Aplīgošanas dziesmas

Ir noslēdzies "Alūksnes Ziņu" rīkotais aplīgošanas dziesmu konkurss.

Ir noslēdzies "Alūksnes Ziņu" rīkotais aplīgošanas dziesmu konkurss. Balvas - grāmatiņas - "Alūksnes Ziņu" birojā var saņemt Ruta Birzniece, Māra Svārupe un folkloras kopa "Jaunlaicene". Paldies visiem, kas iesūtīja aplīgošanas dziesmas. Šodien publicējām, mūsuprāt, labākās no tām.
Veclaicenē augsti kalni, līgo, līgo!
Ekskursantiem aplipuši, līgo!
Tie nebija ekskursanti, līgo, līgo!
Tie bij kurmju rakumiņi, līgo!
Mārkalniešiem lielas mājas, līgo,
līgo!
Kas tur dzīvo - labi klājas, līgo!
Visi četri vēji svilpo, līgo, līgo!
Un pa stāviem naski cilpo, līgo!
Virešos cits citu dīda, līgo, līgo!
Projektiņus arī bīda, līgo!
Tautas nama lielā ēka, līgo, līgo!
Varbūt pieņemsies tad spēkā, līgo!
Trapenieši čakli rāva, līgo, līgo!
Burmaņmuižu pucēdami, līgo!
Libert’ Jānis slaistus kāva, līgo, līgo!
Kas gulēja slinkodami, līgo!
Aiz mežiem(i), aiz siliem(i), līgo, līgo!
Darbos labos zeme sauca, līgo!
Kartupeļi, zemenītes, līgo, līgo!
Ilzeniešiem prātus jauca, līgo!
Gaujienieši lustes mīlē, līgo, līgo!
Visu cauru vasariņu līgo,
Tie uz smilteniešiem cielē, līgo, līgo!
Ka tik nebirst asariņa, līgo!
Zeltiņos dzimst Hugo Diegs, līgo,
līgo!
Par to zeltiniešiem prieks, līgo!
Turpina tie taisīt jokus, līgo, līgo!
Atdarinot mālderspokus, līgo!
Kalncempieši tie nav nieki, līgo,
līgo!
Katru rudeni tur prieki, līgo!
Kuļ tie, maļ un bīdelē(i), līgo, līgo!
Veči neguļ sienmalē(i), līgo!
Sauleskalns un Annas muiža, līgo,
līgo!
Un pa vidu annenieši, līgo!
Pucē klubu, pulē halli, līgo, līgo!
Neceriet, ka lūgs uz balli, līgo, līgo!
Kādreiz Jaunanna bij V ārna, līgo,
līgo!
Tagad trekna, bija kārna, līgo!
Šiverē tur kuražīgi, līgo, līgo!
Viesus "medī" nemitīgi, līgo!
Vārdu Maliena kas valkā, līgo, līgo!
Maciņš jāņem drīz būs talkā, līgo!
Viktors visiem saka droši, līgo, līgo!
Maksāsiet jūs drīz(i) koši, līgo!
Liepnēnieši lielījās(i), līgo, līgo!
Daiļas meitas audzinātas, līgo!
Čangalietes, čiulenietes, līgo, līgo!
Puišiem jābrauc precībās(i), līgo!
Klausātiesi mālupieši, līgo, līgo!
Kā jums visu gadu gāja, līgo!
Uzbūvēta sporta halle, līgo, līgo!
Nav neviena sportotāja, līgo!
Jaunalūksnei plašas zemes, līgo,
līgo!
Nevar pāri pārredzēti, līgo!
Nevar pāri pārredzēti, līgo, līgo!
Visas auga atmatā(i), līgo!
Slikti gāja, slikti gāja, līgo, līgo!
Alsviķiešu puisēniem(i), līgo!
Strautiņos(i) pirkstgaliņis, līgo, līgo!
Karvā papēd’s atsitās(i), līgo!
Iestādīja ozoliņus, līgo, līgo!
Robežiņas maliņā(i), līgo!
Lai zināja pededzieši, līgo, līgo!
Kuplus Jāņu vainadziņus, līgo!
Kas tur kliedza, kas tur brēca, līgo,
līgo!
Pašā Jāņu vakarā(i), līgo!
Tās bij daiļās ziemerietes, līgo, līgo!
Līgo dziesmu dziedātājas, līgo!
Apenieši, sābrenieši, līgo, līgo!
Dzied Vaidavas maliņā(i), līgo!
Grib tie savu lielpilsētu, līgo, līgo!
Tādēļ pucē, slauka sētu, līgo!
Lustīgam(i) man dzīvot
Liela ciema draudzītē,
Ja lustīgi nedzīvoju,
Visi mina kājiņām.
Alūksniešos vecas meitas, līgo,
līgo!
Tās pirtī nemazgājās, līgo!
Rītu līs silts lietiņš, līgo, līgo!
Tas tās meitas nomazgās, līgo!
Zaķīts Jāni nospārdīja, līgo, līgo!
Ar pakaļas kājiņām, līgo!
Es gribēju glābt(i) iet, līgo, līgo!
Aiz smiekliem nevarēju, līgo!
Meitas, meitas, ko dziediet, līgo,
līgo!
Jums dziedāt(i) neveicās(i), līgo!
Jums mēlītes izkaltušas, līgo, līgo!
Ar puišiem(i) rubājoti, līgo!
Kas tos rudzus novārtīja, līgo, līgo!
Pašā Jāņu vakarā, līgo!
Jāņabērni novārtīj’š(i), līgo, līgo!
Pašu Jāni meklēdami, līgo!
Viss bij’ velti, viss bij’ velti, līgo, līgo!
Ko cerēju Jāņu nakti, līgo!
Jāņu nakti pieci, seši, līgo, līgo!
Nāk rudenis, nav neviena, līgo!
Auksti šogad nāca Jāņi,
Pērkoni un lietus blāķi, līgo!
Krusa un vēl zibentiņi,
Visi krietni nosaluši, līgo!
Sandra stūrē drošu roku
Pašvaldību Alsviķos:
Lielus, mazus kopā savāc,
Katram darbu piemeklē.
Krūmus cērt un kokus zāģē,
Verot logu Eiropā.
Naudu rēķināt tā pieprot
Tā, lai visiem labums iznāk.
Vienam jauns ir jums virs galvas,
Otram jauna grīda rodas.
Zaļos zāle, ziedēs puķes,
Ja vien paši būsim čakli.
"Točkas" izrausim kā nātri,
Lai tik "poliči" nāk talkā.
Deputātiem paldies sakām,
Ka tie līdzi darbojas.
Klausieties, jūs, čakli bērni,
Visi - meitenes un zēni!
Nedarītie darbi gaida,
Signālus par sevi raida.
Klāt ir silta vasariņa,
Nebirst vairs ne asariņa,
Esam tagad visi brīvi,
Gribam atsākt darba dzīvi.
Aicinājums visiem jums
Sanākt kopā arī mums.
Kalsim atkal jaunus plānus,
Lai var svinēt gaišus Jāņus!

