Apē diskutē par pievienošanos Alūksnei

Apes novadā 8. aprīlī jau trešo reizi notika pārrunas par iespējamo sadarbību. Šoreiz sarunas virzīja Alūksnes novada pārstāvji - domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite.

Jālemj iedzīvotājiem
Labā vēsts ir tā, ka par Apes novadu ir liela interese, jo jau trīs pašvaldības ir izrādījušas vēlmi daļēji vai pilnīgi pievienot Apes novadu saviem novadiem. Tie ir Smiltenes, Valkas un Alūksnes novadi. Alūksnes novada pārstāvji vēlējās uzklausīt ne tikai Apes novada vadības, bet arī iedzīvotāju viedokli - kā būtu labāk, veiksmīgāk veidoties novadam. A. Dukulis, sarunu iesākot, skaidroja: “Uzskatu, ka jaunu novadu veidošanās ir dabisks process, tāpēc mēs esam palikuši pēdējie, kas atbrauc uz Api. Mūsu ierašanās mērķis nav Apes iedzīvotājus pārliecināt par to, ka vispieņemamākais variants ir Alūksne vai pārējie divi novadi. Šis jautājums ir jāizlemj iedzīvotājiem un jāņem vērā tieši viņu viedoklis. Sarunas par novadu apvienošanu notiek jau sen, un šo jautājumu dažādās kombinācijās esam apsprieduši arī ar Apes novada domes pārstāvjiem.”

Vēsturiskā saikne ar Api
Viņš uzsvēra, ka novadi jāveido tā, lai pēc desmit gadiem atkal nebūtu jāveic reformas. “Jāveido novadi, kur izvērtētas gan iedzīvotāju vajadzības, gan ekonomiskās intereses, gan arī tās taciņas, kuras iedzīvotāji dabīgā procesā ir iestaigājuši. Ja skatāmies no šī aspekta, tad, izveidojoties Apes novadam, saikne ar Alūksni ir palikusi vēsturiski, tikai dažādu apstākļu dēļ dažas funkcijas ir mainījušās. Protams, izveidojoties jauniem novadiem, tiks būtiski ietekmēts skolu tīkls, veselības pakalpojumu sniegšana un daudzas lietas, par ko pašlaik mēs pat neiedomājamies. Reforma skars visas nozares valstī. Daudzi gaida, lai no augšas kāds pasaka, kā būs labāk. Cienījamie Apes iedzīvotāji, ja esat skatījušies, par ko jūs nobalsojāt Saeimas vēlēšanās, tad nebrīnieties par to, ka mēs stāvam šeit jūsu priekšā, tās ir šīs politikas sekas. Ko paši ievēlējām, to paši “strebjam”,” pauda A. Dukulis.

Veidot stipru teritoriju
Līdz ar reformām iedzīvotājiem ir svarīgi zināt un nodrošināt savas vajadzības. Lai būtu elektrība, internets, ceļi, bet vai tas ir vienīgais? Izglītība, kultūra, veselība, uzņēmējdarbība - tās ir lietas, ko pašvaldība tieši un netieši ietekmē. Šādos jautājumos iedzīvotājiem vairs nav vienalga, kur novada centrs atrodas, tāpēc tikšanās laikā vaicāja par Alūksnes novada virzību un nākotnes mērķiem. Dz. Adlers skaidroja: “Mēs neesam atbraukuši ar mērķi jūs par katru cenu “pievilkt” Alūksnes novadam un strādāt zem viena jumta. Ja runājam par teritoriju, tad zīmīgi ir tas, ka Smiltenes novada vadība atbrauca līdz Gaujienai, mēs atbraucām līdz Apei, tad jau kaut kas tajā visā ir. Esmu pētījis kartes un domājis par to, ko mēs varētu paņemt, skatoties gan uz Api, gan Viļaku. Paņemt mēs varētu arī Balvus un Gulbeni un veidot apriņķi! Mēs tiecamies uz lielām teritorijām ar lieliem attīstības plāniem, lai veidotu stipru savu teritoriju.”

