Apē pabeidz teritoriālo plānojumu

Apes pilsētā pabeigta teritoriālā plānojuma izstrāde. Tas sagatavots galīgajā redakcijā, tāpēc tagad ir pilnīgi skaidrs, ko katrā teritorijas daļā var būvēt un darīt.

Apes pilsētā pabeigta teritoriālā plānojuma izstrāde. Tas sagatavots galīgajā redakcijā, tāpēc tagad ir pilnīgi skaidrs, ko katrā teritorijas daļā var būvēt un darīt.
Domes priekšsēdētāja Astrīda Harju ir gandarīta, ka plāns sagatavots saturiski un vizuāli labā redakcijā. Tas ir pašu apeniešu darbs, tāpēc veikts ar lielu ieinteresētību un rūpību. Tagad var lepoties, ka iztikts bez firmu piedāvātajiem pakalpojumiem.
"Šis plāns rāda, kā mēs dzīvosim līdz 2019.gadam. Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas prasību plānojumam pievienots kartogrāfiskais materiāls ne tikai digitālā formā, bet arī uz papīra ar paskaidrojumiem. Teritoriālajā plānā redzami visi iespējamie kultūrvēsturiskie objekti, kuri nav pieminekļi. Tie ir apzināti, un laika gaitā varam domāt, kā tos veidot," stāsta A.Harju.
Pašvaldības attīstības programma ir spēkā līdz 2010.gadam, tāpēc tajā paredzēto ņēma vērā, veidojot teritoriālo plānojumu. Tajā iezīmēta individuālajai apbūvei noteiktā teritorija, komerciālais, rūpnieciskais sektors, ceļu, ūdensvada un kanalizācijas tīkls, sporta laukumi un atpūtas vietas.
"Sabiedriskās apbūves teritorijā, piemēram, ir zināma vieta sporta zālei, attīrīšanas iekārtām un draudzes baznīcai. Tā būs redzama, iebraucot Apē, tāpēc veidos pirmo iespaidu par pilsētu," norāda A.Harju.
Viņa ir pateicīga domes attīstības nodaļas vadītājam Jurijam Ronimoisam, kas ir teritoriālā plānojuma darba grupas vadītājs. Viņš sagatavoja kartogrāfisko materiālu, pašvaldības projektu vadītāja Liene Ābolkalne - plānojuma teksta daļu. Arhitekti Anita un Monvīds Šteinerti izstrādāja apbūves tehniskos noteikumus. Materiālu sagatavošanā par vēstures un kultūras pieminekļiem iesaistījās Astra Binde. Eksperts bija plānošanas speciālists Nauris Kalniņš, kas norādīja uz kļūdām.
Pirmais plānojuma projekts bija gatavs 2004.gada augustā. Tas ir divreiz sabiedriski apspriests. Pilsētas iedzīvotāji bijuši aktīvi, un viņu ierosinājumi ir ņemti vērā. Ievērota vēlme komerciālajai apbūvei noteikt teritoriju, kur jau iegādāts īpašums un paredzēts attīstīt autoservisu, kā arī nedaudz mainīta sabiedriskās un individuālās apbūves teritorija.

Citu datumu laikraksti

 • Pieejama informācija par ES finansējumu

  Eiropas Savienības informācijas aģentūras bibliotēka aicina izmantot “Welcomeurope” izdoto “Eurofunding 2007” katalogu, kurā apkopota informācija par...

 • Aicina sabiedrību paust viedokli

  Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments aicina sabiedrību paust viedokli par Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu...

 • Kurā vietā Alūksnē?

  Uz 3.aprīlī publicēto jautājumu pareizi atbildējuši vienpadsmit lasītāji. Izlozē laimējās Velgai Podniecei. Attēlā bija redzama ēka Alūksnē, Raiņa...

 • Par pensiju indeksāciju

  Labklājības ministrija atgādina, ka 1.aprīļa indeksācijas rezultātā pensijas kopumā palielināsies vidēji par 3,78 latiem, vecuma pensijas – vidēji...

 • Veiksmīgi prezentē Alūksni

  No 29.marta līdz 1.aprīlim Alūksnes pilsētas dome un Alūksnes pilsētas domes un Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgā pašvaldību iestāde “Alja”...

 • Nolemj būt Alūksnes novadā

  Dienā, kad Latvija ar Krieviju parakstīja robežlīgumu, Ziemeru pagasta padomes sēdē pieņēma ne mazāk vēsturisku lēmumu – par iekļaušanos topošajā...