Apstiprina iepirkuma komisiju

Gaujienas pagasta padomes sēdē deputāti izdarīja grozījumus pašvaldības pamatbudžetā un apstiprināja Gaujienas pagasta padomes nolikumu.

Gaujienas pagasta padomes sēdē deputāti izdarīja grozījumus pašvaldības pamatbudžetā un apstiprināja Gaujienas pagasta padomes nolikumu.
"Apstiprināja iepirkuma komisiju piecu cilvēku sastāvā projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Gaujienas pagasta Gaujienas muižas kompleksā"," informē Gaujienas pagasta padomes sekretāre Inese Lukjanoviča.
Sēdē astoņām ģimenēm piešķīra trūcīgās ģimenes statusu un desmit ģimenēm - sociālo pabalstu. Tam atvēlēti vairāk nekā 530 lati. I.Lukjanoviča skaidro, ka visvairāk līdzekļu nākas atvēlēt maksas par ēdināšanu segšanai skolā un pirmsskolas izglītības iestādē.
Deputāti nolēma piešķirt lietošanā zemi 1,8 hektārus no valsts rezerves zemes, atteicās no pirmpirkuma tiesībām zemes īpašumam, diviem nekustamajiem īpašumiem nolēma mainīt nosaukumu, kā arī noteica nekustamo īpašumu lietošanas mērķus diviem īpašumiem.

Citu datumu laikraksti