Arī pensionāram var pienākt atgādinājums par alimentiem

Likumam «Par valsts pensijām» rit 18. gads, un palaikam tas tiek papildināts ar izmaiņām un jaunumiem. Tomēr, tuvojoties pensijas slieksnim, cilvēki vairāk iedziļinās tajā, un atklājas, ka daudz kas nav zināts. To secinājuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Stāžam ir nozīme
Latvijā vecuma pensiju gan sievietēm, gan vīriešiem piešķir no 62 gadiem. No nākamā gada janvāra līdz 2025. gadam katru gadu klāt tiks pielikti vēl trīs mēneši, tādējādi 2025. gadā Latvijā pensijā varēs doties no 65 gadu vecuma.
Šogad vēl ir spēkā nosacījums, ka cilvēkam, lai varētu pieprasīt vecuma pensiju, jābūt vismaz 10 gadu apdrošināšanas stāžam, bet jau ar 2014. gada 1. janvāri tam jābūt ne mazākam par 15 gadiem.
Darba (apdrošināšanas) stāžs ir būtisks faktors, kas tiek ņemts vērā, aprēķinot pensiju. Ja nav vismaz 10 gadu darba stāža, pensiju nevar saņemt. Tādā gadījumā cilvēks var cerēt uz 45 latu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un arī uz to iespējams pretendēt tikai piecus gadus pēc valsts noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. Lai pretendētu uz šo pabalstu, personai jāpierāda, ka Latvijā tā nodzīvojusi vismaz piecus gadus, no kuriem pēdējo – nepārtraukti, tāpēc ir svarīgi nedzīvot bez dzīvesvietas deklarācijas.
Aprēķinot pensiju, svarīgs ir gan darba stāžs līdz 1995. gadam, gan veiktās sociālās iemaksas no 1996. gada. Tāpat tiek ņemti vērā ikgadējie apdrošināšanas iemaksu algu indeksi, ko noteikusi valsts.

Dokumenti jāglabā
Kopš 1996. gada par katru personu, kas strādā un maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, ziņas tiek uzkrātas VSAA datu bāzē. Taču līdz tam par cilvēka darba stāžu liecina dažādi dokumenti. Nereti gan arhīvu dati ir nepilnīgi, darba grāmatiņa nav saglabāta, kāds varbūt devis ar to rotaļāties bērniem. Pret padomju laika dokumentiem jāizturas ļoti nopietni, un nereti tie var lieti noderēt, pensiju aprēķinot. Jebkurš, kuram tādi ir (darba grāmatiņas, karaklausības apliecības, izglītības dokumenti pēc vidusskolas, ja tajā laikā vienlaikus nav strādāts, u.c.), tos var atnest uz VSAA, un šie apliecinošie dokumenti tiks ievadīti datorsistēmā. 
Pāris gadu pirms pensijas vecuma ieteicams painteresēties VSAA, kādi dati par viņu aģentūrai pieejami. Nereti atklājas, ka dokumentos nav pabeigti ieraksti vai grūti salasāms rakstītais, dažkārt dokumenti ir bojāti. Tad personai tiks lūgts sagādāt arhīvu izziņas un līdz pensijas laikam visu sakārtot, lai tādēļ nekavētos pensijas piešķiršana un lai pierādītu tiesības uz pensiju.

Pensijā agrāk
Nereti, ievadot datu bāzē klientu atnestos dokumentus, VSAA darbinieki konstatē, ka cilvēks strādājis kaitīgu darbu un viņam ir tiesības pensijā doties agrāk, bet viņš to nav zinājis. VSAA pieejams profesiju saraksts, ar kuru katrs interesents var iepazīties. Kaitīgās profesijas, kuru dēļ cilvēki pensijā devušies agrāk, ir elektrometinātāji, psihiatriski slimo pacientu kopēji, koku gāzēji mežsaimniecībā, dažādas ar metālapstrādi saistītas profesijas. Sarakstā ir noteikts, cik ilgs laiks attiecīgajā darbā jāpavada, lai būtu iespēja doties paātrinātajā pensijā.
Pēc atvieglotiem noteikumiem uz agrāku pensiju var pretendēt arī daudzbērnu vecāki, represētie un citas iedzīvotāju kategorijas.

