Apes pagastā vēlas atvērt dolomīta karjeru

Apes novada dome ir akceptējusi plānoto darbību – potenciālo dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Saulrīti” Apes pagastā un noteikusi daudzus obligātus pasākumus, kas uzņēmumam SIA “Bonus 3” jāveic, lai novērstu vai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi, iedzīvotājiem un viņu īpašumiem.
Uzņēmums Apes novada domē ar pirmo iesniegumu par to, ka vēlas atvērt dolomīta karjeru savā īpašumā “Saulrīti” Apes pagastā, vērsās jau 2010.gada martā. Ņemot vērā iedzīvotāju neapmierinātību un lai izvērtētu iespējamās ietekmes uz vidi, paredzētajai darbībai izstrādāja ietekmes uz vidi novērtējumu, ko nodeva sabiedriskai apspriešanai. Ņemot vērā izteiktos viedokļus, iedzīvotāju iesniegumus, Apes novada domes viedokli, izstrādāja vēl arī ietekmes uz vidi papildināto redakciju. Šā gada 15.janvārī Vides pārraudzības valsts birojs izsniedzis ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, norādot – dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Saulrīti” ir iespējama, bet ar vairākiem nosacījumiem un veicot pasākumus ietekmju mazināšanai uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju īpašumiem.

Vedīs pa citu ceļu
Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju atzīst – šo četru gadu laikā īpašumam “Saulrīti” jau vairākas reizes mainījušies īpašnieki un tagad tas ir uzņēmums SIA “Bonus 3” no Cēsīm. “Sākotnēji bija iedzīvotāju neapmierinātība, bet pašvaldības teritorijas plānojumā “Saulrīti” ir kā iespējamā karjeru zeme, jo tur ir dolomīts. Šobrīd pašvaldībai saskaņā ar likumu vairs nav argumentu, lai liegtu dolomīta ieguvi, arī iedzīvotājiem vairs nebija iebildumu,” saka A.Harju. Viņa norāda - uzņēmums četru gadu laikā veicis visas noteiktās procedūras un izpildījis arī pēdējo nosacījumu no pašvaldības puses, ka jāatrod cits ceļš dolomīta izvešanai, vienojoties ar kādu privātīpašnieku. “Pusotra gada garumā viņi to ir izdarījuši, atpērkot domājamo daļu no privātīpašnieka, guvuši saskaņojumu ar “Latvijas valsts ceļiem” par izvadceļa izeju uz A2 šosejas. Visus iedzīvotāju un pašvaldības nosacījumus viņi ir ietvēruši ietekmes uz vidi novērtējumā un piekrituši, ka monitorings akām un ēkām tiks veikts pat lielākā teritorijā, nekā noteikts noteikumos,” saka A.Harju.

Daudz obligātu nosacījumu
Lai veiktu plānoto darbību, uzņēmumam būs jāīsteno daudzi nosacījumi. Piemēram, karjera un pievedceļa izveides un ekspluatācijas darbi jāplāno un jārealizē tā, lai nevienā no tuvumā esošo māju teritorijām netiktu pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie trokšņa robežlielumi. No noņemtā grunts slāņa pa karjera perimetru jāizveido 4 līdz 6 metrus augsts zemes valnis, kas kalpos kā trokšņa ekrāns. Karjera izstrādi, dolomīta apstrādi, produkcijas izvešanu drīkstēs veikt tikai no pulksten 7.00 līdz 19.00. Dolomīta ieguve jāuzsāk pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām “Jaunzemi”, “Jaunaugstkalni” un “Dārznieki”. Jāizstrādā un jāsaskaņo spridzināšanas darbu projekts. Dolomīta slāņa uzirdināšana, pielietojot spridzināšanas metodi, jāveic tikai dienā vienā un tajā pašā laikā. Laikus jāsniedz informācija pašvaldībai un iedzīvotājiem par plānotajiem spridzināšanas darbiem karjerā, jāievēro drošības pasākumi. Karjerā atsūknētie ūdeņi jāattīra, to novadīšana nedrīkst pasliktināt ūdens kvalitāti Bērzapurva grāvī un Melnupē. Pirms darbu uzsākšanas sadarbībā ar īpašniekiem jāapseko visi plānotās dolomīta izstrādes depresijas piltuves zonā esošie ūdens apgādes avoti, jānomēra un dokumentāli jāfiksē aku dziļums un ūdens līmenis. Noteikti arī vairāki citi obligāti nosacījumi.
A.Harju norāda – dolomīta izstrāde karjerā sāksies tikai pēc trim četriem gadiem, jo tagad uzņēmumam jāveic daudzi priekšdarbi. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Vienmēr turas augšgalā

  Vienmēr turas augšgalā

  Strautiņu pamatskolas komanda “Strauti-1” marta sākumā Ceļu satiksmes drošības direkcijas konkursa “Gribu būt mobils!” lielajā finālā izcīnīja...

 • Gluži kā “Nāves ēnā”

  Gluži kā “Nāves ēnā”

  Pagājušajā sestdienā ledus gabalu, uz kura atradās apmēram 50 zemledus makšķernieki, vējš iepūta Peipusa ezerā. Cik izdevās noskaidrot, alūksniešu uz...

 • Meklē dziļāk “Alūksnes Ziņās”!

  Norādiet lappusi un raksta nosaukumu, kurā ir šāds teikums:“Tā bija mana kļūda, bet apstākļi visiem vienādi.”Atbildēt var līdz otrdienas pulksten...

 • Visi kopā - “Olysta”

  Visi kopā - “Olysta”

  Šodien pulksten 19.00 Alūksnes pilsētas tautas namā norisināsies deju kolektīvu sadancis “Iedejosim pavasari!”, kurā uzstāsies arī jaunizveidotais...

 • Veselības aprūpei paraksta nabadzības apliecību 2

  Veselības aprūpei paraksta nabadzības apliecību

  Domāju, katrs zina cilvēkus, kuri varētu būt starp vairāk nekā 100 000 valsts iedzīvotāju, kuriem Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtais jaunais...

 • Alūksnes muzejā – “Daba krāso”

  Alūksnes muzejā – “Daba krāso”

  Alūksnes muzejā martā aplūkojama reizē gan neparasta, gan izglītojoša izstāde “Daba krāso”. Tajā apvienotas gan botānikas, gan senā amata –...

 • Izvirza apbalvojumam

  Izvirza apbalvojumam

  Rīt Māriņkalna tautas namā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs Gada balvas kultūrā un sportā - apbalvojumus „Pagodinājums kultūrā” un „Pagodinājums...

 • Parakstās pret ražotni

  Parakstās pret ražotni  1

  Šonedēļ Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB), kā arī Vides un reģionālās attīstības ministrijai iesniegts 1251 alūksnieša paraksts pret SIA...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ Novada dome izsludinās iepirkumu, lai veiktu remontdarbus Alūksnes Jaunajā pilī. Alūksnes muzeja direktore Marita Oldere norāda – šobrīd...