Apenieši plūc uzvarētāja laurus

Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ir vienīgais Latvijas ansambļu skatē novadā, kurš ieguva pirmās pakāpes laureāta nosaukumu.

Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ir vienīgais Latvijas ansambļu skatē novadā, kurš ieguva pirmās pakāpes laureāta nosaukumu. Lai gan skates novados vēl turpinās, var droši prognozēt, ka apenietēm ar vadītāju Sandru Oto vajadzēs dziedāt arī finālā.
Divpadsmit dziedošie kolektīvi no Alūksnes, Gulbenes un Valkas rajona Smiltenē sacentās par pirmās līdz trešās pakāpes laureātu nosaukumu. Protams, vērtējums varēja būt tāds, ka neiegūst nevienu pakāpi. Tomēr Smiltenē neviens kolektīvs nepalika bez tās. Otrās pakāpes ieguvējs ir Jaunannas sieviešu vokālais ansamblis, ko vada Ināra Kravale, bet trešo pakāpi ieguva Alsviķu un Liepnas sieviešu ansambļi. Visi četri novada vīru ansambļi, arī trapenieši, ieguva otro pakāpi. Tāpat Apes senioru ansamblim - otrā pakāpe. Tas savā grupā bija vienīgais. "Esmu ļoti gandarīta par mūsu dziedātāju panākumiem. Žūrijā bija radio kora diriģents Kaspars Putniņš, Latvijas Kristīgā radio mūzikas redaktore Inta Pīrāga, Tautas mākslas aģentūras speciālistes Agita Ikauniece un Mārīte Puriņa, Rīgas Doma kora skolas pedagoģe Valda Dzene. Gribu uzsvērt, ka skatē Cēsīs no vienpadsmit ansambļiem tikai viens kolektīvs ieguva pirmās pakāpes laureāta nosaukumu. Bija arī tādi ansambļi, kas neieguva trešo pakāpi," komentē valsts galvenā kultūras inspektore Alūksnes rajonā Astrīda Bētere.
Iespējams, ka vēl kāds novada skates dalībnieks saņems uzaicinājumu piedalīties konkursa finālā, kas 27.martā notiks Tukuma rajona Tumes pagasta kultūras namā. Bet tas būs zināms, kad žūrija būs noklausījusies visus kolektīvus skatēs novados.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...