Atvelk no pensijas
Cilvēks nav atbrīvots no atbildības un saistībām arī tad, ja aiziet pensijā. Ja viņš ir ilgstošs bezdarbnieks, nesaņem bezdarbnieka pabalstu un tādēļ nemaksā saviem bērniem uzturlīdzekļus, viņa vietā to dara valsts uz parāda. Taču viņa saistības ar to nebeidzas. Aizejot pensijā, parāds tikai krājies, klāt tiek pierēķināti soda procenti un klienta lietu savās rokās pārņem Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Tiklīdz saņem ziņu, ka personai radušies ienākumi, tajā skaitā pensija, informācija par parādiem tiek sūtīta tiesu izpildītājiem, kas VSAA nosūta izpildrakstu. Aģentūrai tas jāpilda. Dažiem klientiem parādrakstu kopējā summa sasniedz pat apmēram pusmiljonu latu.
Lai segtu parādu, katru mēnesi VSAA no klienta pensijas atvelk ne vairāk kā 30 procentus uzturlīdzekļu parāda segšanai. «Tas pats attiecas uz mazo kredītu ņēmējiem, kas aizņēmuma summas un procentus nav atmaksājuši, kā arī uz komunālo maksājumu parādniekiem. Protams, ir izņēmums: ja cilvēks saņem vien 45 latu sociālā nodrošinājuma pabalstu, no viņa neko ieturēt nedrīkst. Diemžēl cilvēki ļoti bezatbildīgi galvo par kredītiem, tad par to aizmirst, kā arī paši ņem ātros kredītus un nespēj tos atdot. VSAA šādu izpildrakstu tiekot saņemts arvien vairāk.

Pirmspensijas vecumā
Esmu vēl jauns un par pensiju nedomāju, tāpēc nodokļus labprāt nemaksāju – tā rīkojas daudzi gados jauni strādājošie. Sociālās apdrošināšanas iemaksām ir nozīme, ne tikai saņemot pensiju, bet arī tad, ja cilvēks saslimis vai palicis bez darba un vēlas saņemt slimības vai bezdarbnieka pabalstu.
Daudzi cilvēki izvēlas doties priekšlaicīgā pensijā. To var darīt, ja līdz pensijas vecumam palikuši ne vairāk kā divi gadi un apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Ja šo nosacījumu nav, jāgaida īstais pensijas laiks. Tiesa, priekšlaicīgās pensijas apmērs ir tikai 50 procentu no aprēķinātās pensijas un to nemaksā, ja cilvēks turpina strādāt algotu darbu. Ja priekšlaicīgi pensionētais tomēr vēlas atsākt strādāt, viņš var atgriezties darbā, bet, sasniedzot īsto pensijas vecumu, no jauna pensiju viņam neaprēķinās, bet izmaksās sākotnēji aprēķināto. 
Jāatceras, ka vērts izmantot arī īslaicīgas un vienreizējas darba iespējas, jo katrs mēnesis, kurā kaut diena nostrādāta, darba stāžu papildina par mēnesi. Tāpat periods, kad persona saņem bezdarbnieka vai slimības pabalstu, audzina bērnu līdz pusotra gada vecumam, tiek rēķināts darba stāžā.
VSAA Madonas reģionālās nodaļas Alūksnes klientu apkalpošanas centra vadošā inspektore Ritma Koliste informē, ka aicinājumam iesniegt dokumentus laikus, lai vēlāk nerastos problēmas, cilvēki atsaucoties jau tagad un it sevišķi pēdējo nedēļu laikā. “Informāciju par sevi jebkurš var noskaidrot VSAA klientu apkalpošanas vietās, ierodoties klātienē vai arī pieprasot e-pakalpojumu portālā “www.latvija.lv”. Tur var uzzināt arī savas pensijas prognozi,” viņa uzsver. ◆

fakti

Alūksnes un Apes novados
◆ Vecuma pensiju saņem 4882 pensionāri un vidējais pensijas apmērs ir 176,48 lati (Latvijā kopumā vidējais vecuma pensijas apmērs ir 190,39 lati).

