Apstiprina konkursa - skates nolikumu

Gaujienas pagasta padomes sēdē apstiprināja 2005.gada publisko pārskatu un nolikumu par konkursu - skati “Gaujiena 2005”, kas noritēs tāpat kā iepriekšējos gados.

Gaujienas pagasta padomes sēdē apstiprināja 2005.gada publisko pārskatu un nolikumu par konkursu - skati "Gaujiena 2005", kas noritēs tāpat kā iepriekšējos gados. Par to informē Gaujienas pagasta padomes sekretāre Inese Lukjanoviča.
Sēdē apstiprināja zemes īpašuma nosaukuma maiņu sakarā ar reģistrāciju zemesgrāmatā, samazināja lietošanā piešķiramo zemi un maksu likumā noteiktajā kārtībā par zemes izpirkšanu, kā arī piešķīra zemi lietošanā no valsts rezerves zemes. Deputāti nolēma atmaksāt izdevumus par autobusa biļetēm skolēniem, lai nokļūtu skolā.
"Pieņēma lēmumu par saimniecības ēkas rekonstrukciju par dzīvojamo ēku," stāsta sekretāre. Deputāti piešķīra arī trūcīgās ģimenes statusu un pabalstus.

Citu datumu laikraksti

  • Ģimenes autobuss brauc kalnup

    Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

  • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

    Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

  • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

    Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...