Apes novadā - daudz projektu ieceru

Biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā arī Virešu un Gaujienas pagastu iedzīvotāji cer gūt atbalstu dažādu ideju realizēšanai. Vakar Apes novada domes sēdē deputāti lēma par iespējām piešķirt līdzfinansējumu vairāku projektu īstenošanai.

Vēlas rotaļlaukumus
Atbalstīja ideju Gaujienā veidot bērnu rotaļlaukumu. Paredzams, ka projekta kopējās izmaksas būs 9395 eiro un pašvaldības līdzfinansējums, kas pēc noteikumiem ir 10 %, būs 939 eiro. Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča norādīja, ka šobrīd Gaujienā nav rotaļlaukuma. Iepriekšējais rotaļlaukums bija nokalpojis un konstrukcijas noņemtas, taču iedzīvotāji izsaka vēlmi pēc jaunas vietas, kur bērniem rotaļāties.
Savukārt Vidagā iecerēts labiekārtot jau esošo bērnu rotaļlaukumu. Rotaļlaukums atradīsies Vidagas bērnudārza teritorijā ar iespēju to apmeklēt ikvienam. Projekta kopējās izmaksas būs 15 500 eiro, pašvaldības finansējums – 1550 eiro. Atšķirībā no Gaujienā paredzētā rotaļlaukuma Vidagas rotaļlaukumā iecerēts izveidot arī nojumi.

Organizēs nometni
Virešu pagastā biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” iecerējusi organizēt izglītojošu bērnu un jauniešu vasaras nometni “Iesaistīts = atbildīgs”. Projekta kopējās izmaksas būs 5955 eiro, pašvaldības finansējums - 661 eiro. Virešu pagastā iecerēts arī izveidot amatu prasmju centru. “Šobrīd jau ir brīvā laika pavadīšanas telpas, bet vēlamies vairāk radoši darboties, tādēļ ir iecere iegādāties izšujamo mašīnu ar portatīvo datoru, saliekamos galdus,” skaidroja deputāte un biedrības pārstāve Una Reķe. Projekta kopējās izmaksas – 9500 eiro, pašvaldības līdzmaksājums – 950 eiro.

Vai jaunu skrejceļu?
Viena ideja gan neguva deputātu atbalstu. O.Vācieša Gaujienas pamatskola vēlējās labiekārtot sporta laukumu līdzās skolai. Bija paredzēts atjaunot 120 metrus skrejceļa, uzklājot sintētisko segumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas - 34 777 eiro. Deputāti bažījās, vai uzlabotajam laukumam būs pietiekams noslogojums, pie tam šāds segums jau ir nepilnus 500 metrus tālāk esošajā Gaujienas internātpamatskolas sporta laukumā. U.Reķe vērsa uzmanību, ka pieejamais finansējums vienam projektam var būt 30 000 eiro, kas nozīmē, ka pašvaldībai šī projekta līdzfinansēšana izmaksātu vairāk nekā 7000 eiro.

Domā par Zvārtavas ezeru
Citā projektu konkursā iecerēts rūpēties par publiskajiem ūdeņiem. Deputāti lēma piedalīties Latvijas Vides aizsardzības fonda izlutinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”. Realizēs divus projektus – viens no tiem paredz izstrādāt Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plānu, pētot ūdens kvalitāti un dūņu biezumu, bet otrs projekts paredz sakārtot ezera publisko pieeju.
Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrādei, kas izmaksās 6000 eiro, nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, jo pilnā apjomā to sedz fonds. Savukārt publiskās pieejas sakārtošana izmaksās 10 000 eiro, pašvaldības līdzmaksājums būs 1000 eiro. “Tā ir iespēja piesaistīt līdzekļus un sakārtot vidi ar minimāliem resursiem no pašvaldības puses,” norādīja deputāts Andris Rubins.

— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...