Ape īsumā

Virešu pagasts ◆ Apes novada domes decembra sēdē deputāti lēma par nepabeigtās būvniecības uzkrāto izmaksu dzēšanu. Abas iecerētās būvniecības bija paredzētas Virešu pagastā. No grāmatvedības uzskaites dzēsa uzkrātās izmaksas 1694 eiro par būvniecības ieceres dokumentāciju “Pašvaldības autoceļa V411 Čiekuri – Gargrīdas - Druvkalni pieslēguma valsts autoceļam V411 Velēna – Vireši uzlabošana” un 968 eiro par būvniecības ieceres dokumentāciju “Autostāvlaukuma izbūve pie saieta nama Virešos”. Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss skaidroja, ka attiecībā uz stāvlaukuma būvniecību pie saieta nama pēc dokumentācijas izstrādes un izmaksu apjoma secināts, ka būvniecības izmaksas ir pārāk augstas. “Kad pēdējoreiz rēķinājām būvniecības izmaksas, tās bija apmēram 40 000 eiro. Esam mēģinājuši šo ieceri likt budžetā, bet vienmēr ir svarīgās prioritātes. Pie šābrīža finansiālajām iespējām ieceri nevaram realizēt,” skaidroja J.Ronimoiss. Savukārt iecerētais pieslēgums valsts autoceļam Vidagas centrā ir īstenots citā projektā, tādēļ izstrādātā būvniecības ieceres dokumentācija ir zaudējusi savu nozīmi.

Apes novads ◆ Arī jaunajā mācību gadā Apes novada dome no budžeta līdzekļiem daļēji segs pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem no piecu gadu vecuma. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tie būs 1,25 eiro katram izglītojamajam dienā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Trapenes sākumskolā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas Sikšņu mācību punktā un pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” tie būs 0,30 eiro katram izglītojamajam dienā,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupā – 0,30 eiro katram izglītojamajam dienā un katram audzēknim 0,28 eiro par katru ēdienreizi.

Apes novads ◆ Ar 2018.gada 1.janvāri darbu sāka Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”. Aģentūras direktors Gundars Pihlis ir iepazinis katra pagasta komunālo nodaļu darbinieku pienākumus, darba apjomu, arī tehnisko bāzi un izveidojis darboties spējīgu struktūru. Direktoram būs viens vietnieks, kurš veiks direktora pienākumus viņa prombūtnes laikā, kā arī palīdzēs organizēt un plānot aģentūras darbību. Trapenē, Gaujienā un Apē būs saimnieks, kurš uz vietas organizēs sētnieku, apkopēju un citu tehnisko darbinieku ikdienas darbu, veiks materiālu sagādi un citus pienākumus pēc aģentūras direktora rīkojuma. Virešos saimnieka pienākumus veiks pagasta pārvaldes vadītājs, neveidojot atsevišķu amata vietu.

— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • No sirds uz sirdi

  No sirds uz sirdi

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pienenīte” noslēgusies labo darbu nedēļa ,,No sirds uz sirdi…”. Katras grupiņas bērni, bērnu vecāki,...

 • Aicina radīt novada iedvesmas stāstus Latvijas simtgadei

  Sagaidot Latvijas simtgades gadu, Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi novadpētniecības konkursu “Šodiena jau rīt būs vēsture”.Par konkursa tēmu...

 • Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Piepilda sapni par skaistu virtuvi

  Biedrība “Apes attīstības atbalsta klubs” realizējusi vēl vienu ilgi lolotu sapni par skaistu un labiekārtotu virtuvi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Arī palīdzētājiem ir jāpalīdz

  Dzīvojam pasaulē, kur sabiedrības vajadzības ātri un dinamiski mainās. Tomēr ir lietas, kas paliek svarīgas vienmēr. Visos laikos ir un būs...