Ar ticību un lūgšanu ārstē gandrīz visas kaites

Malvīnes Kapačas vārds Austrumvidzemē ir labi zināms. Dzirdēts, ka šī dziedniece palīdzējusi daudziem.

Malvīnes Kapačas vārds Austrumvidzemē ir labi zināms. Dzirdēts, ka šī dziedniece palīdzējusi daudziem. Nesen redakcija saņēma vēstuli. 21 gadu vecs vīrietis rakstīja, kā izārstēts.
"Biju smagi slims ar kuņģa čūlu. Braukāju pie ārstiem, bet nekas nelīdzēja. Apārstēja mani, bet ik pēc laika atkal slimība atjaunojās. Tad vērsos pie Malvīnes. Viņa man palīdzēja kļūt veselam. Šis cilvēks dara Dieva brīnumus," rakstīja mūsu lasītājs Jānis V. Un tā redakcijas uzdevumā mēroju ceļu uz Tilžu. Nekad vēl vienviet nebiju redzējusi tik daudz stārķu ligzdu, cik ir Tilžā. Tā tikai sakritība, es nodomāju, taču aina uzjundīja sajūtas. Tilžā stārķu ligzdas ceļmalās vai māju pagalmos, šķiet, "sasētas" ik pēc 200 metriem. Tas zināmā mērā izskatās mežonīgi - ligzdas uz telefonu vadu stabiem. Pat bīstami. Bet tomēr skaisti. Neviens neatļaujas ligzdām kaut pirkstu piedurt. Svēteļi tomēr.
Malvīnes dzīvesvieta, kā izrādās, ir pagasta centrā. Saimniece sagaidīja laipni. Kaut arī tūlīt saka: "Ai, nu ko jūs par mani rakstīsiet. Cilvēki redzēs, lasīs, man kauns." Lai arī Malvīne atzīst, ka spēj dziedināt, tomēr nevēlas lielīties. Runājāmies ilgi un sirsnīgi. Par dzīvi. Cilvēkiem. Pamazām pati no sevis radās apjauta, ka 67 gadus vecā sieviete bez mediķa izglītības kļuvusi par Tilžas fenomenu. Pie viņas palīdzību meklē tad, kad zudusi cerība tikt pie veselības ar dakteru palīdzību. Malvīne ne tikai ārstē, bet intuitīvi mudina cilvēku izrunāt savu problēmu. Viņa darbojas gluži kā psihoterapeits. Reizēm šo dziednieci pacientiem iesaka ārsti. Arī paši meklē palīdzību pie Malvīnes. Un tā valodas par to, ka kāda sieviņa Tilžā spēj ārstēt ar Dieva vārdiem, izplatās no mutes mutē un sasniegušas arī kaimiņu novadus un pat Rīgu.
Malvīne saka, ka ar ticību Dievam iespējams dziedināt ikvienu slimo. Var mēģināt uzveikt jebkuru kaiti. Protams, tik tālu, cik tas ir iespējams un cik Dieva griba ļauj.
Slimo ir bezgala žēl
"Atceros, kā pirmoreiz palīdzēju vēža slimniecei. Tā bija sieviete mātes cerībās. Viņai audzējs bija krūtī. Dakteri teica, ka jāoperē, ka krūts būs jāzaudē un ka arī bērniņu viņa laist pasaulē nevarēs. Sieviete ļoti lūdzās, lai palīdzu, lai izārstēju. Sacīju, ka nekad vēl ko tādu neesmu paveikusi, un nezinu, vai spēšu. Taču viņa raudāja, un man sievietes un gaidāmā bērniņa kļuva bezgala žēl. Sāku ārstēt. Trīs reizes viņa brauca pie manis, mājās pildīja procedūras, kādas biju likusi. Trešajā reizē, kas sakrita ar Lieldienām, vispirms sēdējām pie mielasta galda. Tad ārstēju sievieti un teicu, ka nu var braukt uz pārbaudēm pie dakteriem. Audzēja vairs nav. Bērniņš piedzims vesels un sieviete pati viņu spēs zīdīt," stāsta Malvīne. Tā arī esot noticis. Vēlāk jaunā māte kopā ar vīru un zīdaini atbrauca ciemos pateikt paldies. "Es pat nepazinu šo sievieti, cik laimīga viņa izskatījās. Kā cits cilvēks," atceras dziedniece.
Viņa atzīst, ka spēj ārstēt vēzi sākotnējā stadijā.
Daudzas kaites no meliem
"Rīgas kungiem, kas prasa, lai ārstēju, saku, lai nemelo, lai stāsta, kas notiek Latvijā. Vienam Saeimas deputātam sāpēja kāja. Teicu, ka tikai tad izārstēšu, ja atbildēs, kad ieiesim Eiropā. Viņš man jautāja, vai ar dadžiem un kārkliem domājot Eiropā tikt? Neņemšot. Prasīju, kad mums būs labi ceļi laukos. Nodokļus taču maksājam. Viņš man jautāja, vai tad lauki domāti braukšanai ar mašīnām. Piesacīja vēl, ka lai nedomājot, ka lauciniekus kāds aicinās pie klāta galda. Tikvien būšot, cik paši sarūpējuši, sagādājuši. Tik arī maizes un darba. Bet, kur pie teikšanas būs dzērāji, tur būs jāizput," stāsta Malvīne.
