu. Pilssalas infrastruktūras izbūves projekta laikā tika uzbūvēta sporta laipa, kas kalpos arī kā pakalpojumu sniegšanas vieta uzņēmējiem. Būs piecas vietas, kas tiks marķētas un nodotas publiskā izsolē, lai nebūtu domstarpību un visiem tiktu nodrošinātas vienādas iespējas. Tiklīdz Pilssalā tika sakārtota infrastruktūra, tā no uzņēmējiem parādījās interese par tās izmantošanu dažādu pakalpojumu sniegšanai. Mēs visi kopā esam “izauguši”. Protams, tas ir prasījis diezgan lielas investīcijas, bet bez tā nevar – jābūt drosmīgiem, pašvaldībai jāuzņemas atbildība investēt. Ne mirkli nenožēloju, ka to izdarījām un sakopām vēl vienu teritoriju. Tas viss ir prasījis daudz darba, diskusiju ar iedzīvotājiem par to, kādēļ tas jādara, dzirdēti arī pārmetumi, jo ne jau visi ir apmierināti un ne visiem tas patīk. Daļa cilvēku uzskata, ka pašvaldībai jādara citas - svarīgākas lietas, bet, manuprāt, pašvaldībai jārūpējas par visu,” saka Dz.Adlers.

Jāprot visiem sadzīvot
Dz.Adlers atzinīgi vērtē dažādos pakalpojumus, kas jau šobrīd pieejami Alūksnes ezerā, tomēr uzsver - galvenais, lai cits citam netraucē un spēj saprasties. “Iekšezers nav nemaz tik liels – tiklīdz parādās lielāka kustība ar laivām un citiem peldlīdzekļiem, jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem. Domājot par drošību un transportlīdzekļu kustības organizāciju, esam aicinājuši aģentūru “Alja” izstrādāt iekšezera zonējumu, kur ūdens teritorija tiktu sadalīta lietošanas zonās, lai visiem pakalpojumu sniedzējiem un izmantotājiem tās būtu saprotamas,” stāsta Dz.Adlers.
Viņš uzsver - gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem un citiem teritorijas apmeklētājiem saņem ļoti daudz pozitīvas atsauksmes par paveikto Pilssalā. “Publiskajā telpā daudzviet parādās informācija par Alūksnes novada jaunajiem projektiem, tostarp multifunkcionālo servisa ēku. Pilssala šobrīd ir ļoti apmeklēta, vairāki uzņēmumi rīko atpūtas braucienus saviem darba kolektīviem tieši uz Alūksni, lai apskatītu pēdējos gados paveikto. Izrāda interesi kompāniju sporta spēles rīkot tieši pie mums, Pilssalā. Vairāk par visu priecē tas, ka šo teritoriju intensīvi apmeklē un izmanto mūsu pašu iedzīvotāji ar bērniem un ģimenēm. Pēc skrejceļa un vingrošanas zonas izbūves stadionā ir palielinājusies arī vietējo jauniešu aktivitāte šajās zonās,” viņš saka.