Citu datumu laikraksti

 • Upe

  - Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies nelaimē! - Anda sabiedēta teic, ienākusi kambarī. - Par ko tā?15. - Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies...

 • Bez vīzas uz Serbiju un Melnkalni

  31.maijā ir stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Serbiju un Melnkalni.31.maijā ir stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Serbiju un...

 • Izmaiņas tehniskās apskates kārtībā kravas automobiļiem un autobusiem

  No 1.jūlija mainīs kārtību, kādā jāveic periodisko valsts tehnisko apskati kravas automobiļiem ar pilno masu virs 16 000 kilogramiem, piekabēm un...

 • ES un TU

  Sveiki, lasītāj! Tas, ko tu tagad turi rokās, nav kārtējais reklāmas pielikums vai politiskās partijas uzsaukums.Sveiki, lasītāj! Tas, ko tu tagad...

 • Noslēdzas dārzu stādīšanas akcija Latvijā

  Maija beigās Salacgrīvā ar politiķu, ekspertu ES jautājumos, pašvaldības pārstāvju, vietējo iedzīvotāju, kā arī pūtēju orķestra dalību noslēdzās...

 • Latvijas izglītība nepaliks nomaļus

  ES ir tepat mums blakus, un to mēs ikdienā izjūtam uz katra soļa: vides standartu piemērošanā, kvalitatīvākas pārvaldes ieviešanā, lauksaimniecības...

 • Mīts: Eiropas Savienībā nosaka garāku darba laiku

  - Eiropas Savienībā Darba laika direktīvā ir noteikts lielāks stundu skaits nekā Latvijas Darba likumā. Tas taču nozīmē, ka pēc pievienošanās Eiropas...

 • Piedāvā pasākumus dažādām gaumēm

  Piemiņas pasākumi. 14.jūnijā pulksten 10.00 Alūksnē Komunistiskā genocīda upuru atcerei notiks piemiņas brīdis pie Mātes tēla.Piemiņas...

 • Ja nākamajā rītā ir slikti

  Ir izlaidumu un tūlīt arī - Jāņu laiks. Starp smaržojošiem ziediem un pīpenēm. Bet reizēm nākamajā dienā pēc kārtīgas lustēšanās ir nedaudz grūti un...