Apes pilsētai – 90

Pierobežas mazpilsēta Ape pilsētas tiesības ieguva 1928.gadā. Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads starp 25 Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošajiem novadiem, savukārt pēc iedzīvotāju skaita tas ir 15.apdzīvotākais reģiona novads. Par godu 90 gadu jubilejai šonedēļ svin  pilsētas svētkus “Satikšanās Apes bānīša stacijā. Cilvēki. Stāsti. Notikumi.”.

Iedzīvotāju skaits
samazinājies
Apes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, tajā ietilpst Apes pilsēta – novada administratīvais centrs, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti. Apes novada domes 2017.gada publiskajā budžeta pārskatā norādīts, ka novadā kopējais iedzīvotāju skaits ir 3684, kas reģistrēts pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2018.gada 1.janvāri. Apes pilsētā reģistrēti 938 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits ir samazinājies - svārstības ietekmē dažādi sociāli ekonomiski faktori, tomēr pašvaldība daudz dara, lai savus cilvēkus šeit noturētu un piesaistītu jaunus.

Īstenos daudzus projektus
Apes novada domes personāla un sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane informē, ka no 2017.gada līdz 2018.gada augustam Apes novads dažādās programmās realizējis projektus, sakārtojot vidi un veidojot novada kopējo attīstību: nostiprinātas Anniņu terases Gaujienā; Trapenē izveidoti hokeja laukuma borti un apgaismojums; Bormaņmuižas parkā veikti dīķa tīrīšanas un labiekārtošanas darbi. “Nobeigumam tuvojas bruģētā laukuma izbūves darbi Skolas ielā 4 Apē, kuru varēs izmantot arī Apes tautas nama apmeklētāji. Projekta “Green Railway” (“Zaļais dzelzceļš”) gaitā tiek attīstītas kādreizējās dzelzceļa līnijas Vidzemē un Dienvidigaunijā - ir veikti tīrīšanas darbi, bijušā dzelzceļa tiltiņa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana; izbūvēts dūņu laukums Gaujienas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; izveidoti pludmales volejbola laukumi Lauka ielā 1 Apē,” stāsta I.Ērmane.
Ape ir pilsēta, kurā projektu realizēšanā iesaista arī iedzīvotājus, radot iespēju dažādām mērķa grupām uzlabot dzīves kvalitāti. “Projektā “Active Age” iedzīvotājiem vecumā virs 55 gadiem organizēja dažādas apmācības. Projektā “Proti un Dari!” motivē jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, izglītoties un apgūt arodu. Tas ir ļoti būtiski – dot iespēju jauniešiem,” uzsver I.Ērmane un piebilst, ka šie nav vienīgie tāda veida projekti.

Bez darba 110 cilvēki
Būtiskākie uzņēmējdarbības virzieni novadā ir mežizstrāde, kokapstrāde, kravu transporta pārvadājumi, lauksaimnieciskā ražošana, mazumtirdzniecība, zivsaimniecība un tūrisms. Vadošā lauksaimniecības nozare novadā ir augkopība un lopkopība. Esošie uzņēmumi veiksmīgi darbojas savās nozarēs un ir labs pamats šo nozaru attīstībai. Tomēr aktuāla problēma ir bezdarbs. “Analizējot mūsu datubāzē pieejamo informāciju, secinu, ka Apes novadā uz 2018.gada 1.augustu ir 110 bezdarbnieki, sievietes - 62, vīrieši – 48. Apes pilsētā, pagastā ir 49 bez darba esoši cilvēki, Virešu pagastā – 17, Gaujienas pagastā – 19, Trapenes pagastā – 25,” informē Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāles nodarbinātības aģente Marina Petrosjana.

Lepnums par absolventiem
Pēc nozīmīgām izmaiņām izglītības iestāžu statusos Apes novadā izlaidumus svinēja Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā un Gaujienas internātpamatskolā. “Novadā vienīgo vidējās izglītības iestādi absolvēja 3 jaunieši, bet 9.klasi Apē - 13, tajā skaitā arī tie, kuri mācības Apē turpināja pēc Trapenes pamatskolas reorganizācijas par sākumskolu un Vidagas Sikšņu pamatskolas pievienošanas Apes vidusskolai. Gaujienas pamatskolu beidza 8, bet internātskolu – 6 devītklasnieki,” stāsta Apes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe.
Pagājušajā mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību Alūksnes mūzikas skolā apguva 41 bērns, bet 8.klasi beidza viens. Gaujienas mūzikas un mākslas skolā mācījās 68 audzēkņi, no tiem 21 apguva mūzikas programmas, bet 47 – vizuāli plastiskās mākslas programmas. Izlaidumu svinēja viens mākslas un viens mūzikas programmas absolvents. “Lepojamies ar savu skolu absolventiem. Daudzi gadu no gada uzrāda labus rezultātus eksāmenos, olimpiādēs un konkursos, par ko saņem atzinības, gan veiksmīgi uzsāk studijas augstāko mācību iestāžu budžeta grupās, saņemot Vītolu fonda un citu atbalstītāju stipendijas,” uzsver G.Ļuļe.

