Ārkārtas domes sēdē izskata divus jautājumus

Otrdien notika Alūksnes pilsētas domes ārkārtas sēde, kurā nolēma veikt izmaiņas domes pastāvīgo komiteju sastāvā un piešķīra finansējumu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Otrdien notika Alūksnes pilsētas domes ārkārtas sēde, kurā nolēma veikt izmaiņas domes pastāvīgo komiteju sastāvā un piešķīra finansējumu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
"Pagājušajā nedēļā domei pārvēlēja priekšsēdētāju, tāpēc bija nepieciešams izmainīt komiteju sastāvu. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" domes priekšsēdētājs ir arī Finanšu komitejas priekšsēdētājs, tāpēc Finanšu komiteju turpmāk vadīs Viktors Litaunieks, bet līdzšinējais šīs komitejas loceklis Jānis Liepiņš tagad strādās Tautsaimniecības un pilsētas attīstības komitejā. Savukārt deputāts Edvīns Fricis Svars, kurš līdz šim bija Tautsaimniecības un pilsētas attīstības komitejā, tagad būs Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejā.
Citas izmaiņas netika veiktas, un pārējie deputāti strādās tajās komitejās, kur līdz šim," stāsta Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Everita Vimba.
Ņemot vērā 2003.gada 30.decembrī noslēgto līgumu starp SIA "Alūksnes nami" un Alūksnes pilsētas domi par kaķu, suņu izolatora izveidošanu, uzturēšanu un klejojošu kaķu, suņu ķeršanas nosacījumiem, deputāti sēdē nolēma piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem dzīvnieku izolācijas dienestam 1933 latus.
"Domes priekšsēdētāja vietnieks Ainars Melders klātesošos informēja, ka tuvākajā Finanšu komitejas sēdē būs nepieciešams izskatīt jautājumu par kaķu un suņu izolatora darbību," saka E.Vimba.

Citu datumu laikraksti

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...

 • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

  Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

 • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

  Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

 • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

  Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...