Apstiprināta pagaidu kārtība licences izsniegšanai uzņēmējdarbībai būvniecībā

1.februāra MK sēdē tika akceptēti EM izstrādātie MK noteikumi “Pagaidu kārtība, kādā izsniedzamas licences uzņēmējdarbībai būvniecībā”, kas nosaka pagaidu kārtību, kādā juridiskajām personām tiek izsniegta licence komercdarbībai būvniecībā.

1.februāra Ministru kabineta sēdē tika akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie MK noteikumi "Pagaidu kārtība, kādā izsniedzamas licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) būvniecībā", kas nosaka pagaidu kārtību, kādā juridiskajām personām tiek izsniegta licence komercdarbībai būvniecībā.
Atšķirībā no agrāk noteiktās kārtības licencēšanai būvniecībā, jaunajā pagaidu kārtībā licences saņemšanai samazināts iesniedzamo dokumentu skaits.
Juridiskā persona var saņemt licenci, ja pie tās strādā vismaz viens darbinieks, kuram ir patstāvīgas prakses tiesības; un ja juridiskās personas darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilst Darba aizsardzības likumam.
Licenci izsniedz Ekonomikas ministrija. Lai saņemtu licenci, juridiskā persona iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju un citus šajā pagaidu kārtībā noteiktos dokumentus. Ekonomikas ministrijas Licencēšanas komisija 30 dienu laikā no visu iesnieguma dokumentu saņemšanas dienas izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju sakarā ar darbības termiņa pagarināšanu, pārreģistrāciju sakarā ar izmaiņām licences nosacījumos vai atteikumu. Licenci izsniedz vai pārreģistrē uz vienu gadu.
Licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt licenci, ja tiek konstatēts, ka tās turētājs savā darbībā pārkāpis būvniecību regulējošus normatīvos aktus, kuru rezultātā nodarīts kaitējums cilvēku, dzīvnieku dzīvībai, veselībai, videi vai sabiedrības drošībai; ja tās turētājs iesniedz iesniegumu par komercdarbības būvniecībā izbeigšanu; kā arī ja licences saņemšanai iesniegtas nepatiesas ziņas.
Kāpēc bija jāizstrādā šī pagaidu kārtība? 2004.gada 9.novembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" ar lūgumu Saeimai atzīt likumprojektu par steidzamu. Likumprojekts paredz atcelt uzņēmējdarbības būvniecībā licencēšanu un ieviest Būvkomersantu reģistru. 2004.gada 22.decembrī Saeima 1.lasījumā izskatīja grozījumus Būvniecības likumā, taču nepieņēma lēmumu atzīt likumprojektu par steidzamu.
2005.gada 1.janvārī zaudēja spēku Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumi nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi", saskaņā ar kuriem Ekonomikas ministrija līdz 2004.gada beigām juridiskajām personām piešķīra licences uzņēmējdarbībai būvniecībā. Savukārt grozījumi Būvniecības likumā līdz šim laikam Saeimā pieņemti netika.
Ņemot vērā iepriekš minēto, bija jānosaka pagaidu kārtība, kādā izsniegt licences uzņēmējdarbībai būvniecībā, kas būs spēkā līdz grozījumu Būvniecības likumā pieņemšanai un attiecīgu jaunu Ministru kabineta noteikumu saskaņošanai un apstiprināšanai.
Ar MK noteikumiem "Pagaidu kārtība, kādā izsniedzamas licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) būvniecībā" Jūs varat iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā (www.em.gov.lv), sadaļā Darbības jomas / Būvniecība.

Citu datumu laikraksti

 • Ir radīti, lai būtu viens otram blakus

  Kas cilvēka dzīvē kļūst par galveno prioritāti, kad darba mūžs ir aiz muguras, bērni izauguši un radījuši iespēju priecāties par mazbērniem.Kas...

 • Turpinās konkurss “Veselā miesā vesels gars”

  Turpinot konkursu “Veselā miesā vesels gars”, ko rīko Alūksnes rajona tūrisma darbinieki sadarbībā ar vietējiem laikrakstiem, šodien publicējam...

 • Daļu zāļu kompensēs

  Ar šā gada 1.janvāri Veselības ministrija nolēmusi daļu līdz šim centralizēti iepērkamo onkoloģisko un hematoloģisko medikamentu (tos slimnieki...

 • Par studentu zinātnisko darbu konkursu

  Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu.Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu...

 • Specializēs zemessardzes bataljonu

  Uz Zemessardzes 31. bataljona bāzes veidos Zemessardzes 31. bataljonu aizsardzībai pret masu iznīcināšanas ieročiem.Uz Zemessardzes 31. (Balvu)...

 • Lems par divu miljonu latu kompensāciju

  Šodien, 25.janvārī, valdība lems par divu miljonu latu piešķiršanu pašvaldībām, lai kompensētu vētras radīto postījumu novēršanā iztērētos...