Arodvidusskolā izglītojas modernā datorklasē

Apes arodvidusskolā, īstenojot ieceri par Alūksnes rajona koksnes kompetences centra izveidi, ir iekārtota moderna datorklase.

Apes arodvidusskolā, īstenojot ieceri par Alūksnes rajona koksnes kompetences centra izveidi, ir iekārtota moderna datorklase.
"Datorklases kapitālremonta veikšana un tās aprīkošana ar 15 jauniem datoriem, kuriem ir arī interneta pieslēgums, arī ir viena no projekta "Koksnes izglītības centra izveide Apes arodvidusskolā" aktivitāte, ko īstenojot esam piesaistījuši arī Eiropas fondu finansējumu. Telpā ir veikts kapitālremonts, ir nomainīti logi un durvis, izvietoti jauni datorgaldi un datori," stāsta Apes arodvidusskolas direktora vietniece mācību darbā Iveta Loča.
Arodvidusskolas audzēkņiem mācības jaunajā datorklasē notiek jau kopš janvāra. "Šo telpu mācībām izmanto galvenokārt audzēkņi, kas pie mums apgūst būvgaldnieka specialitāti, bet šajā telpā stundas notiek arī audzēknēm, kas pie mums apgūst grāmatveža specialitāti. Būvgaldniekus apmāca skolotājs Ilgvars Miķelsons. Ceram, ka veiksmīgi izdosies īstenot arī projekta otro kārtu un izvietot arodvidusskolā automātisko kokapstrādes darbgaldu. Tad pēc programmas šis automātiskais darbgalds izveidos nepieciešamo detaļu. Kā tas notiek, mums ir skaidrs, jo mūsu skolas pedagogi ir jau braukuši pieredzes apmaiņā uz Somiju, lai mācītos strādāt ar šo programmu un automātisko darbgaldu," norāda I.Loča.
Blakus jaunajai datorklasei atrodas arī līdzšinējā datorklase. To ļauj izmantot audzēkņiem no mācību stundām brīvajā laikā, lai meklētu nepieciešamo informāciju internetā.
"Jaunā datorklase atrodas kādreizējā vēstures kabinetā. Abas klases izvietojām blakus, lai ērtāk varētu nodrošināt interneta pieslēgumu.Pašlaik vēl nevaram secināt, ka modernākā datorklasē audzēkņi labprātāk mācās un apgūst zināšanas, to rādīs laiks. Tomēr jāatzīst, ka skolas puiši ar lielu rūpību paši sanesa klasē datorgaldus, izvietoja tos un veica citus tehniskos darbus," saka I.Loča.
Minētā projekta laikā veiktas arī citas aktivitātes - apzināta esošā situācija uzņēmējdarbībā, kas saistīta ar kokapstrādi Alūksnes rajonā; noteikta Apes arodvidusskolas attīstības stratēģija kokapstrādes mācību jomā; notikušas teorētiskās un praktiskās mācības Apes arodvidusskolas pasniedzējiem, praktizējoties Somijā, Kangasalas un Pori arodskolās; izstrādāta mācību programma darbam ar īpašu programmatūru kokapstrādes jomā; izremontēta arodvidusskolā datorklase, izveidojot 15 darba vietas.
Projekta aktivitātes paredz arī remontēt galdniecības klasi un aprīkot to ar klases soliem un galdiem, izstrādāt tehnisko projektu traktoru angāram, pārplānojot un pielāgojot to koksnes izglītības centra vajadzībām, iegādāt mikroautobusu un 15 datorus, izstrādāt jaunu projekta pieteikumu par koksnes izglītības centra pilnveidi un iesniegt to Eiropas struktūrfondiem.

Citu datumu laikraksti

 • Kādam jābūt cilvēkam, lai viņu uzskatītu par personību?

  Aleksandra Gira, Malienas tautas nama vadītāja: Es uzskatu, ka ikviens cilvēks ir personība un katram ir īpašības, kas viņu padara neatkārtojamu...

 • Personība nav nolemtība

  Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas vienu cilvēku dara atšķirīgu no otra, ļaudis centušies izprast jau sirmā senatnē.Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas...

 • Katrs cilvēks ir personība

  Saskarsmes konsultante Anita Rošāne: Sadzīvē mēs dažkārt par “personībām” dēvējam tos cilvēkus, kuri apveltīti ar īpašām dotībām, kas kaut ko...

 • Turpinās konkurss par logo

  Turpinās Finanšu ministrijas izsludinātais konkurss par logotipu (logo) un lozungu, kuri tiks izmantoti sabiedrības informēšanas kampaņā par vienotās...

 • Piedalies debatēs un brauc uz Romu!

  Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus no visas Latvijas pieteikt savu dalību Nacionālajām debatēm par to, kādu ES vēlas jaunieši.Latvijas...

 • Garantēto ienākumu saņēmēju skaits palielinās

  Garantētie minimālie ienākumi šogad noteikti 27 lati vienam cilvēkam, bet pērn bija 24 lati. Lai gan 3 lati nav daudz, katru mēnesi Alūksnes Sociālās...

 • Copes dienas

  8.februāris. “Makšķernieka paradīze”. Droši vien esat ievērojis, ka, bļitkojot raudas vai kādas citas mazvērtīgas zivis, pēkšņi cope norimst pilnībā,...

 • Jāpavelk, līdz noknikšķ

  Asariem vieglāk notīrīt zvīņas, ja zivtiņas asti ar īlenu piedur pie koka dēlīša un pavelk aiz galvas, līdz atskan kluss knikšķis.Asariem vieglāk...

 • Auzās aizbraukušie

  Pēdējās nedēļās gana lielu troksni radījis priekšlikums izdarīt labojumus Krimināllikumā, paredzot, ka arī diskriminācija pēc seksuālās orientācijas...