Apstiprina jaunus noteikumus teritoriju un būvju uzturēšanai

Apes novada dome oktobrī apstiprinājusi jaunus pašvaldības domes saistošos noteikumus “Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu Apes novadā”.
Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane klāsta - noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā uzturami un kopjami nekustamie īpašumi un tiem piegulošās teritorijas un būves Apes novada teritorijā.
“Atšķirībā no spēkā esošajiem Apes novada domes 2011.gada 24.februārī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem “Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā”, jaunajos saistošajos noteikumos plānots noteikt prasības būvju fasādēm pilsētvides ainavas uzturēšanai, apstādījumu ierīkošanas, kopšanas, uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību un gadījumus, kad rīkojama publiskā apspriešana, un publiskās apspriešanas procedūras kārtību,” skaidro I.Ērmane.
Līdz ar jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Apes novada domes saistošie noteikumi „Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā” un Apes novada domes 2012.gada 29.novembrī pieņemtie saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Apes novadā”.
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nebūs izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums nebūs saņemts, saistošie noteikumi tiks publicēti Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes Novada Ziņas” un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

— Linda Līdaka

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē – 54 jaunas darbavietas 3

  Alūksnē – 54 jaunas darbavietas

  Turpinās no 1.lappusesŠonedēļ Alūksnē savu darbību uzsāka uzņēmums SIA “efn Nord”, kura pārstāvji septembra beigās uz tikšanos aicināja iedzīvotājus,...

 • Alūksne īsumā

  Apes novads ◆ 31.oktobrī Apes novadā kāds vīrietis uzglabājis 12 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Vīrietim noformēts administratīvā...

 • Alūksnē attīsta rūpnieciskās apbūves zonu

  Alūksnē šoruden uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2....