Būs darbs, būs iedzīvotāji
Dz. Adlers vērsa uzmanību uz to, ka Apes iedzīvotājiem pašiem jāizvērtē, ko viņi vēlas saņemt no Alūksnes vai Smiltenes. Taču viņš uzskata, ka darba vietas šajā sarakstā ir numur viens, citādi nevarēs izveidot kvalitatīvus pakalpojumus savās teritorijās, jo tas ir atkarīgi tikai no labām un labi atalgotām darba vietām.
“Ja būs darbs, būs arī iedzīvotāji. Alūksnes novada pašvaldība kopš 2009. gada ļoti rūpējas par tautsaimniecību, attīstību, projektiem, kas veicina darba vietu izveidi. Alūksnes novadā atalgojums nav kāpis, taču darbu vietu skaits ir palielinājies. Iespējams, Alūksnē pavisam drīz tiks atvērta vēl viena rūpnīca ar teju 60 darba vietām, top projekts par Veselības veicināšanas centru. Tie ir galvenie mērķi, uz ko tiecamies. Neatkarīgi no tā, kurā teritorijā jūs būsit – Smiltenē, Valkā, Alūksnē - mūsu valsts attīstība ir atkarīga no finansēm. Mums par sevi ir ļoti jācīnās, un es aicinātu to darīt visiem kopā. Kāpēc? Jo nedrīkst aizmirst Austrumlatviju – teritoriju, kur ir milzum daudz resursu, daudz zemes, kas paliek neizmantota uz vietas, bet tiek “aizvesta” prom. Kartē mēs nomale būsim mūžīgi, bet mums ir jāstrādā tā, lai mūsu nomale kļūst par centru!” saka Dz. Adlers.

Svarīgi arī pagasti
Tika uzdots jautājums arī par lauku attīstību Alūksnes novadā un kāds būtu redzējums, ja abi novadi apvienotos. Uz to atbildi sniedza A. Prižavoite. “Lai kā mānīgi šķistu, ka visa nauda tiek atvēlēta Alūksnes pilsētai, tomēr statistika un datu uzskaite par to neliecina. 2017. gadā no pabeigtajiem projektiem apmēram 200 000 eiro ir piešķirti pilsētai. Arī šogad investīcijas dalās uz pusēm, pagastos esam īstenojuši visus lauku ceļu projektus, šobrīd uzsākam 10 projektus pagastos, lai atjaunotu  koplietošanas meliorācijas sistēmas. Visi LEADER projekti par lielākām un mazākām summām tiek īstenoti lauku teritorijās, tāpat jaunais sociālais aprūpes centrs “Pīlādži” ir attīstīts Mālupē. Ieguldījumi ir ļoti līdzsvaroti visā lauku teritorijā un pilsētā.”

Apei daudz kopīgā ar Alūksni
Apes iedzīvotāja Ilze Sproģe uzsvēra kopīgo Apei un Alūksnes novadam - laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas”, sporta skola, mūzikas skola, Valsts policija, Lauku konsultāciju centrs, VID klientu apkalpošanas punkts, bibliotēkas, Valsts arhīvs, ugunsdzēsēji, Alūksnes un Apes novadu represēto biedrība “Sarma”, Alūksnes un Apes invalīdu biedrība, dzīvnieku patversme, baznīcas, draudzes, Alūksnes un Apes novada fonds, protams, pakalpojumi – slimnīca, skolas, poliklīnika, tiesa un Alūksnes Kultūras centrs, bankas apkalpošanas centrs, degvielas uzpildes stacijas, autoservisi, veikalu tīkli, transportu pakalpojumu tīkls un citi. Savukārt ar Smilteni – būvvalde un pašvaldības policija. “Lemiet un vērtējiet! No savas paaudzes Apes cilvēkiem zinu, ka neviens nav izteicis vēlmi būt kur citur, kā Alūksnē. Mēs esam jau 52 gadus saistīti,” uzsvēra I. Sproģe.

Par skolu reformām
 Viņai oponēja cita iedzīvotāja sakot, ka Ape vērtē arī Smilteni, kas varētu būt kā viens no apvienošanās variantiem. Viņa vaicāja arī, kāds ir Alūksnes novada skatījums uz izglītības jomu turpmāk. “Apes novads caur visām reformām ir centies saglabāt visas izglītības iestādes novadā. Pieņemot, ka mēs varētu pievienoties jums, kāds varētu būt jūsu skatījums par šo jautājumu?” A. Dukulis atbildēja: “Alūksnes novada pašvaldība Izglītības ministrijai ziņoja, ka tuvāko divu gadu laikā Alūksnes novadā nekas nemainīsies izglītības sistēmā, jo nav skaidrs, kas valstī notiks. Jā, mēs devām iedzīvotājiem signālus, kāda varētu būt situācija Alūksnes novadā ar izglītības iestādēm. Pirmajā vietā liekam bērnus, domājot, kādu izglītību viņi skolās var iegūt. Vai mēs gribam gudrākus un profesionālākus bērnus, vai lauku skolām jāpārvēršas par sociālajām iestādēm? Svarīgs ir līmenis. Vai mūsu mērķis ir par katru cenu saglabāt skolas, nedomājot par to, kā mūsu bērni iegūst izglītību? Lai pilnīgi atbildētu, mums vajag saprast, ko arī Ape vēlas, un tad varam vērtēt.”

