Apmeklētājus pieņem katru dienu

Alūksnes rajona padomes augusta sēdē apstiprināja Alūksnes rajona pašvaldības saistošos noteikumus “Alūksnes rajona pašvaldības nolikums”.

Alūksnes rajona padomes augusta sēdē apstiprināja Alūksnes rajona pašvaldības saistošos noteikumus "Alūksnes rajona pašvaldības nolikums".
"Ir veikts darbs, lai juristu izstrādāto nolikuma paraugu pielāgotu Alūksnes rajona padomes darba specifikai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo nolikumu ir veiktas būtiskas izmaiņas saistībā ar administratīvo aktu izskatīšanas un pārsūdzēšanas kārtību," stāsta Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe.
Nolikumā ir atrunāta arī iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtība. Padomes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ir noteikts pieņemšanas laiks katra mēneša pēdējā trešdienā no pulksten 13.00 līdz 14.00 rajona padomes telpās. Savukārt padomes izpilddirektors, administrācijas darbinieki, kā arī pašvaldību iestāžu vadītāji pieņem apmeklētājus padomes darba laikā visās darbdienās. "Mēs nevaram ierobežot apmeklētāju pieņemšanas dienas un laiku, jo rajona iedzīvotāji uz Alūksni var atbraukt, kad viņi to var izdarīt, tādēļ administrācijas darbinieki apmeklētājus pieņem katru dienu," saka G.Ļuļe.

Citu datumu laikraksti