Samazinājies laulību skaits
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Indriksone informē, ka Apes novadā līdz 15.augustam ir reģistrēti 28 jaundzimušie - 13 meitenes un 15 zēni. Apē piedzimuši 13 bērni, Gaujienā – 8, Trapenē – 2, Virešos – 5. “Diemžēl samazinājies reģistrēto laulību skaits. 2017.gadā bija 18 laulības, bet šogad tikai 9 laulības. 2018.gada vasaras – rudens periodā saņemti trīs pieteikumi,” stāsta I.Indriksone un piebilst, ka ir arī trīs ieraksti par laulības šķiršanu. Aizsaulē aizgājuši 25 cilvēki.Esmu no Apes!
“Skola, ugunsdzēsēju depo, kultūras nams, dome, pasts, veikali, slidotava, sporta laukums un arī parks - tās ir vietas, kurām jābūt katrā pilsētā. Bet šo vietu būtību un dvēseli rada iedzīvotāji, kuri  ikdienā strādā un dzīvo mūsu mazajā, mīļajā Apē. Tas ir galvenais, kas nosaka to, ka katru nedēļas nogali vēlos pavadīt Apē. Šeit ir mierīga, sakārtota vide, kurā atpūšos ar ģimeni, izbaudot baskāju pastaigas pa pilsētu un tās apkaimi. Kad man kāds jautā -“no kurienes tu?”, es lepni atbildu - “esmu no Apes”!”, uzsver apenietis Armands Kalniņš.


Maza, bet skaista pilsēta
Mīļš var būt tikai tas, kas ir pazīstams. Apenietei Astrai Bindei visas vietas Apes pusē ir mīļas un tuvas. “Mani īpaši priecē saulainie priežu meži, Vaidavas upes krasti augšpus Grūbes, kas izstaigāti un izpētīti jau no bērnu dienām,” stāsta A.Binde. Viņai Ape ir dzimtā pilsēta - maza, bet skaista. “Tā ir vieta, kur strādāju un netālu no tās, laukos, arī dzīvoju. Vieta ar darbīgiem, radošiem, neatlaidīgiem cilvēkiem. Pilsēta ar visīsāko nosaukumu Latvijā. Motokrosa, puķu un dolomīta pilsēta. Es vēlētos, lai šeit vairāk tiktu radītas normāli apmaksātas darba vietas un cilvēkiem nebūtu jābrauc strādāt citur. Apē ir labas iespējas izglītībai bērniem un skolēniem, kā arī patīkama dzīve pensionāriem, toties darbaspējīgiem cilvēkiem darbu atrast nav viegli,” secina apeniete.
Viņa ir tūrisma darba organizatore Apē, tāpēc izveidojušies novērojumi. “Pirmo reizi atbraucot uz Api, tūristi bieži vien ir neviltoti pārsteigti, cik daudz mazajā pilsētā ir ko redzēt. Lielu interesi izraisa dabas objekti – Raganu klintis, Dzenīšu dižvītols, savdabīgā Sīkzaru priede. Iecienīta ir 1,5 km Vaidavas dabas un izziņas  taka. Vēstures cienītāji apmeklē Elīnas Zālītes memoriālo māju un citu novadnieku piemiņas vietas,” saka A.Binde un izceļ pilsētas savdabīgo vēsturisko centru -  bruģēto Pasta ielu, kā arī baznīcu, kas ir viena no jaunākajām Latvijā.

Citu datumu laikraksti

 • Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Dāsna vasara, samtainas naktis pēc tveicīgām dienām. Debesis satumst, un parādās augusta zvaigznes, iespējams, pat zvaigžņu lietus. Nu ir visīstākais...

 • Baltijas ceļa atceres diena

  Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 23.augustā notiks Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums. Ierasts, ka, atceroties šo Latvijas neatkarības...

 • Uz salidojumu aicina Alūksnes bērnudārza audzēkņus

  Alūksniete Zigrīda Sināte aicina uz sirsnīgu satikšanos kādreizējā Alūksnes pilsētas 1.bērnudārza audzēkņus, kuriem viņa ir bijusi audzinātāja laika...

 • Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Svētki ir visnotaļ vienkārša padarīšana, ja skatāmies uz tiem, neiedziļinoties detaļās. Tas ir notikums, kurā kāda sabiedrības daļa tiek labi...

 • Nepilngadīgo noziedzība

  Likums paredz, ka bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīviem pārkāpumiem primāri jāpiemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi,...

 • Pilsēta jāsāk kopt jau pie robežas

  Paldies par jaukajiem un skaistajiem Alūksnes pilsētas svētkiem! Paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki notiktu un izdotos! Alūksnes pilsēta ir...

 • Pilsētai svētkos

  Mūsu skaistā miera osta Alūksne atkal svin svētkus, pulcējot alūksniešus un novadniekus, ļaujot piedzīvot priecīgu atkalredzēšanos. Un mēs,...

 • Lepni par savu pilsētu

  Alūksne kļūst sirdij tuvāka ik dienu, un šī apjausma savu augstāko punktu sasniegs tieši pilsētas svētku laikā. Kas noticis kopš aizvadītajiem...

 • Alūksnes pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

  Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 3. līdz 5.augustam - Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā notiekošos pārbūves darbus, satiksmei ir...