Aprēķinot piemaksas, tiks ņems vērā darba stāžs

Labklājības ministrija informē, ka plānotās ikmēneša piemaksas pie vecuma pensijas mazo pensiju saņēmējiem tiks aprēķinātas, ņemot vērā arī pensionāra apdrošināšanas jeb darba stāžu.

Labklājības ministrija (LM) informē, ka plānotās ikmēneša piemaksas pie vecuma pensijas mazo pensiju saņēmējiem tiks aprēķinātas, ņemot vērā arī pensionāra apdrošināšanas jeb darba stāžu.
"Aprēķinot plānotās piemaksas pie mazajām pensijām, tiks ņemts vērā darba stāžs līdz 1996. gadam, tas ir pielīdzināts apdrošināšanas stāžam," skaidro labklājības ministre Dagnija Staķe.
Labklājības ministre norāda, ka daudzi Aizputes pensionāri, ar kuriem viņa tikās reģionālajā vizītē, esot uztraukušies vai viņu darba stāžs ir tas pats likuma grozījumā minētais apdrošināšanas stāžs.
LM speciālisti uzsver, ka valstī notiekošajā sociālajā reformā 1996.gada 1.janvārī stājās spēkā likums "Par valsts pensijām", turpmāk valsts pensiju piešķiršana un to apmēru noteikšana ir balstīta uz sociālās apdrošināšanas principiem, tas ir, pensiju apmērs vistiešākajā mērā ir saistīts ar sociāli apdrošināto personu veikto sociālās apdrošināšanas iemaksu apjomu. Līdz ar to darbs un tam pielīdzinātie periodi, kuru laikā tika veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, veido apdrošināšanas stāžu.
Darba stāžs, kas uzkrāts līdz sociālās apdrošināšanas sistēmas ieviešanai, tiek pielīdzināts apdrošināšanas stāžam. Piemēram, ja personai pensija piešķirta 1994. gadā ar 34 gadu lielu darba stāžu, kas uzkrāts līdz pensijas piešķiršanai, tad viņas darba stāžs šobrīd tiek pielīdzināts 34 gadu lielam apdrošināšanas stāžam.
Ministre D.Staķe uzsver, ka pensionāriem nav pamata uztraukumam, ka termins "apdrošināšanas stāžs" ierobežo viņu iespējas saņemt lielāku piemaksu pie pensijas nekā termins "darba stāžs".
Paredzēts, ka piemaksas apmērs pie mazajām pensijām būs atkarīgs no apdrošināšanas stāža, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.decembrim. Piemaksas noteikšanai tiks ņemti vērā tie apdrošināšanas stāža gadi, kas tika rēķināti pensijas piešķiršanai (pārrēķināšanai).
Atgādinām, ka LM piedāvātie grozījumi likumā "Par valsts pensijām" paredz ar 2006.gada 1.janvāri noteikt ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas mazo pensiju saņēmējiem, ņemot vērā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta iespējas. Vidējā piemaksa pie vecuma pensijas 2006. gadā pensionāriem, kuru pensija nav lielāka par 105 latiem un kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, varētu sasniegt apmēram 6,63 latus, tam nākamajā gadā būtu nepieciešami apmēram 30 miljoni latu.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...