Apē remontē bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu

Apes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā ir veikts remonts, tādējādi pilsētas mazākajiem lasītājiem tagad ir patīkamāk doties pēc grāmatām.

Apes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā ir veikts remonts, tādējādi pilsētas mazākajiem lasītājiem tagad ir patīkamāk doties pēc grāmatām.
"Janvāra vētras laikā Apes tautas nama ēkai, kur atrodas arī bibliotēka, tika bojāts jumts, tādēļ to nācās mainīt. Mainot jumtu, radās kļūme, rezultātā no griestiem tecēja ūdens un radīja postījumus bibliotēkas telpām. Firma, kas veica jumta remontdarbus, novērsa postījumus arī bibliotēkā. Firmas finansējumam pieliekot klāt arī savus līdzekļus, Bērnu literatūras nodaļā tika veikts lielāks kosmētiskais remonts, pārkrāsotas sienas, nokrāsota grīda. Šajos darbos iesaistījās arī bibliotēkas darbinieki un palīdzēja arī viena jauniete, kas ir nodarbināta Apes pašvaldībā, iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektā par skolēnu nodarbināšanu vasarā," stāsta Apes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja Agrita Leite.
Viņa norāda, ka pašlaik bērnu literatūras nodaļā ir divas lampas, kuru apgaismojums reizēm nav pietiekams.
"Gribētos, lai tiek nomainīts arī apgaismojums, piemēram, pret dienas gaismas lampām, jo tagad nereti rodas problēmas, ja gribam lietot ļoti jaudīgas spuldzes. Grāmatu plaukti bērnu literatūras nodaļā ir pārslogoti, tādēļ apsveram iespēju daļu grāmatu izvietot kastēs. Tad arī bērniem būtu vienkāršāk tām piekļūt. Ir iecere līdz rudenim pārmūrēt arī bibliotēkas krāsni," saka A.Leite.
Viņa uzsver, ka būtu nepieciešams remontēt arī bibliotēkas koridoru. Pašlaik tiek izstrādāts projekts, lai gūtu līdzekļus šim mērķim.
"Apgaismojumu vajadzētu mainīt arī lasītavas telpā. Pieļauju, ka tas būtu arī ekonomiskāk, jo tagad vienai lustrai ir nepieciešamas sešas spuldzītes. Kosmētiskais remonts nepieciešams arī lasītavā," klāsta A.Leite.
Arī remontdarbu laikā bērni nodaļā varēja saņemt grāmatas. "Apes bērni bibliotēku apmeklē regulāri, jo vasaras brīvdienās, gatavojoties jaunajam mācību gadam, daudz ir jālasa obligātā literatūra," saka A.Leite.
Bibliotēkā ir iecere mainīt maksu par interneta pieslēguma lietošanu, samazinot to līdz 30 santīmiem, kā tas pašlaik ir citviet Apē.

Citu datumu laikraksti

  • Iesaistās latvāņu apkarošanā

    Pagājušajā gadā Zemkopības ministrijas aktīvās rīcības dēļ Latvija ieguva atbalstu latvāņu apkarošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu...

  • Izstrādās tehnisko projektu vakarskolai

    Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu rajona padomes 2005.gada budžetā.Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē...

  • Vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam

    Gada pirmajā pusē vismazāk postījumu ceļu aprīkojumam nodarīts Alūksnes rajonā. Vandāļi un pārgalvīgi braucēji radījuši 264 latu zaudējumus, tas ir...