Apstiprina nolikumu par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā

Ir apstiprināts nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā.

Ir apstiprināts nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā.
Licencētā makšķerēšana ieviesta, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā un tā sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.
Iedzīvotāji var makšķerēt visā Alūksnes ezera platībā, izņemot 50 metru rādiusu ezerā ap Alūksnes upes izteku un pašā upes iztekā līdz aizsprostam. Makšķerēt drīkst no krasta, izmantojot 10 metru tauvas joslu vai iebrienot; no laivas vai citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem; no ledus. Savukārt aizliegta jebkura veida makšķerēšana, spiningošana (velcēšana) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 16. līdz 30.aprīlim.
Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā atļauta, tikai iegādājoties kādu no licencēm. Dienas licence, izņemot maijā makšķerēšanai no laivas, maksā vienu latu; mēneša licence, izņemot maijā makšķerēšanai no laivas - divus latus; sezonas licence makšķerēšanai no 1.maija līdz 31.oktobrim, izņemot maijā makšķerēšanai no laivas - piecus latus; sezonas licence makšķerēšanai no 1.novembra līdz 30.aprīlim, izņemot makšķerēšanu no laivas laikā no 16. līdz 30.aprīlim - piecus latus; gada licence, izņemot maijā makšķerēšanai no laivas - deviņus latus.
Makšķerēšanas, spiningošanas mēneša licence no laivas vai citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam maksā 15 latus, bet dienas licence - trīs latus. Gada, sezonas (makšķerēšanai no 1.maija līdz 31.oktobrim), mēneša un dienas licences maijā dod tiesības to īpašniekiem makšķerēt tikai no krasta.
Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem Alūksnes ezerā atļauts makšķerēt bez licences, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai invaliditātes apliecību. Bez licences drīkst makšķerēt arī Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī politiski represētās personas, uzrādot personību apliecinošu dokumentu.
No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājam katru ceturksni 30 procenti jāpārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai, bet 70 procentus no kopējās iegūtās summas izlieto zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.
Licences var iegādāties pašvaldību aģentūrā "ALJA", degvielas uzpildes stacijā "Virši-A" un veikalā "Pie Zvejnieka". Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī un ir spēkā trīs gadus.

Citu datumu laikraksti

 • Desmit jaunieši saņem Latvijas pilsonību

  Alūksnieši: lepojas ar ievērojamiem cilvēkiem tuvās un tālās mājās.Alūksnieši: lepojas ar ievērojamiem cilvēkiem tuvās un tālās mājās Alūksnes rajona...

 • Vidusskolā būs integrētā nedēļa

  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā projektā “Comenius” 1. līdz 4.klasei risināsies integrētā nedēļa “Pasaka par Zaļo karaļvalsti”.Ojāra Vācieša...

 • Pirmo reizi tiksies rajona dāmu klubiņi

  Pirmo reizi Alūksnes rajona dāmu klubiņiem būs kopīgs pasākums, ko rīkos Kolberģa dāmu klubiņš “Ciemos pie Benitas”.Pirmo reizi Alūksnes rajona dāmu...

 • Laimi saskata lietu kārtībā

  Apeniete Diāna Liepiņa spriež, ka nevar būt neapmierināta ar savu dzīvi. Pasaule ir nedaudz iepazīta, arī cilvēki gan šajā pusē, gan citos...

 • 18.novembris kļūst arvien populārāks

  Pagājušajā ceturtdienā Latvijas valsts atzīmēja proklamēšanas 86. gadadienu. Kā apgalvo masu saziņas līdzekļi, 18.novembra svētki arvien vairāk...

 • Būs rajona olimpiāde angļu valodā

  Trešdien, 24. novembrī, notiks Alūksnes rajona angļu valodas olimpiāde 8., 11. un 12.klašu audzēkņiem.Trešdien, 24. novembrī, notiks Alūksnes rajona...