Apē apstiprina budžetu

Apes novada pašvaldības dome šāgada budžetu apstiprināja vienprātīgā balsojumā. Domes priekšsēdētāja Astrīda Harju gan norāda, ka budžets tapa grūti un deputāti tā izstrādes laikā daudz diskutējuši un meklējuši labākos risinājumus.

“Budžets ir saspringts. Mums ir novada kopējo funkciju budžets un teritoriālais budžets. Palielinot izdevumus kopējām funkcijām, samazinājās teritoriju budžets, līdz ar to pagastu pārvalžu iecerēm nevarējām iedalīt prasīto finansējumu. Ārpus budžeta palika daudz vajadzību. Piemēram, iestādēm nodrošinām pamatlietas, taču nevaram ieguldīt attīstībā. Finansējumu salikt bija grūti. Vienojāmies, bet bija smagi,” stāsta A.Harju.
Ieņēmumu vairāk
Kopējie ieņēmumi plānoti 2 654 629 lati. Pie šīs summas pieskaitāms naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 263 615 lati. Kopējie plānotie izdevumi – 2 767 528 lati, aizdevumu apmaksas pamatsumma - 94 755 lati. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots 55 961 lats. Salīdzinājumā ar 2012.gadu šīgada ieņēmumi palielinājušies par 7,5 procentiem, izdevumos palielinājums par 1 %. Visvairāk plānots tērēt izglītības funkciju veikšanai – 1 313 144 latus (47,45 %) no kopējiem izdevumiem, sociālajai aizsardzībai – 463 728 latus (16,76 %), vispārējiem valdības dienestiem –  309 602 latus (11,18 %). Sportam, kultūrai un reliģijai plānots tērēt  268 374 latus jeb 9,70 % no kopējiem izdevumiem, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 149 563 latus jeb 5,40 %, ekonomiskām darbībām - 135 701 latu jeb 4,90 %, vides aizsardzībai - 73 774 latus jeb 2,67 %, sabiedriskajai kārtībai un drošībai - 23 284 latus jeb 0,84 %.

Dotēs skolēnu ēdināšanu
“Pamatbudžetā lielāku izdevumu daļu veidoja izdevumu pieaugums izglītības iestāžu finansēšanā. Vairāk līdzekļu nepieciešams arī pašvaldību teritoriju un ēku apsaimniekošanai. Arī autoceļu fonda dotācija 54 587 lati uz novada kopējo autoceļu kopgarumu ir nesamērojami maza pret ieguldāmo finanšu daudzumu ikdienas autoceļu, ielu un tiltu uzturēšanas izmaksām, tajās nevar ietilpt ceļu remontdarbi vai rekonstrukcijas. Līdz ar to ielu apgaismojuma izmaksas, kā arī ceļu un ielu remontdarbiem finanses tika plānotas no pamatbudžeta. Nedaudz palielinājies dabas resursu nodokļa ieņēmums, kas visdrīzāk skaidrojums ar šogad plānoto Apes pilsētas reģionālo pievedceļu un Apes pilsētas tranzītielas rekonstrukcijas darbiem, kas varētu ievērojami palielināt dolomīta karjeru izstrādes apjomus,” stāsta A.Harju.
Visu šo gadu pašvaldība atbalstīs skolēnu brīvpusdienu dotēšanu 30 santīmus dienā katram skolas vecuma bērnam, kas kopā veido 18 663 latus. Iepriekš pašvaldības atbalstu pusdienām varēja saņemt vien dažus mēnešus. 6000 latu plānoti Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkiem, kurp dosies trīs novada kolektīvi, savukārt pašvaldību vēlēšanām atvēlēts 9521 lats. No jauna radīti trīs amati - uzņēmējdarbības un sabiedrības veselības speciālisti un speciālists sadarbības projektiem ar Krieviju.

Citu datumu laikraksti

 • Ape īsumā

  ape Vakar pie Apes novada domes ēkas norisinājās ledus lukturu veidošana, kuru organizēja Apes jauniešu klubs “Sliedes” sadarbībā ar Apes novada...

 • Ar dzirkstošu humoru

  Alūksnes tautas namā 7.februārī pulksten 19.00 būs skatāma Leldes Stumbres pārpratumu komēdija „Plīvurītis ar punktiņiem”, ko iestudējis Rīgas...

 • Alūksne īsumā

  Jaunanna Īstenojot biedrības „Interešu centrs „Jaunanna”” projektu „Kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās dejas...

 • Īsumā

  Alūksne Novada pašvaldības atkārtoti izsludinātajā konkursā uz Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās seši...

 • Kaķu mājas – vajadzīgas vai ne?

  Pēc kaķu namiņu izvietošanas dažādās pilsētas vietās esam saņēmuši vairāku cilvēku viedokļus, kas ir diametrāli pretēji, un arī jautājumus saistībā...

 • Vecākiem skolas grāmatas vairs nebūs jāpērk

  Gunta Ļuļe, Apes novada domes izglītības darba speciālisteVecākiem tas ir liels atbalsts Pašlaik vēl neesmu saņēmusi šo Ministru kabineta noteikuma...

 • Īsumā

  Biatlons Biatlonisti no Alūksnes startējuši vairākās Pasaules kausa sacensībās. Latvijas vīriešu biatlona izlase, kurā startēja Andrejs ...

 • Alūksnes muzejs top skaistāks

  Alūksnes Jaunajā pilī šobrīd notiek otrā stāva pārseguma siju protezēšana un nomaiņa Alūksnes muzeja izstāžu zālēs, tādēļ janvārī muzeja izstādes un...