Apstiprina nolikumu par Atzinības rakstiem

Ņemot vērā Alūksnes rajona izglītības darbinieku ieteikumus, ir izstrādāts un apstiprināts nolikums par Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu piešķiršanu.

Ņemot vērā Alūksnes rajona izglītības darbinieku ieteikumus, ir izstrādāts un apstiprināts nolikums par Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu piešķiršanu.
Ir noteiktas astoņas kategorijas, par ko rajona izglītības darbiniekiem varēs piešķirt Atzinības rakstu. Piemēram, par radošu pedagoģisko darbību; sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā; ieguldījumu skolēnu sagatavošanai olimpiādēm; veiksmīgu darbu bērnu un jauniešu estētiskajā audzināšanā; par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jaunatni, ārpusstundu aktivitātēm un citos gadījumos.
Skolēniem, audzēkņiem un studentiem Atzinības rakstu varēs piešķirt par nozīmīgiem sasniegumiem mācību priekšmetu apguvē; par sasniegumiem olimpiādēs; sasniegumiem skolēnu zinātnisko darbu izstrādē un par aktīvu līdzdalību rajona sabiedriskajā dzīvē, ārpusskolas un jaunatnes pasākumu organizēšanā.
Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki šādu Atzinības rakstu varēs saņemt par ilggadēju sadarbību, radošu darbību un ieguldījumu izglītības attīstībā; par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā; par ieguldījumu starptautiskās un valsts nozīmes sadarbības veicināšanā. Izglītības iestādei - nozīmīgās darba jubilejās; par rajona, novada un valsts nozīmes pasākumu organizēšanu un popularizēšanu; par augstiem sasniegumiem izglītības iestādes akreditācijā; par veiksmīgu sadarbību ar vecākiem; sasniegumiem pagasta, pilsētas kultūras un sporta tradīciju pilnveidošanā.
Nolikums paredz, ka Atzinības rakstu pasniedz svinīgā pasākumā. Pretendentus apbalvošanai var ieteikt izglītības iestāžu skolas padome, sabiedriskās organizācijas, pilsētu domes un pagastu padomes, skolēnu domes, vecāku padomes, mācību priekšmetu metodiskās apvienības un pedagoģiskās padomes.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...