Deputātam slimo kāju esot izārstējusi. Bet nesen uz atklātu sarunu dziedniece mudinājusi kādu policistu no kaimiņu rajona, kas lūdzis atbrīvot no lāsta. "Kā viņš ienāca, uzreiz sajutu ko nelabu. Teicu - gribi labu dzīvi, bet kādi ir tavi darbi? Tāpēc arī laimes nav. Tad runājāmies. Skaitīju Dieva vārdus un meklēju atbildi, cik tālu drīkstu palīdzēt, lai būtu ievērota taisnība, lai pāridarītājs atcerētos cilvēku, kas netaisnīgi cietis," atzīst dziedniece. Tā sagadījies, ka svarīgas amatpersonas bieži meklē Malvīnes palīdzību. Sevišķi mirkļos, kad samezglojies liktenis vai sirdi spiež kreņķi vai neatrisināts iekšējs konflikts, kas neļauj labi justies. Malvīne zina, ka Balvu rajonā daudzus joprojām moka sirdsapziņa par traģēdiju Lazdukalna mežniecībā, kurā ierāva mežsargu Egīlu Barkānu un gāja bojā cilvēki.
Taisnīgu lāstu pilnībā noņemt nevar
"Cik daudz man nācies dzirdēt, cilvēkus ārstējot, cik daudz asaru, sāpju, tas nav izsakāms. Ja cilvēks no sirds lūdz, lai palīdzu, lai ārstēju, es nevaru atteikt. Taču nekad nepiekrītu piedalīties, ja prasa, lai kādam uzlieku lāstu. Man ir teikuši, ka nauda nesmird un ka samaksās, cik tikai prasīšu. Saku, ka Dievs man divkārt atdarīs, ja darīšu viņam tīkamus darbus," stāsta Malvīne. Katrreiz izārstētā kaite saistās ar konkrētu dzīvesstāstu. Dziedniece saka, ka cilvēki caur viņas dzīvi nākuši un gājuši, brīdi pienākdami tuvu un tomēr palikdami sveši.
Malvīne atzīst, ka ne jau no visiem lāstiem iespējams atbrīvot cilvēku. "No taisnīgi uzlikta lāsta pilnībā atbrīvot nav iespējams. Var tikai atvieglot dzīvi. Taču bēdas un raizes vienalga turpinās no paaudzes paaudzē," saka Malvīne. Viņa pauž, ka cilvēki neapjēdz, kādu ļaunumu viens otram dara, rīkojoties netaisnīgi un ļaunu atmaksājot ar ļaunu, proti, ar lāstu.
"Ja man kāds nodara pāri, es jautāju cilvēkam, kāpēc tu tā darīji. Saku - man taču sāpēja. Varbūt biežāk cilvēkiem vajadzētu izrunāties, izprast vienam otru un mācīties no kļūdām," saka dziedniece. Viņas dzīves pieredze māca, ka lāstus izrunā tur, kur valda egoisms.
Arī vecmāmiņa bija dziedniece
Spējas ārstēt Malvīne uzskata par savu likteni, ko neloloja savos jaunības sapņos, taču nespēja arī pretoties aicinājumam. Jau jaunībā viņa zināja, ka var noteikt cilvēkam saslimšanas diagnozi. Kad uzliek roku, otra kaites sajūt sevī. Cilvēkus ārstēt sākusi, kad pašai bija 34 gadi. Dziednieces spējas, "stipri Dieva vārdi" pret dažādām slimībām, zināšanas par ārstniecības augiem mantotas no vecāsmātes Martas, kas arī ārstējusi cilvēkus. Viņa bija katoliete. Arī Malvīne, kā jau dzimusi latgaliete, pieder šai ticībai.
Viņai pašai dzīve bijusi dramatisma pilna. Ir trīsreiz precējusies, divreiz kļuvusi atraitne. Malvīnei ir divi dēli, audžudēls un trīs mazbērni. Strādājusi Tilžas internātskolā par apkopēju. Joprojām katru rītu agri ceļas, lai savā piemājas saimniecībā aprūpētu 16 mājlopus. "Dzīvnieki man patīk. Arī viņus ārstēju. Patīk rūpēties par tiem, sarunāties. Dvēsele tā atpūšas," saka saimniece.
Ikdiena ir steigas un darbu pilna. Bet Malvīne visu dara nesteidzīgi. Slimniekus viņa parasti pieņem pirmdienās. Bet reizēm visas nedēļas dienas sajūk. Reizēm nav arī brīvdienu. "Man piezvana un atbrauc tie, kam vajadzīga palīdzība. Ārstēju uz vietas. Reizēm mani lūdz braukt līdzi. Braucu. Tā esmu bijusi daudzās Latvijas vietās pie slimajiem - mājokļos, slimnīcās. Katram veltu tik daudz uzmanības un laika, cik nepieciešams. Katram kaites ārstēju ar viņam vien teiktiem Dieva vārdiem. Tā reizēm attopos, pusdienas neēdusi, kad ir jau vēla nakts stunda. Taču spēka man pietiek, un patiess prieks, ja esmu spējusi palīdzēt slimajiem tikt pie veselības vai vismaz atvieglot sāpes un ciešanas," saka Malvīne.
Viņa zina, ka reizēm nevar stāties pretim liktenim, ja cilvēkam lemts aiziet no dzīves. Var vienīgi noņemt sāpes, lai vieglāks ceļš uz viņsauli. Viņa par nāvi runā bez bailēm kā jau ticīgs cilvēks.
"Man sāp sirds par tiem, kuru kapu kopiņas ir nesakoptas. Kad esmu kapsētā, man vienmēr līdzi ir daudz puķu. Tās man sadāvina. Kam man vienai tik daudz. Lieku uz tām kapu kopiņām, uz kurām neviens cits puķes nenes," stāsta Malvīne.
* * *
ar vieglu un siltu roku noņem sāpes nopūtā
visas slimības kā alkatības slāpes izgaiņā
grēkus nosauc un piedošanu meklē lūgšanā

