Apenieši pavasara talkās paveikuši daudz

Apes iedzīvotāji šajā pavasarī ir piedalījušies vairākās talkās, kuru rezultātā paveikts ievērojams darbs gan vides sakopšanā, gan meža stādīšanā.

Apes iedzīvotāji šajā pavasarī ir piedalījušies vairākās talkās, kuru rezultātā paveikts ievērojams darbs gan vides sakopšanā, gan meža stādīšanā. Darbus organizēja Apes pilsētas domes komunālās nodaļas darbinieces - Anita Harju un Edīte Meistere.
Apes Meža un dabas parka teritorijā ir daudzveidīgas meža ainavas. Tomēr diemžēl vairākas vietas ir piegružotas, jo neapzinīgie iedzīvotāji tur izgāž atkritumus. Sakopšanas talkā aprīļa vidū strādāja Apes pašvaldības iestāžu un Apes mežniecības darbinieki. Diemžēl tuvējo māju iedzīvotājus tur nemanīja.
"Vācot pilsētas zaļajā zonā apeniešu izmestās nevajadzīgās lietas, domās esmu pie Niagaras ūdenskrituma. Kāpēc tieši tur? Tāpēc, ka tur pēc ASV likumiem pat par nomestu cigaretes izsmēķi vainīgajam jāmaksā 500 dolāru soda nauda!" saka domes komunālā dienesta darbinieks Jānis Vēbers.
Šogad Meža dienās īpaša uzmanība pievērsta dižkokiem. To Apes pusē ir vairāki desmiti: dižvītols, savdabīgas priedes, ozoli, paeglis un citi. Apes mežniecības ļaudis kopā ar domes darbiniekiem pie viena no Apes izcilākajiem dabas un tūrisma objektiem - savdabīgās sīkzaru priedes - piestiprināja standarta aizsardzības zīmi. Priecē fakts, ka netālu dzīvojošais bijušais sporta skolotājs Arvīds Levans arī šogad pie priedītes uzstādījis paša gatavoto sētiņu kā dižkoka norobežojuma zīmi.
Apeniešiem ir pieredze meža stādīšanas talkās, jo atjaunojamās platības ir lielas. Kārtējā talka notika 12.maijā. Tajā piedalījās necerēti daudz dalībnieku - apmēram 40, arī garantētā minimālā ienākumu pabalsta saņēmēji. Talcinieki sastādīja plānotajos 6,5 hektāros zemnieku saimniecības "Miķeļi" audzētos priežu stādus. "Tik stāvos kalnos kā šajās Vītumu apkārtnes cirsmās vēl nebija nācies strādāt," iespaidos dalās talkas dalībniece Iveta Purakalne.
Par garšīgām pusdienām gādāja Indra Čečiņa kopā ar citām Apes vidusskolas pavārēm, par to viņas saņēma jaukus pateicības vārdus no talciniekiem.
Lai gan 14.maija rīts bija lietains, uz talku Vaidavas Bērnu līča atpūtas vietas - peldvietas sakopšanā pulcējās apmēram 20 lieli un mazi dalībnieki. Šīs apeniešu iecienītās atpūtas vietas sakopšana bija viena Apes iedzīvotāju forumā izvirzītā projekta aktivitāte. Pēc darba pie kopīga ugunskura talcinieki varēja pacienāties ar Apes uzņēmēju - Egona Apiņa, Artura Dukuļa, Dzintara Raibekaza un Madara Tjukša - gādātajiem labumiem.
"Būtu jauki, ja upes malas sakopšanas darbā vairāk piedalītos gan bērni, kas šeit peldas vasarās, gan viņu vecāki," uzskata talkas dalībniece Ilva Sāre. Savukārt viņas mamma Edviga novēl, lai cilvēki vairāk apzinātos, ka tā ir mūsu pilsēta, mūsu parks: "Tādēļ pašiem arī būtu vairāk jādomā par sakopšanu un kaut viena stundiņa jāveltī šim kopīgajam darbam."

Citu datumu laikraksti

  • Ar ložmetēju frontes pirmajās līnijās

    Septiņdesmit deviņus gadus vecais alūksnietis Roberts Lapiņš ir visjaunākais kara veterāns, kas dzīvo Alūksnes rajonā. 1995.gadā rajonā bija 249 kara...

  • Pansionāta iemītniekiem būs dāvana

    Akciju sabiedrība “Grindex” šogad rīko akciju “Pavasarīgs uzmanības apliecinājums Latvijas pansionātiem”. Tās laikā visiem Latvijas pansionātiem...

  • Pārbauda prokurora rīcību

    Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Dzintra Vītoliņa laikrakstam “Alūksnes Ziņas” informē, ka vēl joprojām notiek pārbaude par Alūksnes prokuratūras...