Atbild jurists

- Esmu dzirdējis, ka tagad esot jāveic kaut kādas personu datu reģistrācijas darbības, ja mans uzņēmums nodarbina darbiniekus, - jautā lasītājs.

- Esmu dzirdējis, ka tagad esot jāveic kaut kādas personu datu reģistrācijas darbības, ja mans uzņēmums nodarbina darbiniekus, - jautā lasītājs.
Saskaņā ar 2000.gada 23.martā pieņemto Fizisko personu datu aizsardzības likumu, visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas vēlas veikt fizisko personu datu apstrādi un veidot personu datu bāzes, ir jāreģistrējas Datu valsts inspekcijā. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai Latvijas uzņēmumu būs jāreģistrē vismaz divas datu apstrādes sistēmas - personāllieta un grāmatvedības uzskaite (atkarībā no uzņēmuma darbības veida tās varētu būt arī klientu, sadarbības partneru, piegādātāju un citas fizisko personu datu bāzes). Reģistrācijas prasība attiecas uz visām sistēmām, arī tādām, kas ir tikai papīra formā un nav automatizētas.
Personu datu apstrādes sistēmas jāreģistrē Datu valsts inspekcijā līdz 2003. gada 1. martam. Nereģistrēto sistēmu darbība pēc šī termiņa izbeidzama. No jauna veidojamās datu apstrādes sistēmas ir jāreģistrē uzreiz, jo to darbība bez reģistrācijas ir pretlikumīga.
Pašlaik Datu valsts inspekcija par datu apstrādes sistēmu nereģistrēšanu var izteikt aizrādījumu vai uzlikt sodu līdz 250 latiem. Šo sodu iespējams uzlikt tikai tajā gadījumā, ja uzņēmējs iepriekš ir saņēmis brīdinājumu no Datu valsts inspekcijas un nav izpildījis reģistrēšanās pienākumu brīdinājumā noteiktajā termiņā. Tomēr grozījumu projekts Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nosaka administratīvo atbildību pat līdz 1000 latiem par personas datu aizsardzības likumdošanas pārkāpumiem. Jāatzīmē arī civiltiesiskās atbildības risks, jo persona jau patlaban var celt prasību tiesā par zaudējumiem, kas tai nodarīti sakarā ar personas datu nelikumīgu apstrādi.
Patlaban datu apstrādes sistēmas iespējams piereģistrēt bez maksas. Tomēr Ministru kabineta noteikumu projekts ļauj prognozēt, ka valsts nodeva par vienu datu apstrādes sistēmu turpmāk būs 20 lati. Šo maksu varētu piemērot jau sākot ar šīgada martu. Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi reģistrācijas formas, kas ir pieejamas internetā (www.dvi.gov.lv).
M.iur. Māris Vainovskis, Zvērināta advokāta palīgs, Zvērinātu advokātu birojs "Baltmane

Citu datumu laikraksti

 • Par advokātu vēlas Jēzu

  ASV Misūri štata tiesa nolēmusi, ka apsūdzētais var izmantot kā savu aizstāvi Jēzu Kristu, taču tikai tad, ja viņam ir licence darboties Misūri štata...

 • Sudraba un zelta datorpeles

  Ekskluzīvu lietu cienītājiem kompānija "Wallace Silversmiths" radījusi aksesuārus datoriem – peles no sudraba un zelta, kas tiek piegādātas zila...

 • Pasažieriem dāvina zeķes

  Kāda reģionālā ASV lidosta sākusi dāvināt bezmaksas zeķes lidmašīnu pasažieriem, kuru kurpes tiek ņemtas drošības pārbaudēm.Kāda reģionālā ASV...

 • Zog un uzvedas huligāniski

  Vīrietis no Alūksnes informēja Alūksnes rajona Policijas pārvaldi, ka naktī no 14. uz 15.februāri caur logu ir iekļūts SIA "Dions" telpās, kur...

 • Autovadītāji brauc pārdroši

  Alūksnes rajona policijas pārvaldes ceļu policisti brīdina automašīnu vadītājus nepārsniegt ātrumu.Alūksnes rajona policijas pārvaldes ceļu policisti...

 • Vairāk avāriju – ielu krustojumos

  No 1.līdz 18.februārim Alūksnes rajonā bijuši 20 ceļu satiksmes negadījumi. 12 avārijas izraisītas Alūksnes pilsētā, un puse no tām – ielu...

 • Aicina pretendēt uz subsīdijām

  Turpinājums. 3) veic 1. un 2.punktā minētās produkcijas pirmās pakāpes apstrādi.Sākums 11.februāra laikrakstā 3) veic 1. un 2.punktā minētās...

 • Cik maksās malka?

  - Cik pēc iestāšanās Eiropas Savienībā maksās kubikmetrs malkas? Latvijas iestāšanās ES tiešā veidā neietekmēs malkas cenas tirgū.- Cik pēc...

 • Ūdeni no krāna varēs dzert droši

  - Cik ilgā laikā lauku rajonos būs ES standartiem atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte?- Cik ilgā laikā lauku rajonos būs ES standartiem atbilstoša...