Citu datumu laikraksti

 • Afiša

  12.aprīlī pulksten 22.30 Alūksnē atpūtas klubā "Jolanta" dejas spēlēs DJ Juris.12.aprīlī pulksten 22.30 Alūksnē atpūtas klubā "Jolanta" dejas spēlēs...

 • Policija informē

  Alsviķu pagastā 8.aprīlī konstatēta nelikumīga koku ciršana saimniecībā "Slīkšņas".Alsviķu pagastā 8.aprīlī konstatēta nelikumīga koku ciršana...

 • Gūst panākumus starptautiskā turnīrā

  Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas trīs komandas piedalījās starptautiskā Lieldienu basketbola turnīrā Čehijā.Alūksnes Bērnu un jaunatnes...

 • Puiši audzē puķes un ada džemperus

  Mācību un pāraudzināšanas iestādē "Strautiņi" pašlaik ir 53 audzēkņi.Mācību un pāraudzināšanas iestādē "Strautiņi" (MPI) pašlaik ir 53 audzēkņi....

 • Siltumnīcas un sēklas gatavojas sezonai

  Klāt pavasaris, kad pārvērtībām pakļauti ne tikai koki un krūmi, bet arī mazās sēkliņas, lai, iesētas dobē, līdz rudenim pārvērstos gurķos, bietēs,...

 • Populāri kļūst miglotāji ar gaisa plūsmu

  Latvijā jau kādu laiku var iegādāties miglotājus ar gaisa plūsmu.Latvijā jau kādu laiku var iegādāties miglotājus ar gaisa plūsmu. Lai arī...

 • Mēģināju sacensties ar sapņiem

  Es vakar gāju skrieties ar domām, sapņiem, ticību un cerībām...Es vakar gāju skrieties ar domām, sapņiem, ticību un cerībām... Šinī dīvainajā...

 • Māk viens otru papildināt

  Liene Paukšēna (Veikšāne) atzīst, ka ir saaugusi ar mūziku.Liene Paukšēna (Veikšāne) atzīst, ka ir saaugusi ar mūziku. Tā ir daļa no viņas dzīves,...

 • Biznesmeņi, kas komponē

  Jēkabpils grupai "Staburags" iznāca jauns albums "Čili-čača", kas raksturo radošā kolektīva patstāvību un stingrās prasības pret savu...