Atbalstīs zemnieka ieguldījumu lauksaimniecībā

Lai palielinātu lauksaimniecības produkcijas kvalitāti, valsts radusi vairāk nekā 3,5 miljonus latu nacionālo subsīdiju papildinājumam.

Lai palielinātu lauksaimniecības produkcijas kvalitāti, valsts radusi vairāk nekā 3,5 miljonus latu nacionālo subsīdiju papildinājumam.
Finansējums paredzēts graudu, eļļas augu un šķiedraugu pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtu iegādei, būvju rekonstrukcijai vai to renovācijai, lopkopības produktu (piens, medus) ražošanas būvju rekonstrukcijai, renovācijai vai nepieciešamo būvmateriālu iegādei, kā arī piena savākšanas autotransportā vajadzīgā piena mērīšanas aprīkojuma iegādei.
Finansējumu sadalīs proporcionāli reģionu lauksaimniecībā izmantojamajai zemes platībai. Ziemeļaustrumu reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, kurā ietilpst Gulbenes, Alūksnes un Balvu rajons, no kopējās subsīdiju summas graudu, eļļas augu un šķiedraugu pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtu iegādei paredzēti 9 procenti no kopējās summas, bet lopkopības produktu ražošanas būvju rekonstrukcijai - 9,2 procenti.
Kopējais piešķirtais subsīdiju apjoms vienam pretendentam nedrīkst pārsniegt 10 000 latu. Izlietoto līdzekļu summu, no kuras aprēķina subsīdijas, nosaka atbilstoši iegādi apliecinošajos dokumentos norādītajai sākotnējai cenai bez pievienotās vērtības nodokļa. Transporta izdevumi subsīdiju aprēķinos nav iekļauti.
Maksimālās izmaksas subsīdiju aprēķināšanai būvju rekonstrukcijā ir 150 lati par kopējās būves grīdas platības kvadrātmetru. Veicot renovāciju, tie ir 80 lati par kvadrātmetru.
Lai saņemtu subsīdijas, pretendentam līdz 1.augustam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, ienākumu deklarācija vai gada pārskats par iepriekšējo gadu. Tam obligāti jābūt pozitīvam. Vajadzīga arī Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa par uzņēmuma atbilstību dzīvnieku labturības un higiēnas prasībām, lauksaimniecības izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir vismaz viena gada pieredze lauksaimnieciskajā ražošanā, kā arī darījumu apliecinošo dokumentu - pavadzīmju, rēķinu kopijas. Būvniecībā jāuzrāda akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā. Iesniegumā jābūt apliecinājumam, ka investīcijas perioda beigās saimniecības ražošanas jauda netiks kāpināta vairāk kā par 20 procentiem.

Citu datumu laikraksti

 • Ģimenes autobuss brauc kalnup

  Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

 • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

  Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

 • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

  Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...

 • Bataljona karavīri svin Jāņus

  22.jūnijā Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā notika obligātā militārā dienesta karavīru pašdarbības skate “Jāņu svinēšana”. Skatē piedalījās četras...

 • Aizliedz cigarešu reklāmu presē

  Ar 31.jūliju būs aizliegta tabakas izstrādājumu reklāma presē un citos izdevumos, bet no nākamā gada 1.janvāra - kinoteātros.Ar 31.jūliju būs...

 • Domes deputāti atskatās uz 100 dienās paveikto

  Ap Jāņiem apritēja 100 dienas, kopš darbu sākusi jaunā Alūksnes pilsētas dome, tādēļ tika rīkota preses konference vietējo laikrakstu pārstāvjiem,...