Taps gaisa trošu ceļš
Lai arī daudz jau paveikts, tomēr vēl ir vajadzības un ieceres, kas plānotas tuvākajā nākotnē. Dz.Adlers norāda - netika uzbūvētas jaunās labierīcības, kurām pamati ar inženierkomunikāciju pieslēgumiem jau sagatavoti blakus esošajām labierīcībām. Tur plānots uzstādīt mūsdienīgu tualešu korpusu ar automātisko uzkopšanas sistēmu pēc noteikta apmeklējumu skaita.
“Šobrīd no ieceres atteicāmies, jo izmaksas ir ļoti lielas – gribam mūsdienīgas tualetes. Pastāv cerība to izbūvei piesaistīt Eiropas fondu finansējumu kādā no nākošajiem projektiem. Visi gaida, kad Pilssalā tiks atvērta kafejnīca. Šobrīd vēl notiek kafejnīcas telpu aprīkojuma projekta aktualizācija, tad tiks izsludināts iepirkums, aprīkotas telpas, kuras pašvaldība izsolīs uzņēmējiem kafejnīcas izveidei. Kafejnīcas tualetes un dušas būs pieejamas arī Pilssalas apmeklētājiem,” saka Dz.Adlers.
Jaunums būs arī gaisa trošu ceļš no “101 pakāpiena” kāpņu augšas Tempļakalnā uz Pilssalu - vietā aiz peldēšanās zonas (uz gājēju tilta pusi). “Šādu asu izjūtu gaisa nobraucienu plānojam izveidot nākamgad. Šobrīd jau norit projektēšanas darbi. Finansējumu plānojam piesaistīt no Eiropas fondiem pārrobežu sadarbības programmā ar Krieviju. Vēl plānots iekārtot atklāto tenisa laukumu vietā starp gājēju tiltu un āra trenažieriem,” saka Dz.Adlers.


Jānis Kļanskis, plosta “Kaija” īpašnieks un kapteinis: “Plosts “Kaija” nodrošina braucienus tāpat kā līdz šim, pieprasījums ir liels. Tuvāko nedēļu laikā savā piedāvājumā vēlamies ieviest jauninājumus – kaut ko nebijušu, bet, ko tieši, šobrīd vēl neatklāsim. Sadarbības līgumu ar pašvaldību par sporta laipu izmantošanu vēl neesam noslēguši, bet interesēsimies par šo iespēju.”

Projekta “Jauna tūrisma pakalpojuma ieviešana uzņēmumā SIA “SDA”” vadītāja Sanita Adlere: “Ideja par to, ka Alūksnes ezerā varētu piedāvāt braucienus ar motorlaivu, radās jau pirms vairākiem gadiem, kad pilsētas apmeklētāji sāka izrādīt par to interesi. Šobrīd izbraucieni ar motorlaivu jau tiek izmantoti. Tos izvēlas dažādus, lai gūtu pozitīvas sajūtas, izbraucot ar maksimālo ātrumu, apskatītu mūsu ezera salas, uzņemtu fotosesiju uz motorlaivas Cepurītes krastā, kā arī romantiskam braucienam jubilejā vai kāzu dienā. Pēc šiem pakalpojumiem pieprasījums palielinās – tas priecē.”
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Pārdošanu atliek

  Pārdošanu atliek  4

  SIA “Alūksnes nami” iecerētajā pārdošanā vakar Alūksnes novada domes sēdē bija pavērsiens – domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis rosināja jautājumu...

 • Alūksne īsumā

  Ziemeri ◆ No 28.jūnija sakarā ar tilta avārijas stāvokli līdz ekspertu slēdzienam un turpmāko lēmumu pieņemšanai VAS “Latvijas valsts ceļi” Alūksnes...

 • Uz Mārkalnes ceļa sākušies remontdarbi

  SIA “8 CBR” ir sākuši remontdarbus uz valsts autoceļa Kolberģis–Ponkuļi posmā no Lāzberģa līdz Mārkalnei. Būvnieki aicina autovadītājus būt...

 • Dāvana Latvijai simtgadē 2

  Dāvana Latvijai simtgadē

  Vēsmas Kokles-Līviņas patriotiskā dzeja un Alūksne iemūžinātas brīnišķīgās Viestura Reķa fotogrāfijās, un tam visam klāt skanīga saksofona mūzika...

 • Aicina uz obeliska atklāšanu

  22.jūnijā pulksten 13.00 ikviens aicināts piedalīties pasākumā Alūksnes muižas parkā, lai nākamajām paaudzēm atstātu vēstījumu Laika kapsulā. To kopā...

 • Skolas durvis aizveras 2

  Skolas durvis aizveras

  Turpinās no 1.lappusesSkolai visus pastāvēšanas gadus izdevies piesaistīt domājošus un pašaizliedzīgus sava darba pratējus. Daudziem šī skola ir...