◆ Lielākais vairums pensionāru saņem vecuma pensiju robežās no 140 līdz 180 latiem, taču 314 pensionāru abos novados saņem pensiju līdz 140 latiem.

◆ Tikai 2 pensonāriem pensijas apmērs ir lielāks par 1000 latiem.Priekšlaikus pensionēties var

◆ Divus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, ja personas apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem.

◆ Ir vairākas iedzīvotāju grupas, kas pensiju var pieprasīt pēc atvieglotiem noteikumiem:
1) bērnu vecāki vai aizbildnis, kurš līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ne mazāk kā 8 gadus aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš vismaz 8 gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti,
2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
3) politiski represētās personas;
4) sievietes, kurām invaliditāte noteikta uz mūžu;
5) personas, kas līdz 1995. gada 31. decembrim strādājušas kaitīgu darbu;
6) liliputi, punduri un neredzīgie.

Citu datumu laikraksti

 • No mums smeļas iedvesmu

  No mums smeļas iedvesmu

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” septembrī viesojās pedagogi no septiņām valstīm, lai “Comenius” projekta gaitā apmainītos ar...

 • Ābolu pīnītes

  Ābolu pīnītes

  Būs nepieciešami āboli, kārtainā mīkla, cukurs un kanēlis. Āboliem izņem serdes, tad tos sagriež šķēlītēs. Šķēlīti liek uz kārtainās mīklas...

 • Jau gatavojas nākamajai sezonai

  Jau gatavojas nākamajai sezonai

  Motokluba “Ape” sportisti, beidzoties sezonai, sanāca kopā, lai izvērtētu sezonu un lemtu par dalību sacensībās nākamgad. Kluba vadītājs Mairis...

 • Abonenti šodien lasa pielikumu “Dzīves priekam”!

  Abonenti šodien lasa pielikumu “Dzīves priekam”!

  *Intervija ar dziesminieku Hariju Ozolu. “Dzīve sākas tad, kad mēs gribam, lai tā sāktos.” *Motosportists Dāvis Līvs. Mērķtiecība, neatlaidība un...

 • Absolūtais čempions – alūksnietis

  Absolūtais čempions – alūksnietis

  Alūksnietis Raivis Podrezovs ar rīzenšnauceru Pradu kļuvis par Latvijas čempionu absolūtajā vērtējumā. Absolūtais čempions tika noteikts, izvērtējot...

 • Duatlonā - 2.vieta

  Duatlonā - 2.vieta

  Alūksnietis Oskars Muižnieks “Sport2000” Rīgas duatlonā izcīnījis 2.vietu. Līdz čempiona titulam viņam pietrūka vien pusotra minūte. Raimonds Siliņš...

 • Izstādē Vācijā - “O, mēsli!” 3

  Izstādē Vācijā - “O, mēsli!”  3

  Nesen alūksnieši Agita un Verners Kalēji atgriezās no starptautiskās izstādes Vācijā, Ķelnē, kur prezentēja sava uzņēmuma SIA “Worm House” (“Tārpu...

 • Arī skolēni var būt uzņēmēji

  Arī skolēni var būt uzņēmēji

  Šonedēļ E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā norisinājās seminārs - “YA-YE Latvijas Jauno uzņēmēju skola 2013”. Atrast kaut ko savuUz semināru bija...

 • Beigusies motosezona

  Beigusies motosezona

  Ar sacensībām Ķeguma mototrasē pagājušās nedēļas nogalē beigusies Latvijas motokrosu sezona, un zināmi labākie motosportisti Latvijas motokrosa...