Apzinās piesārņotas vietas mežos

Tradicionālajās Meža dienās šogad īpaša uzmanība veltīta mežu atjaunošanai un jaunaudžu kopšanai.

Tradicionālajās Meža dienās šogad īpaša uzmanība veltīta mežu atjaunošanai un jaunaudžu kopšanai. Tās norit ar devīzi "Kopts mežs koptā vidē!".
"Par šo tēmu katrā no Alūksnes rajona mežniecībām būs semināri mežu īpašniekiem un citiem interesentiem. Semināru dalībnieki varēs gūt praktiskas iemaņas jaunaudžu kopšanā un saņemt attiecīgu bukletu," laikrakstam stāsta Alūksnes virsmežniecības inženieris - konsultants Gvido Reismanis.
Pērnā gada rezultāti liecina, ka Latvijā uzstādīts atjaunoto mežu platību rekords, tajā vislielāko ieguldījumu devuši privāto mežu īpašnieki. Viņi kopumā izveidojuši 18,7 tūkstošus hektāru jauna meža, paveicot dubultlielāku darbu salīdzinājumā ar 2002.gadu. Plānots, ka pēc Lieldienām semināri notiks Jaunalūksnes, Jaunannas, Mālupes, Malienas, Kalncempju un Virešu pagastā. Tie turpināsies mežniecībās līdz aprīļa nogalei. Par semināru norises vietu un laiku vislabāk interesēties mežniecībās.
Meža dienās izsludināta arī akcija "Mežā atkritumiem vairs nav vietas!", tās laikā mežniecību darbinieki kopīgi ar rajona skolu audzēkņiem apzinās ar atkritumiem piesārņotās vietas mežos.
"Šādas vietas atzīmēs kartē, viena no tām tiks sakopta. Pēc tam tajā paredzēts uzlikt norādi, ka atkritumus aizliegts izgāzt. Uz tās būs rakstīts, kas to sakopis," uzsver G.Reismanis.
Akcijas rīkotāji veidos arī fotomateriālu, kas apliecinās, kāda šī vieta izskatījās pirms un pēc sakopšanas. Alūksnes rajonā pirmās akcijas aktivitātes paredzētas 14.aprīlī, kad Malienas pamatskolas 6. līdz 8.klašu skolēni sakops meža ceļmalas pašvaldībai piederošā mežā.
Akcija noslēgsies 25.maijā. Akcijas rezultāts apliecinās, cik piesārņoti ir Latvijas meži. Kopumā būs sakoptas apmēram 200 vietas. Būs arī preses konference, kurā varēs iepazīties ar paveikto un rezumēt mežsaimnieku viedokli, kā risināt atkritumu problēmu mežos.

Citu datumu laikraksti

 • Būs vieglāk pārvietoties

  Arodapmācības un rehabilitācijas centrā “Alsviķi” ir ierīkots pacēlājs. Tas dod iespēju pieciem skolas audzēkņiem patstāvīgi bez citu palīdzības...

 • Izvirza kandidātus

  Alūksnes rajona pašvaldībām līdz 8.aprīlim bija jāvienojas, kuras no tām izvirzīs īpaši atbalstāma reģiona statusa piešķiršanai. Vidzemes attīstības...

 • Bērnudārzam cels jaunu malkas šķūni

  Malienas pagasta padome pašvaldības speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” šogad ir iecerējusi uzcelt jaunu malkas šķūni.Malienas...

 • Kļūdas labojums

  Laikraksta “Alūksnes Ziņas” 25.marta numurā rakstā “Vokālie ansambļi ieskandina pavasari” ir kļūda. Veclaicenes pagasta jauktais ansamblis vokālo...

 • Uzņēmēju dienās notiks seminārs

  Alūksnes Uzņēmēju dienu laikā paredzēts organizēt semināru “Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda izmantošanas iespējām uzņēmējiem”.Alūksnes...

 • Bērni projektēs atpūtas laukumus

  Alūksnes rajona bērni varēs piedalīties konkursā “Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošana”, izstrādājot un iesniedzot savus...