Tikai teritoriālā reforma
Iedzīvotāji satraukti uzdeva daudz jautājumu par izglītību, par sociālajām lietām, par Apes novada domes sastāvu, visbeidzot par pakalpojumu saglabāšanu Apē, darba vietām un amatiem. Uz to skaidri un gaiši atbildi sniedza A. Dukulis. “Nav tā, ka mēs Alūksnē sēžam un domājam, kādi krēsli būs sadalīti Apē. Uzskatu, ka nevajag darīt to, ko nevaram ietekmēt. Mēs nevaram pateikt, kas paliks, kas nē, tā būtu zīlēšana kafijas biezumos.” Viņa teikto papildināja A. Prižavoite: “Jums par savu vietu, par saviem profesionāļiem katrā iestādē nav šobrīd jāuztraucas, viņi ir ļoti labi, jūs paši to apzināties. Kāpēc jums ir jāpieļauj tāda doma, ka tagad kaut ko samazinās? Tikai vietējie zina, kā Apē ir vislabāk un kas visvairāk nepieciešams. Tagad, kad “precinieki” pie jums braukā, jūsu pašapziņā kaut kas ir “salūzis”. Jums pašiem ir jābūt spēcīgiem.”

Laiks vērtēt “preciniekus”
 Diskusijas noslēgumā  Apes novada domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju sacīja: “Visam pamatā ir cilvēciskais faktors. Mums ar pašapziņu viss ir kārtībā, mēs tikai vērtējam, un tas ir tikai normāls process. Administratīvi teritoriālā reforma arī ir process, un mēs esam tā sākumā. Sarunas ir tikai sākušās, mēs dodamies pareizajā virzienā, jo tiekamies un par to runājam. Ir gana patīkami, ja mūs uzrunā trīs partneri, sliktāk būtu, ja mūs negribētu neviens un mēs pie visiem klauvētos. Vēlos jūs visus rosināt - domāt, salīdzināt, pārdomāt, pavērtēt. Vienmēr, raugoties uz nākotni, jāskatās, kur mēs kā iedzīvotāji varam iegūt vairāk.” Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts skaidroja, ka pēc visām tikšanās reizēm tiks izstrādātas vadlīnijas ar katra novada plusiem un mīnusiem, pēc tiem Apes novada iedzīvotāji varēs izvērtēt un lemt par sev vēlamo novadu sadarbību. Vai tā būs Valka, Smiltene, vai Alūksne – laiks rādīs.

Loreta Jargane

Citu datumu laikraksti

 • Afiša

  9. aprīlī ◆ 10.00 Malienas tautas namā animācijas filma visai ģimenei “Lote un pazudušie pūķi”.9. aprīlī ◆ 13.00 Mārkalnes tautas namā senioru...

 • Sacenšas skaļajā lasīšanā

  Sacenšas skaļajā lasīšanā

  Alūksnes pilsētas bibliotēkā piektdien notika Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais fināls. Alūksnes un Apes novadus nacionālajā finālā 18. maijā...

 • Ķēķa stāsti

  Ķēķa stāsti

  Ķirbju biezzupa ar garnelēmLai gan ķirbis ir pasaules lielākā oga, mēs to vairāk esam pieraduši uztvert kā dārzeni. Man viena koši oranža oga bija...

 • Noslēdz pasaules kausa sezonu

  Pasaules kausa izcīņas biatlonā sezonas pēdējais posms norisinājās Oslo priekšpilsētā Holmenkollenā. Latvijas labākais biatlonists novadnieks Andrejs...

 • Noslēdz pasaules kausa sezonu

  Pasaules kausa izcīņas biatlonā sezonas pēdējais posms norisinājās Oslo priekšpilsētā Holmenkollenā. Latvijas labākais biatlonists novadnieks Andrejs...