Arhīvā palielinājies sagatavoto izziņu skaits

Pagājušajā gadā Alūksnes Zonālais valsts arhīvs sagatavojis gandrīz par 300 izziņām vairāk nekā 2002.gadā.

Pagājušajā gadā Alūksnes Zonālais valsts arhīvs (ZVA) sagatavojis gandrīz par 300 izziņām vairāk nekā 2002.gadā.
2003.gadā Alūksnes ZVA pavisam saņemti 1065 pieprasījumi, no tiem 665 iesniegti personiski, bet pārējie pa pastu. Kopumā arhīva darbinieki sagatavojuši 1000 izziņas. "Apmeklētāju skaits ir palielinājies. Pērn arhīvu apmeklēja visdažādākā vecuma cilvēki. Apmeklētāju vidū daudz ir pensijas vecuma cilvēku, kas izskaidrojams ar Ministru kabineta grozījumiem pensiju likumā," stāsta Alūksnes ZVA direktore Solvita Jermacāne. Viņa norāda, ka cilvēki meklē datus par kustamā un nekustamā īpašuma piederību gan laukos, gan pilsētās. Joprojām daudz pieprasījumu ir saistīti ar nacionalizācijas jautājumiem. 2003.gadā visvairāk izziņu sagatavots par darba stāžu, izpeļņu un mācībām. "Daudziem bija problēmas ar darba stāža pierādīšanu. Pie mums vērsās cilvēki, kas nozaudējuši darba grāmatiņas, diplomus, ko nepieciešams atjaunot," paskaidro S.Jermacāne.
Arhīva direktore uzsver, ka pērn arhīvs sagatavojis samērā daudz tematisko pieprasījumu - iestāžu dibināšanas, likvidācijas un reorganizācijas datus, kas saistījās ar skolu un bibliotēku akreditāciju. Šo pieprasījumu skaits, salīdzinot ar 2002. gadu, ir palielinājies uz pusi. "Šie dati papildināja arī mūsu uzziņu sistēmu," saka S.Jermacāne. Viņa spriež, ka savukārt 2004.gadā arhīva darbiniekiem būs daudz darba, kas saistīts ar novadu veidošanās un pašvaldību likvidācijas dokumentu, kas nonāks glabāšanā arhīvā, sakārtošanu.
Arhīva lasītavā pagājušajā gadā strādājuši 69 lasītāji, kuriem izsniegtas 1743 lietas. "Pārsvarā tie ir studenti, kas raksta bakalaura un maģistra darbus. Viņi interesējas par kultūru un kultūrvēsturi, statistikas datiem," norāda arhīva direktore.
S.Jermacāne stāsta, ka pagājušajā gadā arhīvā pārveidotas telpas, lai šeit varētu iekārtot arī telpas glabātavām, kas līdz šim atradās citā ēkā. "Tā būs ērtāk gan mums pašiem, gan arī apmeklētājiem - varēsim daudz ātrāk sagatavot pieprasītos materiālus," secina direktore.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...