Amatu apguvuši absolventi no visas Latvijas

28. jūnijā Alsviķu kultūras namā notika Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības izlaidums “Amats ir pamats”, kurā 46 audzēkņi no 20 Latvijas novadiem saņēma izglītības dokumentus.
Absolventus sveica Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis, kurš pateicās absolventiem par drosmi un vēlmi iegūt jaunas zināšanas. Tas ir pamats tam, lai jūs veidotu savu dzīvi daudz saturīgāku, drosmīgāku un laimīgāku. Paldies, skolotāji, par jūsu darbu! Tas nav vienkāršs un viegls, bet tā ir lielākā gandarījuma sajūta, ka pēc skolā pavadītajiem gadiem redzat, ka jūsu audzēkņi guvuši zināmus sasniegumus. Paldies visiem darbiniekiem, kas jums deva sajūtu, ka esat piederīgi savai skolai!” sacīja A. Miezītis.
Izglītības dokumentus absolventiem izsniedza Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis un Alsviķu struktūrvienības vadītāja pienākumu izpildītāja Velga Vimba. Divus izglītības dokumentus – apliecību par vispārējo pamatizglītību un par profesionālo pamatizglītību saņēma būvstrādnieku grupas audzēkņi. Atestāti par arodizglītību tika izsniegti teksta redaktora operatoru, galdnieku un šuvēju  grupas audzēkņiem. Savukārt profesionālās kvalifikācijas apliecības saņēma aprūpētāji, kuri mācījās  “Jauniešu garantijas” profesionālās izglītības programmā.
Kā atgādināja pasākuma vadītāja Astrīda Bētere, ceļā no viena mirkļa uz nākamo, no vienas pieredzes uz citu Alsviķu teritoriālās struktūrvienības šī gada absolventiem palīdzēja nonākt gan skolotāji,  gan darbinieki, kuriem izlaidumā tika sacīts vissirsnīgākais paldies, jo katrs no viņiem ir devis savu artavu audzēkņu izaugsmē. Taču īpašs paldies izskanēja grupu audzinātājiem Raitim Ramanim, Jānim Valdzeram, Daigai Ūdrei, Zojai Čakšai, Dinai Avotiņai un dienesta viesnīcas audzinātājām Ludmilai Bērziņai un Dzintrai Bāliņai.
“Paldies jums par pacietību, par to, ka esat bijuši kopā ar mums gan priekos, gan bēdās!” šos pateicības vārdus par atbalstu ik katrā dzīves solī  absolventi veltīja skolotājiem un darbiniekiem.
Savukārt Alsviķu teritoriālās struktūrvienības vadītāja pienākumu   izpildītāja V. Vimba vēlēja: “Pavadot jūs, absolventi, ceļā, aicinu - neticiet vārdiem – ne saviem, ne citu, ticiet tikai darbiem – saviem un citu, jo amats ir pamats. Lai jums izdodas!”
Ar muzikāliem priekšnesumiem izlaidumu kuplināja Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieki (skolotāja Inese Petrikalne, koncertmeistare Aiva Grosa).

Citu datumu laikraksti

  • Cilvēks no tautas

    Nākamnedēļ  noslēgsies Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pilnvaru termiņš. Četri gadi aizvadīti šajā amatā. Uz otru termiņu viņš nekandidēja, un 8....