Alūksnes vidusskola 65 gadu jubilejā gaida absolventus

Pagātne - tā veido mūsu nākotni. Pagātne ir vārds, kas saistās ar seniem notikumiem, bet tie nav tikai notikumi.

Pagātne - tā veido mūsu nākotni. Pagātne ir vārds, kas saistās ar seniem notikumiem, bet tie nav tikai notikumi. Pagātne ir mūsu nākotnes sākums... Arī Alūksnes vidusskolai Kanaviņu ielā ir sava pagātne, virkne notikumu un "kauju", kuru rezultātā skolu sauc par Alūksnes vidusskolu.
1871.gadā tika dibināta Alūksnes pagasta Paideru skola apkārtnes bērniem (tagad agrākās skolas vietā atrodas sporta bāze "Mežinieki"). Šajā skolā mācījās latviešu tautības bērni. Pirmais skolas pārzinis bija Jēkabs Berkulis. Šī skola bija pārāk maza, lai uzņemtu tik lielu skaitu bērnu, kas tur vēlējās mācīties, tāpēc tika meklēta vieta plašākas skolas celšanai.
1939.gadā Paideru skolas skolēni sāka mācīties jaunā skolā - tagadējā Alūksnes vidusskolā. Toreiz to sauca par pagasta sešklasīgo pamatskolu un tās pārzinis bija Aleksandrs Berkulis (līdz 1947.gadam). Laika gaitā skola ir piedzīvojusi daudzu nosaukumu maiņu. 1940.gadā skolu pārdēvēja par pagasta nepilno vidusskolu, bet jau 1941.gadā - par pagasta tautskolu.
Skolā - kara slimnīca
1944.gadā skolai atkal maina nosaukumu - pagasta septiņgadīgā skola. Šajā laikā skolas dzīvē risinājās nozīmīgi notikumi. 1944.gada martā mācības tiek pārtrauktas sākumskolas klasēs un skolas telpās iekārtoja vācu kara slimnīcu.
1944.gada 19.augustā Alūksnē ienāk Padomju armija. Skolas ēka ir labā kārtībā, bet mācību līdzekļi izsaimniekoti. Skolas direktors šajā laikā bija Rūdolfs Skudra. Mācības skolā turpinājās latviešu valodā.
Kopš 1946.gada sāk veidoties klases, kurās mācības notiek krievu valodā un skolas telpas atrodas Jāņkalna ielā 51. 1949.gadā izveido Alūksnes 2.vidusskolu, kuru 1951.gadā no Jāņkalna ielas pārvieto uz Kanaviņu ielu 14. Savukārt latviešu klases, kuras mācījās pagasta septiņgadīgajā skolā, pārvieto uz Jāņkalna ielu 51. Turpmākais latviešu klašu liktenis izšķiras 1953.gadā, kad visus skolēnus izformēja uz tagadējo sākumskolu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.
Kopš 1995.gada skolu sauc par Alūksnes vidusskolu. Līdz 1999.gadam šajā skolā mācījās tikai krievu tautības bērni, bet no 1999.gada skolā sāka mācīties arī latviešu tautības bērni. Skola kļuva par divplūsmu izglītības iestādi.
Arī skolas vadību ir uzņēmušies vairāki cilvēki. Visilgāk par skolas direktoru - no 1952. līdz 1982.gadam - strādāja Vladimirs Maļinovskis. No 1982. līdz 2000.gadam skolu vadīja Ļubova Ļašenko, Aleksandrs Kondratjevs, Olga Stoļarova, Vera Zučika, Svetlana Akmentiņa, bet kopš 2000.gada skolas direktore ir Vija Puzule.
Skolas pagātne ir strīdīga
Ir pienācis 2005.gads, Alūksnes vidusskola vēl aizvien atrodas pie mūsu pilsētas robežas. Tā ir skaistākā un jaukākā vieta šīs skolas absolventu sirdīs. Ko par šo skolu saka tie, kas tajā vēl mācās?
Diāna: "Esmu lepna, ka mācos divplūsmu skolā, jo mūsu skolā mācās gan latviešu, gan krievu tautības bērni. Skola ir manas trešās mājas."
Viktors: "Skola man ir otrās mājas."
Inga: "Skola ir vieta, kur es varu iepazīties ar jauniem draugiem un, protams, skola ir manas otrās mājas."
Dace: "Skola ir manas dzīves sastāvdaļa."
Māris: "Skola ir vieta, kur gūt zināšanas un paveikt arī kādu nedarbu!"
Ir pagājuši gadi, bet skola atrodas savā vietā, daudz ko ir pārcietusi, daudz ko pieredzējusi. Ja šīs sienas spētu runāt, ko tās mums pateiktu? Mēs esam vēstures daļa. Arī pēc dažiem gadiem teiks - tas tālais 2004./2005. mācību gads, kad skola svinēja 65 gadu jubileju... Vēl arvien pašreizējie skolēni un skolotāji mēģina apkopot dažādas liecības par visai sarežģīto un reizēm pat strīdīgo skolas pagātni.
Laika gaitā skola ir arī cietusi (bijuši ugunsgrēki, ūdensplūdi), ir pazudušas dažādas vēstures liecības. Ja, lasot šo rakstu, kāds vēlas kaut ko dāvāt vai pastāstīt skolas muzejam, tā darbinieki būs priecīgi uzklausīt.
Skolas administrācija aicina visus kādreizējos pagasta skolas, 2.vidusskolas un Alūksnes vidusskolas absolventus, skolotājus un darbiniekus šā gada 5.februārī pulksten 17.00 uz skolas jubilejas svinībām. Plašāku informāciju par svētku norisi var iegūt skolā.
Kristīne Zvirgzda, kādreizējā Alūksnes vidusskolas absolvente, 2002. /2003. mācību gada skolēnu domes prezidenta vietniece

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...